Kandidaten

De kandidatenlijst van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 bestond uit:

1. Ernst Schreurs, Vinkeveen (lijsttrekker)

“Geen discussie over procedures maar over de inhoud.”

ErnstErnst Schreurs (PvdA) woont in Vinkeveen, is ondernemer in Mijdrecht en is 15 jaar raadslid voor de PvdA en de PvdA-GroenLinks Combinatie in De Ronde Venen. De laatste vier jaar was hij fractievoorzitter voor PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal. Hij wil betaalbare woningen bouwen, passend bij onze behoefte en werken aan een veilige, groene en financieel gezonde gemeente, waarin iedereen erbij hoort. Als raadslid en als ondernemer heeft Ernst ervaren wat goede samenwerking kan opleveren. Samenwerken in een team waarin ieders inbreng wordt gewaardeerd en gebruikt. Samen zorgen  dat onze gemeente een fijne gemeente is om in te wonen. De afgelopen jaren heeft Ernst zich met zijn partij ingezet voor de bouw van betaalbare (starters)woningen, voor meer voorzieningen voor de minima en voor een veiliger verkeer in de gemeente.


2. Erika Spil, Mijdrecht (lijsttrekker)

“Niemand buitenspel, iedereen binnenboord. Dat is mijn uitgangpunt in mijn werk.”

ErikaErika Spil (GroenLinks) is sinds 2011 wethouder Sociale Zaken en Samenleving in De Ronde Venen. Daarvoor heeft zij verschillende functies gehad binnen de Fair Trade, o.a. bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Zij is interim directeur van het Fair Trade lobby kantoor in Brussel geweest en bestuurslid van de World Fair Trade Organization (WFTO). Als wethouder heeft zij zich de afgelopen jaren succesvol ingespannen om mensen uit de bijstand, en aan het werk te helpen. Verder heeft zij zich hard gemaakt voor het behoud van scholen in de kleine kernen, het behoud van kunst en cultuur educatie en het stimuleren van nieuwe initiatieven in de zorg. Voor de komende jaren zal zij zich sterk maken om de veranderingen die er aan komen voor gemeenten, samen met alle inwoners, vooral voor de kwetsbare inwoners goed te laten verlopen.


3. Esther Grondijs, Baambrugge

“Ons programma richt zich nadrukkelijk op de leefbaarheid in de dorpen en kernen. Dat is namelijk de grote opdracht voor het gemeentebestuur.”

EstherEsther Grondijs (PvdA) woont ruim 20 jaar met haar gezin in Baambrugge. Zij is jurist, heeft een financieel-economische achtergrond en werkte bij een grote bank en een toezichthouder. Bestuurservaring deed ze op bij sportverengingen, een kinderdagverblijf, jongerenwerk en als commissaris bij een woningbouwvereniging. De laatste jaren was zij raadslid voor de PvdA, eerst in de gemeente Abcoude en daarna in de nieuwe gemeente De Ronde Venen. In de nieuwe raadsperiode zal zij zich vooral inzetten voor beter openbaar vervoer, een dienstbare en oplossingsgerichte gemeente, bevorderen van de lokale economische groei en voor het behoud van het eigen karakter van de dorpskernen. Esther heeft een scherp oog voor de menselijke maat in alle complexe problemen die de gemeente zal moeten oplossen. Haar drijfveer om gemeenteraadslid te worden is om dingen mógelijk te maken.


4. Pieter Kroon, Baambrugge

“Het is tijd om te kiezen voor duurzaamheid en natuur!”

PieterPieter Kroon (GroenLinks) is een nieuwkomer op de kandidatenlijst. Hij is in september 2013 afgestudeerd als Sociaal Psycholoog en ondersteunt de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal al zo’n anderhalf jaar als steunfractielid op onderwerpen die natuur en milieu aangaan. Daarnaast is hij vrijwilliger bij Milieudefensie De Ronde Venen en heeft hij gewerkt bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks als Junior Beleidsmedewerker. Momenteel doet hij werkervaring op bij Stichting Natuur & Milieu waar hij zich bezighoudt met het onderwerp voedsel, voornamelijk de verduurzaming van de landbouw. Pieter is zeer gemotiveerd en wil van De Ronde Venen een duurzamere gemeente maken met ruimte voor natuur, duurzame energie en duurzame initiatieven.


5. Patrick Banis, Abcoude

“We gaan voor een sociale en duurzame gemeente waarin iedereen meedoet!”

PatrickPatrick Banis (PvdA) is een nieuwkomer op de lijst. Hij woont sinds 2006 in Abcoude en is jarenlang werkzaam geweest als docent in het voortgezet onderwijs en als dagelijks bestuurder / vicevoorzitter bij een vakbond. Nu is Patrick werkzaam als directeur arbeidsmarkt bij het CAOP, een maatschappelijk kenniscentrum en dienstverlener voor zorg, overheid en onderwijs. Daar heeft hij te maken met de landelijke politiek, sociale partners en wetenschap rond thema’s die de komende jaren allemaal in onze gemeente een rol gaan spelen. Het maakt hem gemotiveerd om werk te maken van fatsoenlijke thuiszorg, onderwijs op maat voor elk kind en voldoende werkgelegenheid. De uitdagingen voor onze gemeente zijn groot de komende jaren. Patrick wil dan ook werk maken van een duurzame, sociale en innovatieve gemeente om in te wonen en te werken.


6. John Driedonks, Wilnis

“De gemeente moet openstaan voor geluiden uit de acht dorpskernen, willen onze inwoners diezelfde gemeente nog serieus nemen.”

