Mensen

De raadsfractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal bestaat uit:

Ernst Schreurs, Vinkeveen (fractievoorzitter)

“Geen discussie over procedures maar over de inhoud.”

ErnstErnst Schreurs (PvdA) woont in Vinkeveen, is ondernemer in Mijdrecht en is 15 jaar raadslid voor de PvdA en de PvdA-GroenLinks Combinatie in De Ronde Venen. Hij wil betaalbare woningen bouwen, passend bij onze behoefte en werken aan een veilige, groene en financieel gezonde gemeente, waarin iedereen erbij hoort. Als raadslid en als ondernemer heeft Ernst ervaren wat goede samenwerking kan opleveren. Samenwerken in een team waarin ieders inbreng wordt gewaardeerd en gebruikt. Samen zorgen  dat onze gemeente een fijne gemeente is om in te wonen. De afgelopen jaren heeft Ernst zich met zijn partij ingezet voor de bouw van betaalbare (starters)woningen, voor meer voorzieningen voor de minima en voor een veiliger verkeer in de gemeente.

Neem contact op met Ernst via e.schreurs@pvdagroenlinks.com.


Pieter Kroon, Baambrugge (raadslid)

“Het is tijd om te kiezen voor duurzaamheid en natuur!”

PieterPieter Kroon (GroenLinks) is naast raadslid voor de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal, ook fractiemedewerker en commissielid voor de Statenfractie van GroenLinks in de provincie Utrecht. In 2013 studeerde hij af als Sociaal Psycholoog en daarvoor liep hij stage als assistent van Jesse Klaver bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Ook werkte hij als Junior Projectleider in het team voedsel bij stichting Natuur & Milieu en daardoor beschikt hij over veel kennis op het gebied van landbouw, natuur en milieu. Pieter wil van De Ronde Venen een duurzamere gemeente maken met ruimte voor natuur, duurzame energie en duurzame initiatieven.

Neem contact op met Pieter via p.kroon@pvdagroenlinks.com.


Esther Grondijs, Baambrugge (fractieassistent)

“Ons programma richt zich nadrukkelijk op de leefbaarheid in de dorpen en kernen. Dat is namelijk de grote opdracht voor het gemeentebestuur.”

EstherEsther Grondijs (PvdA) woont ruim 20 jaar met haar gezin in Baambrugge. Zij is jurist, heeft een financieel-economische achtergrond en werkte bij een grote bank en een toezichthouder. Bestuurservaring deed ze op bij sportverengingen, een kinderdagverblijf, jongerenwerk en als commissaris bij een woningbouwvereniging. De laatste jaren was zij raadslid voor de PvdA, eerst in de gemeente Abcoude en daarna in de nieuwe gemeente De Ronde Venen. In de nieuwe raadsperiode zal zij zich vooral inzetten voor beter openbaar vervoer, een dienstbare en oplossingsgerichte gemeente, bevorderen van de lokale economische groei en voor het behoud van het eigen karakter van de dorpskernen. Esther heeft een scherp oog voor de menselijke maat in alle complexe problemen die de gemeente zal moeten oplossen. Haar drijfveer om gemeenteraadslid te worden is om dingen mógelijk te maken.

Neem contact op met Esther via e.grondijs@pvdagroenlinks.com.


Bertien Tweehuijsen, Mijdrecht (fractieassistent)

Bertien Tweehuijsen

Bertien Tweehuijsen (GroenLinks) was voorheen directeur van de Servicepunten en was daarvoor coördinator voor VluchtelingenWerk in De Ronde Venen. Bertien werkt momenteel als coach op het gebied van re-integratie.

Neem contact op met Bertien via b.tweehuijsen@pvdagroenlinks.com.