De Ronde Venen gaat werk maken van het Regenboog stembusakkoord!

Op 12 maart werd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen het Regenboog stembusakkoord ondertekend. Bijna alle partijen ondertekenden het akkoord en beloofden daarmee de maatregelen uit het akkoord uit te gaan voeren. In het coalitieakkoord van CDA, VVD, D66 en de Seniorenpartij kwam het stembusakkoord echter niet terug. Dankzij een motie van PvdA/GroenLinks worden de maatregelen uit het Regenboog stembusakkoord alsnog uitgevoerd.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Wij waren verbaasd dat er in het coalitieakkoord niets over het stembusakkoord terug te vinden was. Dit terwijl alle coalitiepartijen dit akkoord hadden ondertekend en ze daarin beloofd hebben dat er in het coalitieakkoord tenminste een passage aan gewijd zou worden. Gelukkig wordt het stembusakkoord met het aannemen van onze motie alsnog uitgevoerd!”

Regenboog Stembusakkoord
Het regenboog stembusakkoord is opgesteld door het COC Midden-Nederland. In het akkoord staan maatregelen opgenomen op het gebied van veiligheid, het ondersteunen van jongeren en het vergroten van de zichtbaarheid van LHBTI’ers. De ondertekenaars beloven met het ondertekenen van het stembusakkoord dat ze zich in zullen zetten om deze maatregelen uit te voeren. Alle partijen ondertekenden voor de verkiezingen het akkoord, met uitzondering Ronde Venen Belang (RVB) en ChristenUnie-SGP.

Aangenomen motie
Op woensdag 30 mei diende PvdA/GroenLinks een motie in om de ambities en maatregelen zoals deze opgenomen staan in het Regenboog stembusakkoord op te nemen in een actieprogramma en zo uitvoering te geven aan het akkoord. De motie werd gesteund door alle partijen, met uitzondering van ChristenUnie-SGP. Hoewel Ronde Venen Belang het akkoord voor de verkiezingen niet had getekend, steunde zij de motie wel omdat ze vond dat wanneer een meerderheid van de partijen het akkoord ondertekent, het ook uitgevoerd moet worden.

PvdA/GroenLinks wint in De Ronde Venen!

PvdA/GroenLinks is verheugd met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. De fractie is gegroeid van 2 naar 3 zetels in de gemeenteraad van De Ronde Venen. Samen met de Seniorenpartij zijn wij daarmee de enigen die winst hebben geboekt.

Lijsttrekker Pieter Kroon: “Het is een prachtige uitslag! We zijn ontzettend blij dat we het vertrouwen van zoveel kiezers hebben gekregen. In 2014 verloren we nipt onze derde zetel, maar nu hebben we deze weer teruggekregen en volledig op eigen kracht, zonder restzetel. We willen de kiezers dan ook ontzettend bedanken voor dit vertrouwen!”

Nieuwe raadsfractie
De nieuwe raadsfractie van PvdA/GroenLinks zal gevormd worden door Pieter Kroon (fractievoorzitter), Ernst Schreurs en Esther Grondijs. Esther stond op plaats vier van de kandidatenlijst, maar werd met een overtuigende 519 voorkeursstemmen direct in de gemeenteraad verkozen. Warner Bruins Slot en Bertien Tweehuijsen zullen de fractie aanvullen in de raadscommissies op het gebied van respectievelijk bestuur en financiën en zorg en welzijn.

“Met dit team van vijf mensen, met ieder zijn ervaring en specifieke inbreng kunnen we De Ronde Venen de komende vier jaar weer een stukje groener en socialer maken,” aldus de kersverse en jongste fractievoorzitter van de raad. 

Coalitievorming
Inmiddels zijn de eerste gesprekken met informateur Marianne Luyer gevoerd.

Pieter Kroon: “Wij hebben voor de vorming van een nieuwe coalitie een aantal uitgangspunten meegegeven. We willen graag een college met visie en kwaliteit, dat een breed draagvlak heeft bij zowel de raad als de inwoners. Daarbij vinden wij het belangrijk dat er voldoende onderlinge chemie, vertrouwen en samenwerking is tussen de raadsfracties van de nieuw te vormen coalitie. Een ieder is gebaat bij een college dat de rit van vier jaar uit zit en zich kan richten op de inhoud. Wij zijn er in ieder geval klaar voor.”

De zorg moet de wijk in

Corinne Ellemeet

‘De helft van de zorg is aandacht. Menselijk contact,’ zegt Corinne Ellemeet.  ‘Dat is wat ik meeneem uit Abcoude als ik in Den Haag aan het werk ben: de vaste contacten die je hier in het dorp hebt, zijn zó ontzettend belangrijk. Je kent elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat ook dat bijdraagt aan een goede gezondheid.’

Corinne Ellemeet is aan een krachttoer begonnen in de Tweede Kamer. Ze heeft samen met GroenLinks fractieleider Jesse Klaver een wetsvoorstel geschreven dat de gezondheidszorg op z’n kop gaat zetten. Maar het moet wel, zegt ze in haar huiskamer in Abcoude. Want, zoals het nu gaat, kan het niet verder.

Corinne: ‘We worden met z’n allen steeds ouder en we blijven met z’n allen langer zelfstandig thuis worden. Maar als je kijkt naar hoe de financiering geregeld is: iedereen heeft het over die 2,1 miljard euro die naar de verpleeg- en verzorgingshuizen gaat. Prima. Maar dan praat je over ongeveer acht procent van de ouderen, die daar woont. De andere 92 procent wordt afgescheept met een fooi. Terwijl je natuurlijk alleen tot op hoge leeftijd zelfstandig kunt blijven wonen als goede zorg en ondersteuning beschikbaar is.’

Zorgbedrijf met verdienmodel
En daar zit écht een probleem. Een paar jaar geleden stemde de Tweede Kamer in met de Europese aanbestedingsregels voor de zorg. Een ingewikkelde procedure die er op neerkomt dat gemeentes verplicht de route van onpersoonlijke en bureaucratische aanbesteding moeten doorlopen met zorgaanbieders.

Dat levert in veel gevallen de goedkoopste zorg op. Maar het personeel weet niet waar het aan toe is. En de binding met de buurt ontbreekt ook. Zakelijker kunnen we de zorg niet maken. Eén van de gevolgen: er komt telkens iemand anders als je thuiszorg nodig hebt.

‘Die verplichte Europese aanbesteding moet van tafel’, vindt Corinne. Zie daar haar krachttoer. Ze moet niet alleen de Nederlandse politiek overtuigen, ze moet ook in Brussel aan de bak. ‘Jesse Klaver en ik hebben al een brief geschreven aan de Eurocommissaris die over aanbestedingen gaat; haar uitgenodigd om hier te komen kijken – te zien hoe het in de praktijk gaat,’ zegt ze strijdbaar.

Ze is niet tegen de doorgevoerde decentralisaties. ‘Er is écht een wereld te winnen als de zorg ‘dichtbij’ wordt georganiseerd. ‘Door de gemeentes,’ benadrukt Corinne. Want die kunnen dat prima.  Zeker als ze daar gewoon geld voor krijgen van het rijk en niet tegelijkertijd worden geconfronteerd ‘met veertig procent bezuinigingen’ zoals destijds bijvoorbeeld met de Wmo en de jeugdzorg gebeurde.

Poli geriatrie in de buurt
‘Laat iedere gemeente zélf bepalen hoe de zorg te organiseren,’ zegt het GroenLinks Kamerlid. Zij kennen de wensen van de mensen. In een maatschappij die steeds meer wordt gemedicaliseerd, zouden zij juist kunnen inzetten op het voorkomen van problemen. Omdát ze weten wat er leeft. Omdat ze de wijken in kunnen. Omdat ze de mensen opzoeken. Corinne:  ‘Met sociale wijkteams die intensief samenwerken met huisartsen. Met een poli geriatrie in de buurt. Met specialisten die wijkverpleegkundigen adviseren – in plaats van dat je naar het AMC toe moet.’

Het moet. En het kán, zegt Corinne. Al vermoedt ze dat het zeker twee jaar gaat duren voordat haar wetsvoorstel een wet is. Maar dan nog is het de moeite waard. Ze maakt een armgebaar: ‘kijk om je heen. Ook hier in Abcoude zie je steeds meer oudere mensen die zelfstandig blijven wonen. Dat is toch ook waarom ik het doe!’

Klik hier om het voorontwerp van de wet te lezen.