Mobiliteit en infrastructuur

PvdA/GroenLinks vindt duurzame en schone mobiliteit van groot belang. We zetten daarom in op slimme lokale mobiliteit, bijvoorbeeld door een lokale vervoersapp te ontwikkelen. Daarnaast willen we het sluipverkeer in de wijken weren. Wandelen en fietsen krijgen bijzondere aandacht in onze recreatieve gemeente.

In de komende raadsperiode willen we:

 • De maximumsnelheid van 100 km per uur op de A2 overdag behouden en al het mogelijke doen om de 130 km per uur ‘s nachts terug te draaien.
 • De N201 onder geen beding verbreden. Wel kijken we naar alternatieven om de doorstroming te verbeteren, bijvoorbeeld het weren van het vrachtverkeer dat de N201 als sluiproute gebruikt.
 • Geen nieuwe ontsluiting van de N201 over de Veendijk in Vinkeveen.
 • De toenemende overlast van vliegverkeer beperken, door onder meer actieve lobby met omliggende gemeenten tegen verdere uitbreiding van het aantal vluchten van en naar Schiphol.
 • Overlast door recreatieve helikoptervluchten zoveel mogelijk beperken door bijvoorbeeld het opstijgen en landen van deze helikopters voor recreatieve doeleinden onmogelijk te maken.
 • Een maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van 30 km/uur, zoals in Abcoude.
 • Meer deelauto’s zoals bijvoorbeeld Greenwheels, ConnectCar en Car2GO naar de gemeente halen.
 • Duurzame mobiliteit stimuleren door het plaatsen van voorzieningen voor het opladen van elektrische auto’s en fietsen.
 • Het gemeentelijk wagenpark verduurzamen door zoveel mogelijk over te stappen op elektrische auto’s.
 • Een hoogwaardig, snel en goed verbonden openbaar vervoer. Het moet mogelijk zijn om vanuit elke kern met het openbaar vervoer te reizen.
 • Een vervoersapp die lokale vervoerders aan elkaar koppelt, zowel maatschappelijk als commercieel, om gaten in de dienstregeling van het openbaar vervoer op te vangen.
 • Dat de brug bij Uithoorn toegankelijk blijft voor verkeer vanuit De Ronde Venen
 • Met de provincie en de Vervoerregio Amsterdam in gesprek blijven over het verbeteren van het busvervoer in de gemeente. Daarbij gaat het onder meer over een bus een langs het station Abcoude (120) en een rechtstreekse bus naar Utrecht Centraal (130). Dit ook met het oog op de nieuwe concessie waarover de gesprekken in de komende raadsperiode zullen starten.
 • In de hele gemeente glasvezel realiseren, zodat iedereen gebruik kan maken van snel internet en mensen onder meer in staat zijn om thuis te werken.