John

John Driedonks (Onafhankelijk) woont sinds 1995 in Wilnis. John leidt op de Hogeschool Utrecht een nieuwe generatie journalisten op. Hij werkte eerder als radio- en televisie journalist en was ondermeer hoofdredacteur van RTV Utrecht en RTV Ronde Venen (voorheen Radio Ronde Venen). John was de afgelopen drie jaar fractie-assistent. De Wilnisser gaat voor een lokaal duurzaamheidsfonds. Het fonds moet bedrijven en particulieren de weg wijzen door een oerwoud van regels, vergunningen en subsidies. Onze overheid stelt aansprekende voorbeelden, middels een klimaatneutraal gemeentehuis, idem dito dorpscentra, brandweer-posten, energie-laadpunten in wijken en dorpskernen. Het fonds stimuleert milieuvriendelijke bedrijven zich juist in onze regio te vestigen. De slogan “De Ronde Venen; Groene Hart Gemeente” is daarmee dan ook geen loze kreet meer. Een klimaatneutraal toekomstvast centrumgebouw per dorpskern speelt in op de toekomstige vergrijzing van de bevolking. In zo’n multi-functioneel gebouw worden school, zorgloket, medische post, kerk, vereniging, pakket-afhaalpunt, geldautomaat, en “mini-super” voor de eerste levensbehoefte ondergebracht. Middels snelle draadloze 4G verbindingen werken ZZP-ers en flexwerkende ambtenaren vanuit een dergelijk pand. De tijd van een centraal gelegen duur gemeentehuis lijkt voorbij. De overheid komt letterlijk naar u toe!


7. Hans van Kessel, Abcoude

“De gemeente moet een voorbeeldfunctie hebben bij duurzaamheid; zonnepanelen op haar gebouwen, renoveren met als resultaat dat de energiekosten tot nul worden teruggebracht, vervoer alleen met auto’s die elektrisch worden aangedreven of op (bio)gas rijden.”

HansHans van Kessel (GroenLinks) woont sinds 1993 in Abcoude en geeft als zzp’er adviezen aan bedrijven over plezier in het werk. Hij zat vanaf 2006 voor GroenLinks in de gemeenteraad van Abcoude en daarna voor PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal in de raad van De Ronde Venen. Hij draagt na acht jaar raadslidmaatschap het stokje graag over. Hij heeft zich de laatste jaren vooral ingezet om ervoor te zorgen dat iedereen in de gemeente blijft meedoen, ook wanneer mensen door beperkingen daar niet op eigen kracht toe in staan zijn. Mede door zijn inzet is duurzaamheid op de agenda van de gemeente gekomen. Met de stuurgroep millenniumgemeente heeft hij er aan bijgedragen dat we nu Faitrade gemeente zijn. Hij blijft politiek actief in de steunfractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal.


8. Ans van Uffelen, Mijdrecht

“Een baan is erg belangrijk. Als je starter bent, wil je graag vast werk. Als je werk hebt, wil je dit houden. Een vast inkomen is belangrijk om aan de maatschappij deel te kunnen nemen. Maar wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. Ook diegenen die geen baan vinden, om welke reden dan ook.”

AnsAns van Uffelen (PvdA) woont in Mijdrecht. Zij is van beroep journalist, maar werkt al jaren bij een vakbond. Door de crisis zijn in de Ronde Venen banen verloren gegaan. Gelukkig nam het aantal bijstandsgerechtigden niet verder toe, mede dankzij de inspanningen van onze wethouder. Het zou goed zijn als de gemeente daarnaast lokale ZZP-ers bij gelijke kwaliteit, opdrachten gunt”, vindt ze. “Daar hebben beide voordeel bij”. Een minimabeleid blijft nodig voor gezinnen met een minimuminkomen. In Nederland groeien bijna 300.000 kinderen op in armoede. In onze gemeente mag zoiets niet voorkomen, vindt ze.


9. Roel van Ark, Abcoude

RoelRoel van Ark (PvdA) woont ruim 40 jaar in Abcoude en is geen onbekende in de plaatselijke politiek. Hij is 13 jaar fractievoorzitter geweest van de PvdA in de gemeenteraad van Abcoude. In het dagelijks leven is Roel – hoewel de 65 reeds ruim gepasseerd – werkzaam in een managementfunctie bij het GVB. Hij vindt het belangrijk dat de belangen van de kernen van de Ronde Venen krachtig doorklinken in de raadzaal. Voor Abcoude betekent dat onder meer dat de PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal-fractie pal achter het behoud van een zwembad in Abcoude zal blijven staan.

 


10. Corinne de Jonge van Ellemeet, Abcoude

“Willen we ook op de lange termijn een aantrekkelijke gemeente blijven dan betekent dat nú opkomen voor onze mooie natuur en ons cultuuraanbod.”

Corinne-3Corinne de Jonge van Ellemeet (GroenLinks) is historica en vanaf 1 maart 2014 werkzaam als netwerkdirecteur bij de Natuur en Milieufederaties. De afgelopen jaren werkte zij als adjunct-directeur van de Westergasfabriek in Amsterdam en in 2012 was zij GroenLinks kandidaat voor de Tweede Kamer. Corinne wil zich inzetten voor het behoud van cultuur in De Ronde Venen en voor een groene en sociale gemeente waar iedereen naar vermogen bijdraagt aan een levendige en inspirerende omgeving.


Wilt u weten welke kandidaten er nog meer op onze lijst staan? Klik dan hier.