Initiatief voor sportgebouw met zwembad krijgt zomer voor aangepast plan

Schets van nieuwe sportgebouw door architect Alberts & Van Huut

Op donderdag 29 juni was het moment van de waarheid voor de initiatiefnemers van het burgerinitiatief voor een sportgebouw met zwembad in Abcoude. De raad moest die avond een besluit nemen over het plan van de initiatiefnemers. Helaas liep het deze avond net even anders. Al snel bleek dat het burgerinitiatief het niet zou halen. De verhoudingen lagen, met 13 stemmen voor en 14 tegen, dicht bij elkaar. De initiatiefnemers krijgen nu de zomer de tijd om een aangepast plan in te dienen, dat wel op een meerderheid kan rekenen. 

Bezwaren
Uit de inbreng van de verschillende fracties bleek al snel dat de fracties van het CDA, VVD en Ronde Venen Belang niet voor zouden stemmen. Alleen Yvonne Welter (VVD) zou in afwijking van haar fractie wel voorstemmen. De bezwaren van deze fracties richtten zich met name tegen de hoogte van het bedrag waarvoor de gemeente borg zou moeten staan en de vrees dat de exploitatiebijdrage van de gemeente, van 200.000 euro per jaar, hoger uit zou vallen door tegenvallers bij de bouw en de uiteindelijke exploitatie. Hoewel de initiatiefnemers rekening hadden gehouden met alle mogelijke risico’s, wilden de hiervoor genoemde partijen toch meer zekerheid.

Zomer voor aangepast plan
Toen tijdens het debat bleek dat het initiatief het niet zou halen, hebben wij voorgesteld om het initiatief over de zomer heen te tillen om zo de initiatiefnemers de mogelijkheid te geven het plan dusdanig aan te passen dat de bezwaren zoveel mogelijk worden ondervangen. Na een aantal schorsingen is daartoe ook besloten. In de tussentijd zal wethouder Schuurs ook uitwerken hoeveel het zou kosten om alleen gymzalen te bouwen zodat een goede vergelijking gemaakt kan worden tussen een sportaccommodatie/gymzaal met en zonder zwembad.

Raadslid Pieter Kroon: “Het is jammer dat het burgerinitiatief niet is aangenomen, maar we zijn blij dat de raad ons voorstel heeft gevolgd en dat de initiatiefnemers de zomer hebben gekregen voor een aangepast plan dat wel op een meerderheid kan rekenen. Wij zijn van mening dat er een goed plan lag met een goede businesscase waarin voldoende rekening was gehouden met mogelijke risico’s. Wij zien het aangepaste plan echter graag tegemoet en hopen dat dat plan wel op een meerderheid kan rekenen. Wat ons betreft moet het sportgebouw met zwembad er komen!”

Het aangepast voorstel zal besproken worden in de commissie van 11 september en definitieve besluitvorming zal plaatsvinden tijdens de raadsvergadering van 28 september.

Kijk hieronder onze inbreng in de eerste termijn van de raad terug:

Om deze video af te spelen moet u cookies van YouTube accepteren.
Als u deze cookies accepteert wordt er op deze pagina inhoud geladen afkomstig van YouTube. Hierop is dan ook het privacybeleid van YouTube van toepassing. Dit beleid kunt u via onderstaande link lezen.

Privacybeleid van YouTube

Als u inhoud van YouTube accepteert, dan zal uw keuze opgeslagen worden en zal deze pagina verversen, waarna u de video kunt afspelen.