Groene Lintjes

Elk jaar reikt PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal de Groene Lintjes uit. Deze Groene Lintjes reiken wij uit aan particulieren, organisaties en ondernemers die iets extra doen op het gebied van leefbaarheid, natuurwaarden en/of duurzaamheid. Daarnaast wordt ook gekeken naar hun voorbeeldfunctie en publieksbereik en de mate van vernieuwing en creativiteit. Wij doen dit omdat wij vinden dat particulieren, organisaties en ondernemers die actief zijn op deze gebieden voor hun inzet in het zonnetje gezet moeten worden. Zij hebben vanuit ons oogpunt namelijk een voorbeeldfunctie voor de rest van de gemeente.

De Groene Lintjes zijn nu drie keer uitgereikt. In 2012 door GroenLinks De Ronde Venen en sinds 2013 door PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal. Wilt u weten wie er tot nu toe gewonnen hebben en wat de overwegingen waren van de jury? Lees dan onderstaande berichten: