Iedereen hoort erbij

Een inclusieve gemeente is een gemeente waarin iedereen erbij hoort en mee kan doen, onafhankelijk van je afkomst, sekse, seksuele oriëntatie, leeftijd, religie of beperking. Voor PvdA/GroenLinks is het realiseren van een inclusieve samenleving van groot belang. Het is dan ook belangrijk dat de gemeente beleid maakt om dit te bevorderen en we laten zien dat je jezelf mag en kan zijn.

In de komende raadsperiode willen we:

 • Een gemeentelijk beleid tegen discriminatie en uitsluiting op grond van afkomst, sekse, huidskleur, seksuele gerichtheid, seksuele identiteit, leeftijd, religie, beperking, chronische ziekte of welke grond dan ook.
 • Samen met scholen, maatschappelijke partners en (sport-)verenigingen bekijken welke rol zij kunnen spelen om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen.
 • Dat op scholen aandacht is voor diversiteit, pesten en discriminatie.
 • Diversiteit ook in de gemeentelijke organisatie bevorderen.
 • Dat de openbare ruimte en openbare gebouwen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, conform het verdrag van de rechten voor de mens.
 • Een leefomgeving die niet alleen toegankelijk, maar ook privacyvriendelijk is. Dat betekent onder meer dat we geen toename willen van cameratoezicht in de dorpskernen.
 • Goede opvang en ondersteuning van vluchtelingen en vergunninghouders:
  • Goede opvang van vluchtelingen. Mensen die huis en haard zijn ontvlucht voor oorlog, onderdrukking en geweld verdienen een veilig onderkomen.
  • Vanaf dag één lessen in het leren van de Nederlandse taal en meedoen in de samenleving. Vluchtelingen en vergunninghouders die moeite hebben om de Nederlandse taal te leren krijgen extra ondersteuning.
  • Bij de huisvesting van vergunninghouders een goede spreiding over de gemeente om de integratie in de samenleving te bevorderen.
  • Samenwerken met erkende onderwijsorganisaties om de kwaliteit van de inburgering te borgen.