Gemeenteraad wil renovatie gemeentehuis niet onderzoeken

In het door Ronde Venen Belang, VVD en D66 gesloten coalitieakkoord is afgesproken om een referendum te houden over de toekomst van het gemeentehuis van De Ronde Venen. Zij willen de keuze aan de inwoner laten, maar in plaats van dat er een échte keuze wordt voorgelegd krijgen inwoners alleen de keuze tussen nieuwbouw op de huidige locatie of op het industrieterrein. Een voorstel van PvdA/GroenLinks en CDA om ook volledige renovatie van het gemeentehuis verder uit te werken werd door de gemeenteraad verworpen.

Raadslid Ernst Schreurs (PvdA/GroenLinks): “Nieuwbouw van het gemeentehuis vraagt een miljoeneninvestering, de verwachting is tussen de 22 en 24 miljoen euro. Dat zou de gemeente jaarlijks 1,7 miljoen euro aan afschrijvingskosten opleveren. Zo’n grote investering is aan inwoners niet te verantwoorden als je niet tenminste ook het alternatief van volledige renovatie serieus onderzocht hebt. Anders blijft dat als alternatief boven de markt hangen.”

Referendum
PvdA/GroenLinks is geen voorstander van een referendum. Dit omdat vaak ingewikkelde onderwerpen worden platgeslagen tot een ja/nee of optie 1/2 keuze. Het biedt inwoners geen ruimte om te kiezen voor andere opties waar de gemeente bijvoorbeeld nog niet aan gedacht heeft. Of om voorwaarden mee te geven, bijvoorbeeld nieuwbouw, mits of renovatie, tenzij. Een referendum kan alleen werken als de keuzes duidelijk zijn en er geen serieuze alternatieven zijn om voor te kiezen.

Nieuwbouw of renovatie
De keuze die inwoners voorgelegd krijgen is om een nieuw gemeentehuis te bouwen. Dat kan of op het industrieterrein of op de huidige locatie van het gemeentehuis. In beide gevallen biedt dat ruimte voor woningbouw door te bouwen in meer lagen dan het huidige gemeentehuis. De beide varianten kennen echter ook een groot kostenplaatje: 22 tot 24 miljoen. Dat is een enorme uitgave. De keuze is ook verrassend omdat enkele jaren geleden volledige renovatie van het bestaande gemeentehuis als goed alternatief werd voorgesteld.

Het college stelt nu dat volledige renovatie geen optie is, maar onduidelijk is waarom. Na lang aandringen kwam het college vlak voor de raadsvergadering met een kostenindicatie die 4 tot 6 miljoen lager ligt dan nieuwbouw. Deze variant moet wat PvdA/GroenLinks betreft dan ook serieus verder onderzocht worden, naast de twee nieuwbouwvarianten. Alleen dan kunnen zowel inwoners als de raad een goede keuze maken. Het amendement van PvdA/GroenLinks en CDA dat dit voorstelde werd helaas verworpen door de gemeenteraad.

Ernst Schreurs: “Ik snap niet waarom de gemeenteraad volledige renovatie van het gemeentehuis niet serieus wil onderzoeken. Daarmee wordt de uiteindelijke keuze van de gemeenteraad en die van inwoners vooraf ingeperkt, zonder dat we weten of renovatie een goed alternatief kan zijn. We hebben dan ook tegen het voorstel van het college gestemd.”