Hans van Kessel treedt terug als fractieassistent voor PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal

Hans van Kessel
Hans van Kessel

Het ontslag van twee goed functionerende wethouders is voor Hans van Kessel de aanleiding om met onmiddellijke ingang zijn functie als fractieassistent neer te leggen. “CDA, RVB en VVD hebben op flagrante wijze misbruik gemaakt van democratische regels. Bovendien weigeren deze partijen een open debat over hun beweegredenen om de coalitie op te blazen. Ik heb er geen enkele fiducie in dat er op korte termijn een voldoende vertrouwensbasis is om met deze partijen samen te werken”, aldus Hans van Kessel.

Hans van Kessel was tien jaar actief binnen de lokale politiek, aanvankelijk als raadslid voor GroenLinks in de voormalige gemeente Abcoude en daarna als raadslid voor PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal in De Ronde Venen. De laatste twee jaar was hij fractieassistent voor de partij.

Bertien Tweehuijsen
Bertien Tweehuijsen

Hans van Kessel zal opgevolgd worden door Bertien Tweehuijsen. Bertien was voorheen directeur van de Servicepunten en was daarvoor coördinator voor VluchtelingenWerk in De Ronde Venen. Bertien werkt momenteel als coach op het gebied van re-integratie. Zij zal de fractie komen versterken op voornamelijk het sociaal domein, waaronder onderwerpen als zorg, werk en cultuur vallen.