Gemeenteraad staat achter behoud De Kom

Een voorstel van PvdA/GroenLinks om er alles aan te doen om wooncomplex De Kom voor ouderen te behouden werd donderdag 29 november met een raadsbrede meerderheid aangenomen. De motie werd mede ingediend door de fracties van RVB, Lijst 8 Kernen, De Seniorenpartij, CDA en ChristenUnie-SGP.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Naar aanleiding van onze vragen is het college al in gesprek gegaan met de Zonnehuisgroep Amstelland. Het college gaat dat ook doen met de nieuwe eigenaar van De Kom, zodra deze er is. PvdA/GroenLinks wil dat het college er alles aan doet om De Kom ook in de toekomst als woonlocatie voor ouderen te behouden. Daarnaast moet het college met een strategisch plan komen om seniorenwoningen in de gemeente te behouden en nieuwe te bouwen.” 

Schriftelijke vragen
Eind oktober stelde PvdA/GroenLinks schriftelijke vragen over de verkoop van De Kom. De partij wilde onder meer weten of het college op de hoogte was van de verkoop van De Kom en of deze gevolgen heeft voor de woon- en zorgfunctie voor ouderen. Uit de antwoorden van het college bleek dat De Kom inderdaad verkocht wordt, en dat het college aan potentiële kopers had aangegeven de bestemming ‘maatschappelijk’ te willen houden, maar dat bestemmingswijziging met een goed plan wel mogelijk zou zijn. Daarmee zou de woon- en zorgfunctie voor ouderen onder druk kunnen komen te staan.

Motie Behoud De Kom
Tijdens de raadsvergadering van 29 november diende PvdA/GroenLinks samen met RVB, Lijst 8 Kernen, de Seniorenpartij, CDA en ChristenUnie-SGP een motie in die het college de opdracht gaf om in gesprek te blijven met de Zonnehuisgroep Amstelland en de toekomstige eigenaar over hoe de zorg- en woonfunctie van De Kom voor ouderen te behouden. Daarnaast vroeg de motie om het juiste middel in te zetten om ervoor te zorgen dat ook echt alleen ouderen hier kunnen wonen. Verder vroeg de motie om de bestemming maatschappelijk te houden en een strategisch en integraal plan te maken om dit soort woningen voor ouderen in De Ronde Venen te behouden en waar mogelijk nieuwe woningen, dan wel woonvormen, te creëren.

Pieter Kroon: “Veel ouderen vinden het fijn om met zorg aan huis langer thuis te kunnen wonen, maar er is ook een grote groep die behoefte heeft aan een plek om samen met andere ouderen en met goede zorg te wonen. We moeten er als gemeente alles aan doen om dat soort woningen en woonvormen te behouden en waar mogelijk nieuwe te creëren. Met het aannemen van deze motie gaat het college daar een plan voor maken!”

Klik hier om de motie te lezen.