Iedereen aan het werk, ook in De Ronde Venen

Het aantal werkzoekende dat gebruik maakt van de bijstand blijft groeien in De Ronde Venen. De gemeente neemt maatregelen om mensen weer aan werk te helpen, maar het is onduidelijk of deze maatregelen ook echt iets opleveren. In 2015 was er een tekort van ruim 400.000 euro op de bijstandsuitkeringen. Tegelijkertijd bleef er geld over dat bedoeld was om mensen te ondersteunen om weer aan het werk te komen.

Raadslid Pieter Kroon (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal): “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het aantal mensen zonder werk groeit en er tegelijkertijd geld op de plank blijft liggen om deze mensen naar werk te begeleiden.”

Weinig aandacht voor afstand tot de arbeidsmarkt
Het college van De Ronde Venen heeft aangegeven zich voornamelijk te richten op mensen die relatief gemakkelijk weer werk kunnen vinden. De reden hiervoor is dat dit financieel het meest voordelig is, omdat het uitkeringen scheelt wanneer mensen snel weer aan het werk komen. Hierdoor is er echter minder aandacht voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en wordt het voor deze mensen alleen maar moeilijker om aan werk te komen. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt het onacceptabel dat mensen die moeilijk aan het werk komen mogelijk niet de ondersteuning krijgen die nodig is.

Werk voor iedereen
Om deze reden diende de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal bij de raadsvergadering van woensdag 6 juli een motie in. De motie vroeg het college om een plan van aanpak te maken waarin beschreven staat hoe het college mensen met ook een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk wil helpen. Met als uitgangspunt dat iedereen de kans moet krijgen om passend werk te vinden en daarvoor ook voldoende ondersteuning moet krijgen.

Een suggestie die de fractie daarbij deed is om gebruik te maken van de PAUW Bedrijven. De PAUW Bedrijven zijn de sociale werkvoorziening waar De Ronde Venen mede-eigenaar van is. PAUW heeft veel kennis en ervaring als het gaat om het naar werk begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze expertise wordt nu echter alleen ingezet voor mensen die op dit moment een indicatie hebben voor de sociale werkvoorziening en sinds 1 januari 2015 wordt deze indicatie niet meer gegeven. Hetzelfde geldt voor mensen die voorheen een wajong-uitkering kregen. Hierdoor komen mensen die baat zouden hebben bij de begeleiding van PAUW bij de andere werkzoekenden terecht en verkleinen hun kansen op de arbeidsmarkt. 

Motie verworpen
Helaas werd de motie verworpen door de fracties van CDA, VVD, RVB en Lijst 8 Kernen. Deze fracties waren van mening dat het huidige beleid voldoet.

“Het is teleurstellend dat een meerderheid van de raad niet bereid is om nog eens kritisch te kijken naar of we nu wel alles doen wat nodig is om mensen aan het werk te helpen. Vooral als het gaat om mensen die moeilijk aan het werk komen,” aldus raadslid Pieter Kroon.

Klik hier om de motie te lezen.