Mantelzorgers moeten beter ondersteund worden

In De Ronde Venen worden mantelzorgers ondersteund door het Steunpunt Mantelzorg van welzijnsorganisatie Tympaan de Baat. Daarnaast biedt de gemeente ondersteuning door goedkope huishoudelijke hulp aan te bieden en een jaarlijkse tegoedbon in de vorm van de mantelzorgwaardering. Niet iedereen is echter geholpen met huishoudelijke hulp of een tegoedbon en daarom heeft PvdA/GroenLinks een motie ingediend om het aanbod uit de breiden afhankelijk van de behoeftes van mantelzorgers.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Mantelzorgers doen geweldig werk in het ondersteunen en/of verzorgen van hun naasten. Dit kan echter ook heel erg zwaar zijn. Daarom is het belangrijk dat er vanuit de gemeente goede ondersteuning wordt geboden, die aansluit bij de behoefte die mantelzorgers hebben. Daarom hebben wij het college middels een motie gevraagd om die behoeftes te inventariseren en op basis daarvan een voorstel te doen voor uitbreiding van de ondersteuning.”

Niet alle mantelzorgers in beeld
Iedereen die een ander onbetaalde hulp of zorg biedt is in principe mantelzorger. Dan kan het gaan om hulp aan een buurvrouw, de dagelijkse zorg voor een partner of de zorg van een kind voor een ouder. Als gemeente is het lastig om mantelzorgers in beeld te krijgen en te ondersteunen. Dit is met name het geval bij jonge mantelzorgers die bijvoorbeeld zorg geven aan hun ouders. Zij krijgen dan ook niet altijd de ondersteuning die nodig is. Daarbij heeft iedere mantelzorger op basis van zijn of haar situatie een eigen ondersteuningsbehoefte.

Pieter Kroon: “De gemeente moet zoveel mogelijk ondersteuning bieden op basis van behoeften die mantelzorgers hebben en niet alleen op basis van standaard hulpvormen als huishoudelijke hulp. Daarmee zijn namelijk niet alle mantelzorgers geholpen.”

De motie werd uiteindelijk met raadsbrede steun aangenomen.