Kwaliteit van zorg belangrijker dan kosten

Uit de commissievergadering van maandag 19 juni jl. bleek dat de gemeente De Ronde Venen met sommige zorgverleners geen contracten afsluit omdat deze volgens de wethouder te duur zijn. Dit betekent dat wanneer de gemeente deze zorgverleners niet contracteert, je er ook niet terecht kunt voor zorg. De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt dit een onwenselijke situatie en heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen gesteld.

Raadslid Pieter Kroon: “Wat ons betreft moet de kwaliteit van zorg het belangrijkste uitgangspunt zijn en niet de prijs die daarvoor betaald moet worden. Wanneer een organisatie goede zorg levert, dan moet je daar als inwoner ook terecht kunnen.”

In de commissievergadering ging het om een specifieke instelling in Amsterdam die geestelijke gezondheidszorg verleend voor kinderen en jongeren. Deze instelling staat in het land hoog aangeschreven en het is dan ook niet verwonderlijk dat deze een hoger tarief hanteert. Nu deze zorgverlener niet is gecontracteerd, kunnen kinderen en jongeren uit De Ronde Venen daar niet terecht en moeten zij in sommige gevallen afreizen naar Zeist of Hilversum.

 “Het uitgangspunt van de gemeente is om goede zorg dichtbij aan te bieden. Een hoog aangeschreven zorginstelling dichtbij huis niet contracteren, past niet bij dit uitgangspunt. Het beperkt ook de vrije zorgkeuze en kan ertoe leiden dat inwoners niet de zorg krijgen die het beste bij hen past. Dat moeten we niet willen,” aldus Pieter Kroon.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd welke zorgaanbieders uit het oogpunt van kostenbesparing niet zijn gecontracteerd en welke gevolgen dat heeft voor mogelijke cliënten uit De Ronde Venen. Verder wil de fractie weten hoe het college bepaalt wat een aanvaardbare prijs is in relatie tot de kwaliteit van de zorg die wordt geleverd en of de gemeente ook duurdere zorg inkoopt als die van betere kwaliteit is. Als laatste wil de fractie weten of het college bereid is om voortaan te gaan sturen op kwaliteit en dus ook duurdere zorgaanbieders te contracteren als dat betekent dat daarmee betere zorg wordt geleverd aan onze inwoners.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.