Een open en progressieve gemeente

PvdA/GroenLinks bouwt verder aan een open en progressieve gemeente. We willen dat bewoners grip krijgen op hun leefomgeving en omzien naar elkaar. Veiligheid, inspraak, participatie en cultuur zijn belangrijke onderwerpen. Nieuwkomers zijn welkom en we hebben aandacht voor inclusiviteit en diversiteit, iedereen hoort erbij. We willen leefbare en vitale dorpen!

Inwonersparticipatie Cultuur Iedereen hoort erbij