Gemeenteraad kiest unaniem voor klimaatneutrale gemeente in 2040

Windmolen op het terrein van SC Johnson
Windmolen op het terrein van SC Johnson

Op donderdag 20 april heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen unaniem ingestemd met het spoorboekje om te komen tot een klimaatneutrale gemeente in 2040. De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is blij dat het spoorboekje met deze brede steun is vastgesteld!

Het spoorboekje kwam er naar aanleiding van een motie waar PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vorig jaar het initiatief toe had genomen en welke raadsbreed werd aangenomen. De motie riep het college op om een voorstel te doen voor een programma richting 2040 met als uiteindelijk doel een klimaatneutrale gemeente in 2040. Met het spoorboekje worden de eerste stappen daartoe gezet.

Raadslid Pieter Kroon: “De ambitie die we gesteld hebben is groot, maar zeker haalbaar en bovenal noodzakelijk. Alle signalen lijken er namelijk op te wijzen dat klimaatverandering sneller plaatsvindt dan men voorheen had gedacht. De tijd van achteroverleunen is dan ook voorbij, het is tijd voor actie!”

Het spoorboekje zet een duidelijke koers uit, schetst de uitdagingen die voor ons liggen en de mogelijkheden waarop deze in De Ronde Venen het hoofd geboden zouden kunnen worden. De verdere uitwerking komt echter pas nu het spoorboekje is vastgesteld, in de vorm van een transitieplan elektriciteit en een transitieplan warmte.

“We kijken uit naar de komst van beide transitieplannen. Daarin worden belangrijke keuzes gemaakt waar de komende tijd de nodige discussies over gevoerd zullen moeten worden. Niet alleen in de gemeenteraad, maar ook in de samenleving. Wij hebben er bij de wethouder op aangedrongen om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hier goed in mee te nemen, om zo te komen tot transitieplannen met zoveel mogelijk draagvlak. De gemeente kan namelijk grote ambities uitspreken, maar die zijn alleen haalbaar als we het samen doen,” aldus Pieter Kroon.

Benieuwd naar het spoorboekje? Je kunt het hier lezen!