Kandidaten

De kandidatenlijst van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 bestaat uit de volgende kandidaten.

We doen het samen!

1. Pieter Kroon, Abcoude

Ik kies voor
Ik kies voor een gemeente waar je betaalbaar kunt wonen. Waarin we kiezen voor een realistische aanpak van de klimaatcrisis. Waar we kiezen voor de fiets en het openbaar vervoer, voor mooi en biodivers groen, voor goede zorg en voor goede voorzieningen in de kernen. Een gemeente waarin we investeren in kunst en cultuur en waar de gemeente eindelijk een prioriteit maakt van het tegengaan van uitsluiting en discriminatie.

Over Pieter
Pieter is 32 jaar oud en woont sinds 2017 in Abcoude, daarvoor woonde hij in Baambrugge. Pieter was de afgelopen vier jaar fractievoorzitter voor PvdA/GroenLinks in De Ronde Venen en daarnaast is hij politiek adviseur en commissielid voor de Utrechtse Provinciale Statenfractie van GroenLinks. Pieter heeft een achtergrond als sociaal psycholoog, en voorafgaand aan zijn huidige functies kennis en ervaring opgedaan bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks en Stichting Natuur & Milieu. In zijn vrije tijd kijkt hij graag series en leest hij boeken. Pieter heeft geen auto of rijbewijs, en is dan ook vaak reizend op de fiets of in het openbaar vervoer in De Ronde Venen te vinden.

Meer betaalbare woningen voor iedereen.

2. Ernst Schreurs, Vinkeveen

Ik kies voor
Ik kies voor wonen in De Ronde Venen. Fijn wonen voor alle inwoners, ook voor mensen die soms wat extra ondersteuning nodig hebben. Dat betekent dat we gaan zorgen voor meer betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren en dat we zwaar vrachtverkeer en sluipverkeer gaan terugdringen uit de dorpskernen en woonwijken.

Over Ernst
Ernst woont in Vinkeveen, is ondernemer in Mijdrecht en is ruim 25 jaar raadslid voor PvdA/GroenLinks en haar voorgangers in De Ronde Venen. De afgelopen jaren heeft Ernst zich ingezet voor de bouw van betaalbare (starters)woningen, voor meer voorzieningen voor de minima en voor een veiliger verkeer in de gemeente. Daarnaast maakt Ernst zich al jaren sterk voor het beter samenwerken van de fracties in de gemeenteraad. Zijn motto: fracties moeten elkaar niet bestrijden, maar versterken, vanuit hun politieke visie. Dat is ook waar hij zich voor inzet als huidige vicevoorzitter van de gemeenteraad. Ernst kiest ervoor om samen te werken aan een gemeente die we kunnen koesteren.

Goedwerkende jeugdzorg en veiligheid bij scholen in onze gemeente!

3. Monique Prins, Vinkeveen

Ik kies voor
Ik kies voor goede jeugdzorg. Dat betekent geen onnodige wachttijden bij aanvragen voor hulp en zorg. De jeugd is de toekomst van onze gemeente. Hun welzijn is net als dat van alle inwoners essentieel, vooral in deze tijd. Ik kies ook voor veiligheid rondom scholen en in straten. Daar wil ik mij voor inzetten.

Over Monique
Monique is 39 jaar oud en woont met haar gezin in Vinkeveen. Zij heeft na haar studie aan de UvA (Nederlands Recht) en aan Nyenrode (o.a. mediation) als bestuursadviseur gewerkt in de complexe wereld van pensioenverzekeraars. Zij volgt nu de PABO-opleiding en geeft ook les. Monique is sterk gericht op verbinden. Als raadslid wilt zij inwoners, belanghebbenden en raadsleden met elkaar in gesprek brengen, op basis van gelijkwaardigheid, transparantie en toegankelijkheid. Zij stelt dat er nog grote slagen te maken zijn als het gaat om duurzaamheid, veiligheid en wonen. Haar voorkeur gaat uit naar inwonerszaken en sociaal beleid.

Je moet gelukkig zijn waar je woont!

4. Wim Verbree, Baambrugge

Ik kies voor
Ik kies voor groen. Voor mij is groen een breed begrip dat voor mij begint bij mijn passie en wat ook al 50 jaar mijn vak is. Het letterlijk realiseren van een groene woonomgeving. In en bij groen wonen maakt een mens nu eenmaal gelukkiger. Maar groen is ook duurzaam en zorgvuldig omgaan met alles wat de aarde ons biedt. Ik kies ook voor het betrekken van inwoners en bedrijven: burger- en overheidsparticipatie. Mooie begrippen, maar het komt er op neer dat burgers en bedrijven hun ideeën en plannen goed kunnen delen en overleggen met de gemeente. En dat de gemeente haar plannen goed deelt en overlegd met burgers en bedrijven.

