Gemeenteraad overvallen door besluit college om PAUW Bedrijven op te heffen

Pauw Bedrijven
PAUW Bedrijven

De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is overvallen door het besluit van het college van De Ronde Venen om uit de gemeenschappelijke regeling “PAUW Bedrijven” te willen treden en daarmee in feite de PAUW Bedrijven op te heffen. Het college heeft dit ingrijpende besluit genomen zonder de raad hierover te raadplegen. Vervolgens heeft het college dit besluit ook medegedeeld aan de werknemers van PAUW Bedrijven. Dit heeft voor veel onrust en onzekerheid gezorgd, met name bij de mensen die vanuit de sociale werkvoorziening werken bij PAUW.

Raadslid Pieter Kroon: “Ik ben teleurgesteld over de manier waarop het college dit besluit genomen heeft. Zonder te weten of hier draagvlak voor is bij de raad en zonder rekening te houden met het effect dat een dergelijke boodschap heeft op de groep kwetsbare mensen waar het hier om gaat.”

In de commissie van 7 november jl. heeft de fractie de wethouder dan ook ter verantwoording geroepen en gevraagd waarom hij dit op deze manier heeft aangepakt. Wethouder Goldhoorn antwoordde dat hij de juiste procedures heeft gevolgd en dat het raadplegen van de raad niet nodig was omdat het besluit in lijn zou zijn met het Participatiebeleid dat de raad in 2014 heeft vastgesteld en het schetsontwerp dat het college in januari 2016 aan de raad heeft gestuurd.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft het beleidsplan en het schetsontwerp afgelopen week grondig doorgelezen en daarin wordt met geen woord gerept over het opheffen van de PAUW Bedrijven. De fractie heeft naar aanleiding hiervan dan ook schriftelijke vragen gesteld met onder meer de vraag waar in het beleidsplan en in het schetsontwerp volgens de wethouder de basis zou liggen voor het besluit. En als die basis er niet is, waarom de wethouder dit besluit dan toch op deze manier genomen heeft.

Raadslid Pieter Kroon: “Ik ben benieuwd naar het antwoord van de wethouder. In ieder geval is het genomen besluit nog niet definitief, want eerst moeten de gemeenteraden van de zes gemeenten die eigenaar zijn van PAUW zich hier nog over uitspreken. Het laatste woord hierover is dan ook nog niet gezegd.”

Lees hier de schriftelijke vragen.

Kijk hieronder de inbreng terug van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal bij de behandeling van het onderwerp op 7 november:

Om deze video af te spelen moet u cookies van YouTube accepteren.
Als u deze cookies accepteert wordt er op deze pagina inhoud geladen afkomstig van YouTube. Hierop is dan ook het privacybeleid van YouTube van toepassing. Dit beleid kunt u via onderstaande link lezen.

Privacybeleid van YouTube

Als u inhoud van YouTube accepteert, dan zal uw keuze opgeslagen worden en zal deze pagina verversen, waarna u de video kunt afspelen.