Investeren in duurzaamheid met ‘groene leges’ een stukje goedkoper

Dankzij een aangenomen motie van PvdA/GroenLinks wordt het investeren in een duurzamere woning in De Ronde Venen een stukje goedkoper. Inwoners die een woning bouwen die duurzamer is dan wettelijk verplicht is of een bestaande woning verduurzamen, krijgen in de toekomst de mogelijkheid om een deel van de kosten voor de omgevingsvergunning terug te krijgen.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Voor een omgevingsvergunning moeten leges betaald worden aan de gemeente. De bouw- dan wel aanlegkosten vormen de basis voor de hoogte hiervan. Door een duurzamere en veelal hogere investering te doen betaal je dus ook meer leges. Met ons voorstel voor ‘groene leges’ krijgen inwoners de mogelijkheid om geld terug te krijgen voor tenminste dat deel dat het gevolg is van de hogere investering.”

Verduurzaming stimuleren
Met de maatregel wil PvdA/GroenLinks inwoners stimuleren om meer te investeren in de verduurzaming van hun woning.

“In 2040 willen we als gemeente klimaatneutraal zijn. Daarvoor hebben we de inwoners ontzettend hard nodig, want zonder hen gaan we die doelstelling niet halen. Het is dan ook van groot belang om drempels voor inwoners weg te nemen. Met deze teruggaafmogelijkheid is dat vast één drempel minder,” aldus Kroon.

Groene leges in 2019
De motie werd op donderdag 31 mei met brede steun aangenomen, alleen Ronde Venen Belang (RVB) en Lijst 8 Kernen stemden tegen. Hoewel de wethouder voor wat betreft het tijdspad nog een slag om een arm hield, hoopt PvdA/GroenLinks dat met het aannemen van deze motie de mogelijkheid voor teruggaaf van leges vanaf 2019 een feit zal zijn.