Over Wim
Wim heeft de afgelopen 14 jaar in Abcoude gewoond en is in 2021 verhuisd naar Baambrugge. Wim is weduwnaar, heeft drie kinderen en is trotse opa van vijf kleindochters. Hij heeft veel ervaring opgedaan in de gemeentes waar hij voor gewerkt heeft. En in veel besturen en commissies geleerd hoe je door samen te werken de beste resultaten behaald. Ook is hij meer dan 35 jaar kaderlid van een vakbond geweest waarmee onderhandelen om doelen te bereiken hem niet vreemd is. Wim is in Abcoude als vrijwilliger betrokken bij Het Sporthuis Abcoude, AbcoudeGroen die onder anderen het Hugo de Vriesparkje onderhouden en in Baambrugge verzorgd hij skeelertrainingen voor de IJsclub. Naast groen is sport zijn passie en het vele fietsen in de gemeente heeft hem alle kernen en buitengebieden leren kennen.

Solidair zijn met elkaar en de planeet, daar moet de politiek aan bijdragen!

5. Matthijs van Bemmel, Wilnis

Ik kies voor
Als jongere kies ik voor een aanpak die werkt voor zowel het heden als de toekomst. Ik kies ervoor om daar niet langer mee te wachten: komende periode moet het gebeuren! Voor het klimaat wil ik duurzame energie door zonnepanelen en windmolens en investeren in onze natuur. Daarnaast wil ik me richten op de fiets en openbaar vervoer en daarmee minder auto’s, en een focus op preventie en laagdrempeligheid in de zorg.

Over Matthijs
Matthijs is 18 jaar oud en daarmee de jongste verkiesbare kandidaat in De Ronde Venen. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij in De Ronde Venen al de nodige ervaring opgedaan met een zorgstage bij Kwadraad, actief lidmaatschap bij de Duurzaam Jong De Ronde Venen, en bijna een half jaar fractie-assistentschap voor PvdA/GroenLinks. Matthijs studeert sociale wetenschappen in Amsterdam, wat tegenwoordig veel vanuit huis is in Wilnis. Daar woont hij al zijn hele leven.

Ik wil dienstbaar en respectvol opkomen voor het welzijn en de leefbaarheid van onze medemens en de aarde!

6. Greetje de Haan, Mijdrecht

Ik kies voor
Ik kies voor actie: een cultuurhuis, musea, het gebruik maken van erfgoed waar jongeren en ouderen een plek hebben om samen te komen. Centraal gelegen en voor iedereen bereikbaar. Ik kies voor met respect omgaan en opkomen voor de zwakkeren, voor meer woningen en het verstevigingen van de midden- en kleinbedrijven in onze gemeente. Ook kies ik voor gemeenschappelijke verduurzaming: meer groen en de tegels eruit zodat de aarde en wijzelf weer meer verse lucht krijgen.

Over Greetje
Greetje is professioneel zangpedagoge, zangeres en koordirigente en woont al 30 jaar in Mijdrecht. Ze zong en dirigeerde door heel Europa en gaf recitals en vele concerten met koren en orkesten. Ze geeft met veel enthousiasme zangles in haar Huiskamertheater in Mijdrecht waar ook regelmatig concerten gegeven worden. De leerlingen leidt ze op voor zangwedstrijden tot en met musical- en operarollen in de grote theaters en concertgebouwen en voor allerlei zang(gerelateerde) vakopleidingen. Ze geeft sinds kort ook zangles gericht op herstel van corona. Verder leidt ze een aantal gerenommeerde koren in de omgeving. Greetje is ook betrokken bij de organisatie en/of realisatie van projecten of concerten door Cultuurpunt Ronde Venen.

Zorg voor elkaar

7. Lonneke Hegeman, Vinkeveen

Ik kies voor
Ik kies voor goede zorg voor alle inwoners in De Ronde Venen. En dan bedoel ik op alle vlakken: goede jeugdzorg voor de kinderen, adequate dementiezorg voor de ouderen en genoeg activiteiten om jong en oud in beweging te houden. En mochten mensen dit niet kunnen betalen: een potje om dit voor hen te vergoeden. Ik kies voor goede preventie door de gemeente: op het gebied van roken, beweging, voeding, en mentale gezondheid. Dit alles met het klimaatprobleem op de achtergrond: wat hebben we aan gezondheid als we leven in een ziekmakende wereld? Laten we dus goed voor elkaar zorgen, zonder het klimaat hiermee geweld aan te doen. Ik denk dat dit moet kunnen!

Over Lonneke
Lonneke is 41 jaar, en woont sinds 4 jaar in Vinkeveen met haar man en twee zoontjes van 6 en 8 jaar. Zij is werkzaam als huisarts in huisartsenpraktijk de Beuk in Vinkeveen. In die hoedanigheid ziet zij hoe ontzettend belangrijk goede zorg is. Ook (of juist!) vanuit de gemeente, bijvoorbeeld vanuit de sociale teams waar zij vaak mee samenwerkt. De zorg gaat haar aan het hart. Maar ook het onderwijs. Daarom is zij, naast huisarts, ook één dag in de week universitair docent op de geneeskunde opleiding van het AMC. Daarnaast organiseert ze nascholingen in de regio en zit zij in diverse werkgroepen. In haar vrije tijd houd ze van hardlopen door de prachtige Vinkeveense polder, speelt ze piano en kijkt ze graag Bollywood films.

Ik sta voor betaalbare woningbouw voor doelgroepen met behoud van de karakteristieken van de dorpen.

8. Lilian Berg, Abcoude

Ik kies voor
Meedoen! Mijn zorgen omzetten in plannen en acties, stuurlui aan wal moeten weer te water! In onze dorpen is het fijn wonen en recreëren en is het van belang het evenwicht te vinden en houden met de prachtige groene en waterrijke omgeving. En waarin belangrijke thema’s zoals wonen, zorg, onderwijs en milieu sociaal en betaalbaar worden opgepakt.

Over Lilian
Lilian werkt bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht als teamleider. Voorheen werkte zij als verpleegkundige, opleider en als personeels- en loopbaanadviseur. Zij is als vrijwilliger betrokken geweest bij het bestuur van de Openbare Bibliotheek en van de kinderopvang. Nu steekt ze haar energie vooral in werk en mantelzorg. Haar ergernis zit in de “meningen zonder feiten-cultuur”, die ze ook in de politiek ziet. Ze draagt daarom graag bij aan een andere bestuurscultuur.

Aanpakken, doe er iets aan!

9. Bert Schaap, De Hoef

Ik kies voor
Een gemeente waarin we naar elkaar omkijken en naar elkaar luisteren. Ik maak me sterk voor fijn wonen, ook in kleine kernen zoals De Hoef zodat zowel jong als oud hier kan blijven wonen. Ook sta ik voor verkeersveiligheid, zeker op drukke en smalle wegen. Ik kies er ook voor om vooral te luisteren, naar inwoners(groepen), dorpscomités- en raden. Samen maken we de gemeente mooier!

Over Bert
Bert is 79 jaar en was de eerste 30 jaar van zijn leven een echte Amsterdammer. Maar nu is hij al bijna 50 jaar een Hoevenees. En met veel plezier. Op het ‘Verdronken Eiland’ heeft hij zijn houten huis gebouwd. Hij was toen leraar wiskunde en natuurkunde op het Alkwin Kollege. Later werd hij daar ook schooldecaan en leerlingbegeleider/counselor. Hij heeft zich ook geschoold in Mediation en daarom vindt hij het leuk om in het Ombudsteam van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen zaken aan te pakken.

Aandacht voor mensen boeit Bert. Zo werkt hij in het Inloophuis ’t Anker voor mensen met kanker. Hij begeleidt verder vluchtelingen: als taalcoach oefent hij met met zijn taalmaatje de Nederlandse taal. Ook werkt hij al 30 jaar voor mensenrechten in de Werkgroep 366 van Amnesty International. Het knotten van wilgen vindt hij verder heerlijk ontspannend werk, hij is dan ook coördinator van de Knotgroep Uithoorn. En Bert geniet van zijn bestaan als ‘Oop’ van zijn 6 kleinkinderen.

Ik sta voor sociaal en rechtvaardig.

10. Jeroen Passet, Vinkeveen

Ik kies voor
Ik kies voor een progressieve gemeente waarin inwoners zich serieus genomen voelen door burgerinitiatieven te ondersteunen. Ik kies voor goede starterswoningen die betaalbaar zijn voor de jongeren. Ik kies ervoor om geen pretpark te maken van de Vinkeveense Plassen. Dit door het bewonersbelang altijd voorop te stellen.

Over Jeroen
Jeroen is 26 jaar oud en woont in Vinkeveen. Hij studeert HBO-accountancy in deeltijd op de Avans Hogeschool in Breda. Naast zijn studie werkt hij drie dagen per week bij een accountantskantoor.

Klik hier om de volledige kandidatenlijst van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen te bekijken (PDF)