Inwoners zoveel mogelijk ontlasten tijdens coronacrisis

De coronacrisis houdt het land in haar greep. De aanpak vraagt veel van mensen. Met name van hen die nu keihard werken in cruciale sectoren als de zorg, het onderwijs en de voedselvoorziening. Maar ook van hen die hun werk en inkomen zien verdwijnen, zoals voor veel ZZP’ers, kleine ondernemers en flexwerkers het geval is.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “We hebben ontzettend veel waardering voor iedereen die zich nu keihard inzet, of dat nu in al die cruciale beroepen is of in de hulp daarbij. Als gemeente moeten we inwoners zoveel mogelijk ondersteunen en ontlasten. Bijvoorbeeld door coulant om te gaan met uitstel van de betaling van de gemeentebelasting of door opdrachten voor ZZP’ers vanuit de gemeente naar voren te halen. Daarover hebben we schriftelijke vragen gesteld.”

Wegvallen werk en inkomen
Door de coronacrisis valt veel werk weg, waaronder dat van veel ZZP’ers, ondernemers, flexwerkers en uitzendkrachten. Zeker als dit langer duurt kan dit betekenen dat ondernemers werknemers zullen moeten ontslaan of zelf failliet zullen gaan. Daardoor zullen veel inwoners aangewezen zijn op de (bijzondere) bijstand. Het Rijk neemt maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen, maar de gemeente kan daaraan ook een steentje bijdragen.

Schriftelijke vragen
PvdA/GroenLinks heeft aan het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd op welke wijze het college zich voorbereid op een verhoogde instroom in de bijstand, en welke maatregelen genomen worden om inwoners zoveel mogelijk te ondersteunen. Zo wil de fractie weten of het college bereid is om de lasten voor getroffen inwoners te verlichten. Bijvoorbeeld door uitstel van betaling te geven voor de gemeentebelasting, coulant om te gaan met schulden of door opdrachten vanuit de gemeente voor ZZP’ers en kleine ondernemers naar voren te halen.

De fractie wil verder weten hoe het staat met de voorraden van de voedselbank in De Ronde Venen, en of het college bereid is om bij te springen als blijkt dat dit nodig is om inwoners, die hiervan afhankelijk zijn, van levensmiddelen te blijven voorzien. Als laatste heeft de fractie gevraagd hoe er in de gemeentelijke organisatie gezorgd wordt dat medewerkers zoveel mogelijk thuis kunnen werken, en of het college bereid is om de gemeenteraad wekelijks, en indien nodig vaker, een update te geven over de ontwikkelingen in De Ronde Venen ten aanzien van de coronacrisis.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.