Pieter Kroon en Ernst Schreurs lijsttrekkersduo voor PvdA/GroenLinks

v.l.n.r. Esther Grondijs, Johan Kortenray, Hans van Kessel, Ernst Schreurs, Greetje de Haan, Erika Spil, Pieter Kroon, Warner Bruins Slot en Roel van Ark.

Op maandagavond 20 november hebben de leden van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen Pieter Kroon en Ernst Schreurs gekozen tot lijsttrekkersduo voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De leden hebben daarnaast ook het verkiezingsprogramma vastgesteld en besloten om de naam van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal te wijzigen naar PvdA/GroenLinks De Ronde Venen.

Lijsttrekker Pieter Kroon: “Ik ben trots dat ik de lijst mag trekken van PvdA/GroenLinks. Wij gaan ons sterk maken voor een groene, duurzame en sociale gemeente De Ronde Venen,” mede-lijsttrekker Ernst Schreurs vult aan: “Het is mooi dat ik nog vier jaar mijn ervaring mag inzetten voor onze lokale partij. We hebben een mooie lijst met ervaren en toegewijde mensen die zich vol in gaan zetten voor onze inwoners.”

Mix van jong talent en ervaring
De volledige kandidatenlijst bestaat uit 28 kandidaten en is een mooie mix van jong talent en ervaring. De lijst wordt aangevoerd door Pieter Kroon (1) en Ernst Schreurs (2) die samen het lijstrekkersduo vormen. In de top-5 staan verder Warner Bruins Slot (3), Esther Grondijs (4) en Hans van Kessel (5). De lijst wordt afgesloten met lijstduwers Corinne Ellemeet (Tweede Kamerlid) en Erika Spil (voormalig wethouder in De Ronde Venen). Klik hier om de volledige kandidatenlijst te bekijken.

Groen en sociaal
Naast de kandidatenlijst hebben de leden ook het verkiezingsprogramma vastgesteld. Het programma is uitgesproken groen en sociaal. Speerpunten voor de partij zijn onder meer goede zorg, een gezonde leefomgeving en duurzaamheid. Verder wil de partij inzetten op de bestrijding van armoede, meer sociale woningbouw en het verbeteren van voorzieningen voor fietsers en wandelaars. Het volledige programma is binnenkort te lezen op pvdagroenlinks.com.

Beter herkenbaar door nieuwe naam
Sinds de herindeling tot de nieuwe gemeente De Ronde Venen in 2011 werken PvdA en GroenLinks samen met progressieve onafhankelijke leden onder de naam PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal. In de praktijk werd de naam echter als erg lang ervaren en droeg deze niet bij aan de herkenbaarheid. Daarom is besloten om de partij te hernoemen naar PvdA/GroenLinks De Ronde Venen. Daarbij blijft het nog steeds mogelijk voor inwoners om zich lokaal als lid aan te melden zonder landelijk lid te worden van de PvdA of GroenLinks. Want hoewel PvdA en GroenLinks ook landelijk vertegenwoordigd zijn, blijft PvdA/GroenLinks bovenal een lokale partij.

Vragen naar aanleiding overlast helikoptervluchten

Helikopter

In Abcoude was het op 23 september een af- en aanvliegen van helikopters. Voor veel inwoners van Abcoude een grote ergernis door de geluidsoverlast die ermee gepaard gaat. Helaas was dit niet eenmalig. Zo zijn er voor dit jaar nog meer ontheffingen verleend voor helikoptervluchten vanuit het Gein.

Raadslid Pieter Kroon: “Wij vinden recreatieve helikoptervluchten boven rustige gebieden als het Gein en bewoonde gebieden als Abcoude onwenselijk. Inwoners ervaren al veel overlast door de vliegtuigen vanaf Schiphol en dan is het constante geluid van af- en aanvliegende helikopters geen welkome toevoeging.”

Ontheffing door provincie
Ontheffingen voor het mogen opstijgen en landen van helikopters worden verleend door de provincie. Zo verleende de provincie niet alleen een ontheffing voor het 55 keer mogen opstijgen en landen op 23 september, maar ook een ontheffing voor het 50 keer mogen opstijgen en landen in het Gein op 12 nader te bepalen dagen in 2017. Deze laatste ontheffing is na bezwaren van de stichting Spaar het Gein aangepast naar het 10 keer mogen opstijgen en landen op 21 oktober en 16 december. Hoewel de provincie de tweede ontheffing na bezwaar dus heeft ingeperkt, blijft er een flink aantal vluchten mogelijk boven het Gein en Abcoude.

