Kandidaten

De kandidatenlijst van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 bestaat uit de volgende kandidaten. Pieter Kroon en Ernst Schreurs vormen daarbij een lijsttrekkersduo.

We gaan werk maken van de ideeën van inwoners.

1. Pieter Kroon, Abcoude

Lijsttrekker

Wat koester ik?
De Ronde Venen is een levendige gemeente, middenin het groen en vlakbij de grote stad. Ik koester de unieke leefomgeving en de energie en ideeën die de inwoners van deze mooie gemeente hebben. Zo komt er na een burgerinitiatief een sporthuis met zwembad in Abcoude en is er door inwoners een energiecoöperatie opgezet om de gemeente verder te verduurzamen. Samen met de ideeën van inwoners houden we de gemeente levendig, groen en mooi!

Over Pieter
Pieter is momenteel raadslid voor de fractie van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen. Daarnaast is hij ook fractiemedewerker en commissielid voor de Statenfractie van GroenLinks in de provincie Utrecht. In 2013 studeerde hij af als Sociaal Psycholoog en daarvoor liep hij stage als assistent van Jesse Klaver bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Ook werkte hij als Junior Projectleider bij het team voedsel van stichting Natuur & Milieu en daardoor beschikt hij over veel kennis op het gebied van landbouw, natuur en milieu. Pieter woonde tot voor kort in Baambrugge, maar woont nu sinds een aantal maanden in Abcoude.

Meer betaalbare woningen voor iedereen.

2. Ernst Schreurs, Vinkeveen

Lijsttrekker

Wat koester ik?
Ik koester fijn wonen in De Ronde Venen. Fijn wonen voor alle inwoners, ook voor mensen die soms wat extra ondersteuning nodig hebben. Dat betekent dat we gaan zorgen voor meer betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren en dat we zwaar vrachtverkeer en sluipverkeer gaan terugdringen uit de dorpskernen en woonwijken. 

Over Ernst
Ernst woont in Vinkeveen, is ondernemer in Mijdrecht en is ruim 20 jaar raadslid voor de PvdA/GroenLinks Combinatie in De Ronde Venen. De afgelopen jaren heeft Ernst zich ingezet voor de bouw van betaalbare (starters)woningen, voor meer voorzieningen voor de minima en voor een veiliger verkeer in de gemeente. Daarnaast maakt Ernst zich al jaren sterk voor het beter samenwerken van de fracties in de gemeenteraad. Zijn motto: fracties moeten elkaar niet bestrijden, maar versterken, vanuit hun politieke visie. Samenwerken aan een gemeente die we kunnen koesteren.

Het is goed als de raad weet wat er onder de bewoners leeft.

3. Warner Bruins Slot, Baambrugge

Wat koester ik?
Het is goed als ze in de Mijdrechtse raadzaal weten wat onder de inwoners van een klein dorp als Baambrugge leeft. Het gaat er mij daarbij als inwoner van Baambrugge niet om specifiek de belangen van agrariërs, ondernemers of gepensioneerden te dienen. Want wie de ene groep bevoordeelt, benadeelt de andere. Ik koester dan ook ieders belang.

Over Warner
Warner woont in Baambrugge en is fiscalist en bedrijfseconoom. In het verleden werkte hij bij de Belastingdienst, maar tegenwoordig is hij werkzaam bij een groot belastingadvieskantoor. Zijn specialiteit is het oplossen van fiscaaltechnische conflicten tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst. Warner is lokaal betrokken in Baambrugge, onder meer als lid van de Dorpsraad. Hij zet zijn kennis en ervaring graag in om de fractie te versterken.

De overheid, dat zijn wij allemaal

4. Esther Grondijs, Baambrugge

Wat koester ik?
Mijn drijfveer in de gemeente politiek is om dingen mógelijk te maken. “De overheid, dat zijn wij allemaal”, is mijn credo. Ik let hierbij vooral op de menselijke maat in alle complexe problemen die de gemeente zal moeten oplossen. Ik zet mij in voor een dienstbare en oplossingsgerichte gemeente en ik koester het behoud van het eigen karakter van de dorpskernen.

Over Esther
Esther woont ruim 25 jaar met haar gezin in Baambrugge. Zij is jurist, heeft een financieel-economische achtergrond en werkte bij een grote bank en een toezichthouder. Bestuurservaring deed ze op bij sportverengingen, een kinderdagverblijf, jongerenwerk en als commissaris bij een woningbouwvereniging. De laatste jaren was zij raadslid voor de PvdA, eerst in de gemeente Abcoude en daarna in de nieuwe gemeente De Ronde Venen voor PvdA/GroenLinks. Sinds 2016 heeft zij haar kennis en kunde ingezet bij de business case en het burgerinitiatief voor de realisatie van Het Sporthuis met zwembad in Abcoude.

