De opheffing van PAUW Bedrijven is definitief

PAUW Bedrijven

Tot grote teleurstelling van de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen op 28 september besloten om de sociale werkvoorziening PAUW Bedrijven definitief op te heffen.

Raadslid Pieter Kroon: “We hadden samen met vijf andere gemeenten een uitstekend werkende sociale werkvoorziening, PAUW Bedrijven, die mensen met een beperking aan zinvol en betaald werk hielp. Nu wordt deze gemeenschappelijke regeling opgeheven en moet de gemeente de sociale werkvoorziening zelf gaan organiseren. Het is echter nog volstrekt onduidelijk hoe dat er precies uit gaat zien. Bovendien is er geen zekerheid dat de nodige kennis en ervaring in voldoende mate beschikbaar blijft.”

Opheffen van PAUW Bedrijven niet nodig
De reden voor het opheffen van PAUW Bedrijven is volgens het college dat sinds het sluiten van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in 2015 er geen nieuwe mensen meer bijkomen die een indicatie hebben om bij PAUW te werken. Dat betekent dat het aantal zogenaamde ‘Wsw’ers’ steeds minder wordt en de werkvoorziening op termijn onrendabel zou worden. Daarbij wordt echter vergeten dat, hoewel er geen nieuwe mensen meer worden toegelaten tot de Wsw, er altijd mensen met een beperking zullen zijn, die graag willen en kunnen werken. Met en voor deze mensen kan PAUW Bedrijven gewoon rendabel blijven draaien. Dat is ook de koers waar in meer dan 95% van de gemeenten voor wordt gekozen. Zo niet in De Ronde Venen, de gemeente moet nu zelf gaan voorzien in geschikt werk voor zowel de huidige Wsw’ers als de nieuwe doelgroep.

Pieter Kroon: “Het is onbegrijpelijk dat CDA, VVD en RVB voor dit plan gestemd hebben. PAUW Bedrijven wordt opgeheven, terwijl er nog te veel onduidelijk is over hoe de gemeente het zelf moet gaan organiseren. Wat al wel duidelijk is, stemt vervolgens weinig hoopvol. Daarnaast zijn er ook financiële risico’s die nog niet volledig overzien kunnen worden.”

Koers al eerder ingezet
In februari werd al besloten om de koers waarbij PAUW Bedrijven op zou komen houden te bestaan verder uit te werken. De petitie om PAUW te behouden, welke door meer dan 5000 mensen werd ondertekend, werd toen genegeerd. Ook bezwaren vanuit PAUW Bedrijven zelf werden maar beperkt meegenomen.

Pieter Kroon: “Wij zullen de verdere uitwerking van de plannen in ieder geval nauwlettend volgen en voorstellen doen voor verbetering daar waar de uitwerking negatief uitpakt voor Wsw’ers en/of de nieuwe doelgroep.”

Kijk hieronder onze inbreng in de raad terug:

Om deze video af te spelen moet u cookies van YouTube accepteren.
Als u deze cookies accepteert wordt er op deze pagina inhoud geladen afkomstig van YouTube. Hierop is dan ook het privacybeleid van YouTube van toepassing. Dit beleid kunt u via onderstaande link lezen.

Privacybeleid van YouTube

Als u inhoud van YouTube accepteert, dan zal uw keuze opgeslagen worden en zal deze pagina verversen, waarna u de video kunt afspelen.