Inwoners moeten gecompenseerd worden voor hogere kosten Vitens

Water

Op zaterdag 16 december ontvingen alle huishoudens in De Ronde Venen een brief van Vitens met daarin de boodschap dat zij het komend jaar 69,18 euro meer moeten betalen in verband met de doorbelasting van de door de gemeente opgelegde precarioheffing. De brief zorgde voor de nodige ophef en zorgen bij inwoners. PvdA/GroenLinks vindt dat het college met voorstellen moet komen om deze extra kosten voor inwoners volledig te compenseren.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “Het besluit om van Stedin en Vitens precario te heffen is indertijd genomen uit de overweging dat het financieel gunstig uitwerkt voor de inwoners van De Ronde Venen. Nu blijkt dat de precarioheffing resulteert in een directe lastenverzwaring voor onze inwoners, omdat Vitens, anders dan Stedin, de €471.000,- alleen aan de eigen inwoners van de gemeente doorberekent. PvdA/GroenLinks zal er daarom op toezien dat het college komt met voorstellen voor reële compensatie.”

Klik hier om te lezen waarom de gemeente precariobelasting heft en waarom deze gecompenseerd wordt en niet afgeschaft.