DRV moet staan voor Duurzaam Ronde Venen

5. Hans van Kessel, Abcoude

Wat koester ik?
Ik koester het Groene Hart. Als Groene Hart gemeente hebben wij een extra verantwoordelijkheid om het milieu en groen te beschermen. Minder milieubelasting door vlieg- en vrachtverkeer en meer ecologische landbouw. Bewoners moeten actief betrokken worden bij de vergroening van onze gemeente.

Over Hans
Hans is 10 jaar raads- en commissielid geweest voor GroenLinks in Abcoude en PvdA/GroenLinks in De Ronde Venen. Hij is nu bestuurslid van de Energiecoöperatie De Ronde Venen en de Wereldwinkel in Abcoude. Hans is ook mede initiatiefnemer van het platform Energieke Rondeveners en actief in de vereniging Spaar het Gein. Samen met buurtbewoners helpt hij mee het Hugo de Vriesparkje in Abcoude te onderhouden.

6. Johan Kortenray, Mijdrecht

Op 19 februari is Johan komen te overlijden. Dit is gebeurd na de definitieve vaststelling van de kandidatenlijst en dat betekent dat Johan op de lijst blijft staan, zo is bepaald in de Kieswet. Eventueel op Johan postuum uitgebrachte stemmen tellen mee voor de raadszetels van PvdA/GroenLinks.

Een groen en goed leven voor jong en oud en rijk en arm in De Ronde Venen

7. Roel van Ark, Abcoude

Wat koester ik?
Ik koester de diversiteit van onze dorpen / kernen en sta voor een evenwichtige afweging van behoud van de open groene ruimte en wat we nodig hebben om goed te kunnen leven.

Over Roel
Roel is ruim 15 jaar politiek actief geweest in de toenmalige gemeente Abcoude als fractievoorzitter van de PvdA. In 2002 is hij formateur geweest van een coalitie van PvdA, D66 en de VVD. In deze raadsperiode is de basis gelegd voor belangrijke woningbouwprojecten in Abcoude (Stationslocatie en Land van Winkel) en in Baambrugge (nabij de IJsbaan). Bij verschillen van inzicht heeft Roel als verbindend figuur belangrijke bijdragen geleverd om zaken weer vlot te trekken en heeft de coalitie de volle periode volgemaakt.

Een levendige en gezellige gemeente De Ronde Venen, daar sta ik voor!

8. Greetje de Haan, Mijdrecht

Wat koester ik?
Ik koester de kunst en cultuur in De Ronde Venen. In de historische dorpskernen, de musea maar ook in de cultuurhuizen en uitgaansgelegenheden. Goed en betaalbaar muziekonderwijs hoort daarbij! Ik koester ook de natuur: samen genieten en elkaar ontmoeten op een bankje in het groen of door heerlijk buiten te sporten. In De Ronde Venen moet je ook fijn kunnen wonen. Daarvoor zijn meer woningen nodig voor starters, gezinnen, alleenstaanden en ouderen.

Over Greetje
Greetje is musicus van beroep en woont al 25 jaar in Mijdrecht. Ze geeft met veel enthousiasme zang- en muziekles aan kinderen, jongeren en volwassenen via Kunst Rond de Venen. Ze heeft daarnaast een eigen huiskamertheater in Mijdrecht waar regelmatig optredens gegeven worden. Greetje is ook betrokken bij het organiseren van verschillende concerten in De Ronde Venen en leidt daarnaast zangers en zangeressen op voor verschillende koren en muziekvakopleidingen in de regio.

 

Iedereen telt mee in De Ronde Venen!

9. Bertien Tweehuijsen, Mijdrecht

Wat koester ik?
Ik koester zorg voor elkaar in de ruimste zin van het woord. Goede zorg, opkomen voor de zwaksten in onze samenleving, respect en gelijke behandeling… daar sta ik voor!

Over Bertien
Bertien werkt in het sociale domein, op dit moment in Het Hoge Heem, een groot verpleeghuis in Uithoorn. Zij is lid van de medezeggenschapsraad van het VeenLanden College en is sterk maatschappelijk betrokken. Bertien is in onze gemeente onder meer bekend door haar werkzaamheden in het verleden voor VluchtelingenWerk De Ronde Venen en als voormalig directeur van de Servicepunten.