Japanse Duizendknoop gevaar voor biodiversiteit, natuur en infrastructuur

Japanse Duizendknoop

Op steeds meer plekken in het land rukt de Japanse Duizendknoop op. Deze woekerplant is een invasieve exoot en richt grote schade aan aan inheemse bloemen en planten. De duizendknoop groeit namelijk zo snel dat andere planten niet meer de mogelijkheid krijgen om te groeien, waarmee de biodiversiteit aan planten en dieren afneemt. De plant is daarnaast in staat om door asfalt, beton en metselwerk heen te dringen. Daarmee kan de plant ook aan infrastructuur en gebouwen grote schade aanrichten. Het is dan ook van groot belang dat de gemeente de duizendknoop tijdig signaleert en bestrijdt. 

Bestrijding Japanse Duizendknoop is een uitdaging
Het bestrijden van de Japanse Duizendknoop is echter niet zo makkelijk. De plant groeit snel en heeft een uitgebreid wortelstelsel tot wel vier meter diep. Daarnaast kunnen de verschillende knopen van de plant op zichzelf wortel schieten. Om de duizendknoop te bestrijden moet je er dan ook vroeg bij zijn. De methode die door de meeste gemeenten gebruikt wordt en het meest effectief lijkt, is het gebruik van het chemische bestrijdingsmiddel glyfosaat (beter bekend als Roundup). Dit middel is echter erg controversieel door de schadelijkheid voor natuur, milieu en gezondheid. Er zijn gelukkig ook alternatieven, maar de effectiviteit daarvan verschilt per situatie. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden om de plant volledig af te graven, varkens de plant weg te laten wroeten en grazen, de plant voor langere tijd af te dekken, de plant te injecteren met heet water of door gebruik te maken van biologische bestrijdingsmiddelen als Ecostyle Ultima.

Schriftelijke vragen
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft het college van burgemeester en wethouders via schriftelijke vragen gevraagd of het college bekend is met de risico’s en gevaren van de Japanse Duizendknoop en of de gemeente een goed beeld heeft van de verspreiding in De Ronde Venen. Verder wil de fractie weten wat het college doet om de Japanse Duizendknoop tijdig te signaleren en te bestrijden en welke methoden daarvoor worden gebruikt. Ook wil de fractie weten of inwoners betrokken (gaan) worden bij de bestrijding van de duizendknoop, net zoals dat in Amersfoort het geval is. Daar worden inwoners gevraagd om hun eigen tuin of terrein op deze plant te controleren en signaleringen aan de gemeente door te geven.

Raadslid Pieter Kroon: “De Japanse Duizendknoop vormt een groot gevaar voor de biodiversiteit, natuur en infrastructuur. Het is dan ook belangrijk dat de verspreiding van deze invasieve exoot tijdig een halt toe wordt geroepen. Wij zijn benieuwd naar wat het college tot nu toe gedaan heeft en verder voornemens is om te gaan doen. Daarbij vinden wij het van belang dat het college inzet op methoden die natuur- en milieuvriendelijk zijn.”

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.