Overlijden Warner Bruins Slot

Ons bereikte het droevige bericht dat Warner Bruins Slot op 11 mei jl. op 67-jarige leeftijd is overleden. Wij zijn hierdoor bijzonder aangeslagen. Warner was van 2017 tot en met 2021 een zeer gewaardeerd commissielid en, tot hij ziek werd, actief steunfractielid voor de PvdA/GroenLinks-fractie in de gemeenteraad van De Ronde Venen.

In zijn rol als commissie- en steunfractielid zette Warner zijn kennis en ervaring als bedrijfseconoom en fiscaal jurist in om de fractie te versterken. Zo was hij namens PvdA/GroenLinks onder meer lid van de (financiële) auditcommissie. Hij benadrukte altijd het algemeen belang en dat het belang van alle inwoners van de gemeente in de raad vertegenwoordigd worden. Toen hij in 2018 op plek 3 van de kandidatenlijst van PvdA/GroenLinks stond, stelde hij dat als volgt:

“Het is goed als ze in de Mijdrechtse raadzaal weten wat onder de inwoners van een klein dorp als Baambrugge leeft. Het gaat er mij daarbij als inwoner van Baambrugge niet om specifiek de belangen van agrariërs, ondernemers of gepensioneerden te dienen. Want wie de ene groep bevoordeelt, benadeelt de andere. Ik koester dan ook ieders belang.”

Dat uitgangspunt blijft de fractie met zich meedragen. We zullen zijn scherpe blik, kennis en bovenal zijn warme aanwezigheid ontzettend gaan missen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.