Gezondheidsrisico’s door uitbreiding geitenhouderijen

Sinds 11 juli van dit jaar geldt er in de provincie Utrecht een verbod op de uitbreiding van geitenhouderijen. De reden hiervoor is dat uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat omwonenden van geitenhouderijen binnen een straal van anderhalf tot twee kilometer een verhoogde kans op longontsteking hebben. Dit verbod geldt in de hele provincie Utrecht, maar niet voor vergunningen die voor 11 juli aangevraagd zijn. PvdA/GroenLinks heeft hier schriftelijke vragen over gesteld.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Er is voor 11 juli tenminste één aanvraag ingediend voor de uitbreiding van een geitenhouderij binnen een straal van anderhalf tot twee kilometer tot de kern Abcoude. Wij vinden het onverstandig om vergunningen voor de uitbreiding van geitenhouderijen te verlenen zolang niet duidelijk is wat de oorzaak is van de verhoogde kans op longontsteking en wat daar tegen te doen.”

Advies GGD regio Utrecht
Begin dit jaar adviseerde de GGD regio Utrecht op basis van een onderzoeksrapport van het RIVM om in de hele provincie Utrecht een verbod in te stellen op de uitbreiding van geitenhouderijen. De Provinciale Staten van Utrecht hebben dit advies opgevolgd en sinds 11 juli 2018 is het in de hele provincie verboden voor geitenhouderijen om uit te breiden. Aanvragen van voor deze datum moeten door de gemeente echter nog gewoon in behandeling genomen worden.

PvdA/GroenLinks heeft het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd of zij ook van mening is dat het onverstandig is om op dit moment vergunningen te verlenen voor de uitbreiding van geitenhouderijen en of het college bereid is om deze vergunning(en) om reden van de gezondheidsrisico’s te weigeren.

Geen intensieve veehouderijen
PvdA/GroenLinks heeft ook vragen gesteld over de uitbreiding van veehouderijen in het algemeen. Veehouderijen mogen in de provincie Utrecht niet omschakelen van een zogeheten ‘grondgebonden’ veehouderij naar een intensieve veehouderij. De gemeente moet dan ook bij elke uitbreidingsvraag toetsen of er geen sprake is van omschakeling.

In het verleden heeft PvdA/GroenLinks het college van Burgemeester en Wethouders er meermaals op gewezen dat het college de verkeerde definitie hanteert voor grondgebondenheid en daarmee vergunningen verleend voor uitbreidingen waarbij onvoldoende is aangetoond dat een bedrijf grondgebonden blijft. Dat dit inderdaad zo is, bleek recentelijk toen de gemeente om precies deze reden een rechtszaak verloor over een vergunning voor de uitbreiding van een melkveehouderij in Baambrugge.

PvdA/GroenLinks heeft het college gevraagd of deze rechterlijke uitspraak voor het college nu wel reden is om voortaan bij alle uitbreidingen op de juiste wijze te toetsen of er ook na uitbreiding nog sprake is van grondgebondenheid. Daarnaast heeft de fractie gevraagd of dit gevolgen heeft voor de uitbreidingsaanvraag van de geitenhouderij in Abcoude.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.