Motie tegen schaliegaswinning in De Ronde Venen

boortorenOp donderdag 24 april diende PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal een motie in, samen met CU-SGP, tegen schaliegaswinning in onze gemeente. Een ruime meerderheid van o.a. D66, VVD, CDA en RVB wilde hier echter niet van weten.

Onder de bodem van een deel van de gemeente De Ronde Venen komt schaliegas voor. Aangezien de winning van schaliegas een grote impact op de omgeving kan hebben (veel boortorens in het landschap, veel rijdende vrachtwagens, kans op vervuiling grondwater, kans op aardbevingen, schaliegasinDRVetc.) en wij vinden dat er meer ingezet moet worden op duurzame energiebronnen, wijzen wij de winning van schaliegas in onze gemeente af.

Er zijn al vijfenveertig gemeenten (waaronder Weesp en De Wijdemeren) en twee provincies die zich schaliegasvrij hebben verklaard. Wij riepen de gemeenteraad op De Ronde Venen dat ook te laten zijn. Per slot van rekening heeft DRV aangegeven een duurzame gemeente te willen zijn.

Download hier de motie met alle argumenten.