Inwoners worden gecompenseerd voor precario Vitens

De gemeenteraad heeft besloten om inwoners te compenseren voor de door Vitens aan de inwoners inmiddels doorberekende gemeentelijke precariobelasting. PvdA/GroenLinks stelde middels een motie voor om Vitens met ingang van 2018 vrij te stellen van de heffing van de precariobelasting maar dat voorstel kreeg geen meerderheid.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “Het belangrijkste vinden wij dat inwoners volledig gecompenseerd worden voor de door Vitens aan de inwoners doorberekende precariobelasting. Toch hadden we liever gezien dat we de precariobelasting voor Vitens hadden afgeschaft. Dat was financieel veel voordeliger geweest. Omdat Vitens de precariobelasting doorberekent inclusief administratiekosten en BTW, zal de gemeente de inwoners een groter bedrag moeten uitkeren dan zij aan precariobelasting van Vitens binnenkrijgt. Het ‘rondpompen van geld’ kost dus niet alleen extra inspanning, het kost de gemeente bovendien meer dan het haar oplevert.”

Vrijstelling
De fractie van PvdA/GroenLinks deed bij de raadsvergadering het voorstel om de precariobelasting voor Vitens af te schaffen door Vitens een vrijstelling te verlenen. Een weg die in de praktijk vaak wordt gevolgd. De kostbare compensatiemaatregel had dan achterwege kunnen blijven. Helaas kreeg dit voorstel geen meerderheid, doordat coalitiefracties CDA, VVD en RVB om onduidelijke redenen tegenstemden. Het voorstel dat PvdA/GroenLinks bij de commissiebehandeling deed om inwoners niet alleen te compenseren voor de doorberekende precario, maar ook voor de administratiekosten en BTW werd door de coalitiefracties wel overgenomen.