Gemeenteraad stemt helaas tegen ruimer Kinderpardon

Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 400 kinderen die hier meer dan vijf jaar wonen en hier geworteld zijn, maar desondanks uitgezet dreigen te worden. Om dergelijke situaties te voorkomen is er het Kinderpardon. Helaas zijn hier zulke strikte regels aan verbonden, dat in de praktijk geen enkel kind ervoor in aanmerking komt. PvdA/GroenLinks vindt dat deze regels verruimd moeten worden en deed tijdens de raadsvergadering vorige week het voorstel om hiervoor bij de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten. Helaas kreeg dit voorstel geen steun van de rest van de gemeenteraad.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Het is teleurstellend dat de raad van De Ronde Venen het niet belangrijk vindt om een oplossing te vinden voor een grote groep kinderen die het land uitgezet dreigt te worden. Al 55 gemeenten hebben de Staatssecretaris opgeroepen de regels van het kinderpardon soepeler toe te passen. Die oproep hadden we als gemeente De Ronde Venen kunnen versterken.”

Gewortelde kinderen
Afgelopen zomer kwam de situatie van Lili en Howick vol in het nieuws. Twee Nederlandse kinderen van Armeense afkomst die het land uitgezet dreigden te worden. Op het allerlaatste moment heeft de Staatssecretaris besloten dat ze alsnog mochten blijven. Om dit soort situaties te voorkomen is er in Nederland het Kinderpardon. Dit pardon is er voor kinderen die hier al langer dan vijf jaar wonen.

Aan dit Kinderpardon zit echter de voorwaarde dat er vanaf het begin in de procedure meegewerkt moet zijn aan de uitzetting. Dit zogenaamde ‘meewerkcriterium’ wordt zo streng toegepast dat er altijd wel een punt is dat gezien wordt als niet meewerken, waardoor kinderen niet voor het pardon in aanmerking komen. Er zijn zelfs situaties bekend, waarin zelfs alleen al het aanvragen van het Kinderpardon als reden voor niet meewerken aan de uitzetting gezien werd.

Versoepeling meewerkcriterium
PvdA/GroenLinks vindt dat wanneer kinderen hier geworteld zijn, ze niet uitgezet mogen worden naar een voor hen onbekend land, waarvan ze de taal niet eens spreken. Deze kinderen zijn in feite niet anders dan elk ander Nederlands kind dat hier opgroeit. Zij mogen niet gestraft worden voor de keuzes die hun ouders ooit gemaakt hebben.

Om ervoor te zorgen dat er een oplossing komt voor de 400 kinderen die nu uitzet dreigen te worden, diende PvdA/GroenLinks een motie in die de wethouder opriep om bij de Staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium. De motie werd naast PvdA/GroenLinks, alleen gesteund door één raadslid van D66.

Kroon: “In De Ronde Venen hebben we op dit moment geen kinderen wonen die hier langer dan vijf jaar wonen en uitgezet dreigen te worden, maar in de toekomst kan dit wel het geval zijn. Het is treurig om te moeten constateren dat de andere partijen de kans om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen, zowel binnen als buiten De Ronde Venen, hebben laten liggen.”

Klik hier om de motie te lezen.