Gemeente kan vluchten mogelijk voorkomen
Bij het verlenen van een ontheffing wordt de gemeente alleen door de provincie geraadpleegd op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dit is echter vrijwel nooit reden om een ontheffing niet te verlenen. Tijdens de commissievergadering op 14 september jl. bleek uit de beantwoording van mondelinge vragen van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal dat het opstijgen en landen van helikopters mogelijk wel voorkomen kan worden wanneer dit strijdig is met het bestemmingsplan.

Schriftelijke vragen
Om hier meer duidelijkheid over te krijgen heeft de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Daarin vraagt de fractie onder meer of het college ook van mening is dat recreatieve vluchten boven rustige gebieden als het Gein en laag over woonwijken onwenselijk zijn. Verder vraagt de fractie zich af hoe de vluchten in verhouding staan tot de actie ‘Geef stilte een stem’ waar De Ronde Venen aan deelneemt. Met die actie pleit de gemeente voor behoud van rust in het Groene Hart.

Raadslid Pieter Kroon: “Wij begrijpen best dat het leuk kan zijn om een rondje te vliegen met een helikopter, maar wat ons betreft niet zonder rekening te houden met stiltegebieden en woonwijken.”

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

Burgerinitiatief voor sportgebouw met zwembad in Abcoude aangenomen!

Schets van nieuwe sportgebouw door architect Alberts & Van Huut

Op donderdag 28 september was het moment van de waarheid voor de initiatiefnemers van het burgerinitiatief voor een gecombineerd sportgebouw in Abcoude. Tot grote vreugde van de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is het plan zo goed als unaniem aangenomen.

Raadslid Pieter Kroon: “Wij zijn ontzettend blij dat het burgerinitiatief is aangenomen! Dankzij het doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers is het uiteindelijk gelukt om een ruime meerderheid achter het plan te krijgen en kan er, als alles goed gaat, vanaf 2020 weer gezwommen worden in Abcoude!”

Gecombineerd sportgebouw
Het nieuwe sportgebouw bestaat uit zowel een zwembad als een grote sportzaal en vervangt daarmee het voormalige Het Meerbad en de verouderde Kees Bonzaal. Met de komst van dit sporthuis wordt opnieuw onderdak geboden aan de Abcoudse zwemsportverenigingen, kunnen kinderen weer leren zwemmen in Abcoude en zal het voor ouderen makkelijker worden om met deze blessurevrije sport in beweging te blijven. De grote sportzaal biedt ruimte voor het bewegingsonderwijs van de vier basisscholen in Abcoude en aan verschillende (binnen)sportverenigingen.

Pieter Kroon: “Dit sporthuis is een investering in het verenigingsleven, de gezondheid van onze inwoners en de veiligheid in een waterrijke gemeente als de onze. Door het formaat van de sportzaal biedt deze niet alleen ruimte voor bestaande en nieuwe binnensportverenigingen, maar ook voor zaalvoetbal- en hockey. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van de hockey en voetbal in Abcoude in vervulling.”

Burgerinitiatief
Het nemen van dit besluit via een burgerinitiatief is behalve bijzonder, ook uniek te noemen. Uniek voor De Ronde Venen, maar ook uniek in zijn soort qua volledigheid en omvang. Begin 2016 gaf Esther Grondijs, voormalig raadslid van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal, aan haar raadslidmaatschap neer te willen leggen om zodoende de Stichting Zwembad Abcoude te kunnen helpen bij het schrijven van de business case en het burgerinitiatief. In januari 2017 was de business case voor een nieuw gecombineerd zwem/gymgebouw gereed en na analyse van de plannen door een externe partij en na verschillende informatieavonden en commissievergaderingen en bijstellingen heeft dit uiteindelijk geleid tot een burgerinitiatief dat zo goed als unaniem door de gemeenteraad wordt gedragen.

Pieter Kroon: “Esther meende meer te kunnen bereiken voor de inwoners van Abcoude door zich bij de actiegroep te voegen dan in de raad te blijven zitten. Wij zijn erg trots op haar inzet en doorzettingsvermogen en het resultaat dat de initiatiefnemers behaald hebben. Met het aannemen van dit initiatief blijkt eens te meer dat burgerparticipatie en vrijwilligerswerk de moeite waard zijn en dat waar een wil is, ook een weg is!”

Kijk hieronder onze inbreng in de raad terug: