Japanse Duizendknoop gevaar voor biodiversiteit, natuur en infrastructuur

Japanse Duizendknoop

Op steeds meer plekken in het land rukt de Japanse Duizendknoop op. Deze woekerplant is een invasieve exoot en richt grote schade aan aan inheemse bloemen en planten. De duizendknoop groeit namelijk zo snel dat andere planten niet meer de mogelijkheid krijgen om te groeien, waarmee de biodiversiteit aan planten en dieren afneemt. De plant is daarnaast in staat om door asfalt, beton en metselwerk heen te dringen. Daarmee kan de plant ook aan infrastructuur en gebouwen grote schade aanrichten. Het is dan ook van groot belang dat de gemeente de duizendknoop tijdig signaleert en bestrijdt. 

Bestrijding Japanse Duizendknoop is een uitdaging
Het bestrijden van de Japanse Duizendknoop is echter niet zo makkelijk. De plant groeit snel en heeft een uitgebreid wortelstelsel tot wel vier meter diep. Daarnaast kunnen de verschillende knopen van de plant op zichzelf wortel schieten. Om de duizendknoop te bestrijden moet je er dan ook vroeg bij zijn. De methode die door de meeste gemeenten gebruikt wordt en het meest effectief lijkt, is het gebruik van het chemische bestrijdingsmiddel glyfosaat (beter bekend als Roundup). Dit middel is echter erg controversieel door de schadelijkheid voor natuur, milieu en gezondheid. Er zijn gelukkig ook alternatieven, maar de effectiviteit daarvan verschilt per situatie. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden om de plant volledig af te graven, varkens de plant weg te laten wroeten en grazen, de plant voor langere tijd af te dekken, de plant te injecteren met heet water of door gebruik te maken van biologische bestrijdingsmiddelen als Ecostyle Ultima.

Schriftelijke vragen
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft het college van burgemeester en wethouders via schriftelijke vragen gevraagd of het college bekend is met de risico’s en gevaren van de Japanse Duizendknoop en of de gemeente een goed beeld heeft van de verspreiding in De Ronde Venen. Verder wil de fractie weten wat het college doet om de Japanse Duizendknoop tijdig te signaleren en te bestrijden en welke methoden daarvoor worden gebruikt. Ook wil de fractie weten of inwoners betrokken (gaan) worden bij de bestrijding van de duizendknoop, net zoals dat in Amersfoort het geval is. Daar worden inwoners gevraagd om hun eigen tuin of terrein op deze plant te controleren en signaleringen aan de gemeente door te geven.

Raadslid Pieter Kroon: “De Japanse Duizendknoop vormt een groot gevaar voor de biodiversiteit, natuur en infrastructuur. Het is dan ook belangrijk dat de verspreiding van deze invasieve exoot tijdig een halt toe wordt geroepen. Wij zijn benieuwd naar wat het college tot nu toe gedaan heeft en verder voornemens is om te gaan doen. Daarbij vinden wij het van belang dat het college inzet op methoden die natuur- en milieuvriendelijk zijn.”

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

Initiatief voor sportgebouw met zwembad krijgt zomer voor aangepast plan

Schets van nieuwe sportgebouw door architect Alberts & Van Huut

Op donderdag 29 juni was het moment van de waarheid voor de initiatiefnemers van het burgerinitiatief voor een sportgebouw met zwembad in Abcoude. De raad moest die avond een besluit nemen over het plan van de initiatiefnemers. Helaas liep het deze avond net even anders. Al snel bleek dat het burgerinitiatief het niet zou halen. De verhoudingen lagen, met 13 stemmen voor en 14 tegen, dicht bij elkaar. De initiatiefnemers krijgen nu de zomer de tijd om een aangepast plan in te dienen, dat wel op een meerderheid kan rekenen. 

Bezwaren
Uit de inbreng van de verschillende fracties bleek al snel dat de fracties van het CDA, VVD en Ronde Venen Belang niet voor zouden stemmen. Alleen Yvonne Welter (VVD) zou in afwijking van haar fractie wel voorstemmen. De bezwaren van deze fracties richtten zich met name tegen de hoogte van het bedrag waarvoor de gemeente borg zou moeten staan en de vrees dat de exploitatiebijdrage van de gemeente, van 200.000 euro per jaar, hoger uit zou vallen door tegenvallers bij de bouw en de uiteindelijke exploitatie. Hoewel de initiatiefnemers rekening hadden gehouden met alle mogelijke risico’s, wilden de hiervoor genoemde partijen toch meer zekerheid.

Zomer voor aangepast plan
Toen tijdens het debat bleek dat het initiatief het niet zou halen, hebben wij voorgesteld om het initiatief over de zomer heen te tillen om zo de initiatiefnemers de mogelijkheid te geven het plan dusdanig aan te passen dat de bezwaren zoveel mogelijk worden ondervangen. Na een aantal schorsingen is daartoe ook besloten. In de tussentijd zal wethouder Schuurs ook uitwerken hoeveel het zou kosten om alleen gymzalen te bouwen zodat een goede vergelijking gemaakt kan worden tussen een sportaccommodatie/gymzaal met en zonder zwembad.

Raadslid Pieter Kroon: “Het is jammer dat het burgerinitiatief niet is aangenomen, maar we zijn blij dat de raad ons voorstel heeft gevolgd en dat de initiatiefnemers de zomer hebben gekregen voor een aangepast plan dat wel op een meerderheid kan rekenen. Wij zijn van mening dat er een goed plan lag met een goede businesscase waarin voldoende rekening was gehouden met mogelijke risico’s. Wij zien het aangepaste plan echter graag tegemoet en hopen dat dat plan wel op een meerderheid kan rekenen. Wat ons betreft moet het sportgebouw met zwembad er komen!”

Het aangepast voorstel zal besproken worden in de commissie van 11 september en definitieve besluitvorming zal plaatsvinden tijdens de raadsvergadering van 28 september.

Kijk hieronder onze inbreng in de eerste termijn van de raad terug: