Vragen over ontwikkelingen op Fort bij Uithoorn

Het Fort bij Uithoorn met voor het fort een aantal gekapte bomen.

PvdA/GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkelingen op het Fort bij Uithoorn, in de volksmond beter bekend als Fort Amstelhoek. Dit naar aanleiding van verontruste reacties van omwonenden en inwoners van Amstelhoek over de voorgenomen plannen.

Uitgebreide toekomstplannen
Recent zijn door de pachters van het Fort bij Uithoorn de toekomstplannen voor het fort toegelicht. Uit deze plannen blijkt dat het bedoeling is om op het fort een extra woonhuis, een restaurant, een vergadercentrum, een museum, een waterspeeltuin en een hotel met 60 hotelkamers te realiseren. Daarbij zijn deze hotelkamers zowel binnen als buiten het fort voorzien, zoals op de ringdijk rondom het fort.

De plannen bevinden zich nog in de conceptuele fase. Eerst moet er nog met de omgeving gesproken worden en ook de gemeente moet nog een standpunt innemen. De prominente aanwezigheid van de gemeente bij de bijeenkomst op het fort heeft bij omwonenden echter een ander beeld opgeroepen. Dit beeld werd mede versterkt doordat de initiatiefnemers, volgens omwonenden, verkondigen dat alles al in kannen en kruiken zou zijn. De gemeente ontkent dat dit het geval zou zijn.

Vernietiging van natuur
Eén van de onderzoeken die uitgevoerd moet worden in het kader van de haalbaarheid van de plannen is een ecologisch onderzoek. Dit onderzoek moet nog plaatsvinden, maar inmiddels is door omwonenden geconstateerd dat de pachters van het fort een aantal bomen gekapt hebben en dat er natuur (begroeiing) is vernietigd. Behalve dat dit niet mag omdat de natuur op het fort beschermd is, is bij omwonenden het beeld ontstaan dat de initiatiefnemers alvast vooruit willen lopen op het plan en de dieren hebben willen verjagen voordat er ecologisch onderzoek plaats kon vinden.

Schriftelijke vragen
Het vertrouwen bij omwonenden in een transparant proces rondom de ontwikkelingen op het fort is hierdoor tot een dieptepunt gedaald. PvdA/GroenLinks heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd wat ze van de plannen voor het fort vindt en hoe ze aankijkt tegen de opstelling van de pachters richting de omgeving. Ook wil de fractie weten of het vernietigen van een deel van de natuur op het fort van invloed is op een eventueel nog uit te voeren ecologisch onderzoek. Als laatste wil de fractie weten hoe het college ervoor gaat zorgen dat dat het vertrouwen van omwonenden hersteld wordt en hoe het college voor een transparant proces gaat zorgen met goede communicatie naar inwoners.

“Inwoners moeten goed betrokken worden bij dit soort ontwikkelingen, daarvoor is het belangrijk dat er sprake is van een transparant proces en goede communicatie. De gemeente moet onduidelijkheden zo snel mogelijk wegnemen”, aldus raadslid Pieter Kroon.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

Het centrum van Abcoude moet een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt

Lijsttrekker Pieter Kroon op de fiets in de Hoogstraat, Abcoude

De Hoogstraat en de rest van het centrum van Abcoude zijn nu nog het domein van de auto. Je mág fietsen. Maar veilige aankomst is niet gegarandeerd. Pieter Kroon, lijsttrekker PvdA/GroenLinks, vindt dat de Hoogstraat en omgeving moeten veranderen om fietsers én voetgangers veel meer veiligheid te bieden.

“Het is een uitdaging,” zegt Pieter Kroon. Trucks, SUV´s, paaltjes, wegversmallingen en geparkeerde auto´s die zo maar weg rijden, maken het centrum van Abcoude niet aantrekkelijk voor fietsers.

Dat moet veranderen, vindt de lijsttrekker van PvdA/GroenLinks.

Kroon streeft naar een verdubbeling van het fietsverkeer in de gemeente De Ronde Venen. “Fietsen is schoon en snel. Het is goedkoop en houdt je in beweging. Maar dan moet het wel veilig kunnen! We vinden het belangrijk om de zwakste verkeersdeelnemers te koesteren. Denk aan fietsertjes op weg naar school. Ouderen die boodschappen komen doen of een kopje koffie willen drinken in het centrum.”

Om het fietsen veiliger te maken, zegt Kroon, is een nieuwe kijk op de Hoogstraat en omgeving nodig. “Het is nu een allegaartje van borden, paaltjes, muurtjes en ander straatmeubilair. Om het veiliger te maken, denk ik dat je het geheel moet bekijken. Misschien moeten we kiezen voor een eenduidige bestrating van gevel tot gevel. Een plek waar voetgangers en fietsers zich op de hele weg thuis voelen en de auto te gast is.”

De Hoogstraat is niet de enige plek in de gemeente waar het onveilig fietsen is. “Wij doen een oproep aan inwoners om oplossingen aan te dragen voor knelpunten in de gemeente. Of het nu gaat om de Hoogstraat in Abcoude, de Herenweg in Vinkeveen of de Tweede Zijweg in Mijdrecht, overal moet je veilig kunnen wandelen en fietsen”, aldus Kroon.

Suggesties voor oplossingen van knelpunten kunnen gestuurd worden naar info@pvdagroenlinks.com.

Kunst en cultuur op de kaart in De Ronde Venen!

Rondetafelgesprek

“Het kunst- en cultuurbeleid in De Ronde Venen? Dat kan beter,” concludeert Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks) na zijn bezoek aan dorpsacademie Mus & Muzen van Jenneke van Wijngaarden in Wilnis. Drie lokale kunst- en cultuurondernemers hebben zojuist uitgebreid verteld wat de gemeente zou kunnen doen.

 Als het om kunst en cultuur gaat, gebeurt er van alles in De Ronde Venen. Op 7 juli is weer het Vogelvrij Festival op het Fort bij Uithoorn. In het Piet Mondriaan theater in Abcoude treden het hele jaar door tal van bekende Nederlandse artiesten op. Er zijn drukbezochte atelierroutes. Maar een duidelijke lijn ontbreekt.

Op initiatief van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen werd vrijdag 23 februari een rondetafelgesprek gehouden met drie mensen die het kunnen weten. Kunstenares Marjolein Berger-Vos leidde het gesprek. Jenneke van Wijngaarden (Mus & Muzen), Wiet van der Velden (Ab-Art) en Greetje de Haan (Kunst Rond de Venen) vertelden over hun ervaringen met de gemeente. En wat er beter kan.

Pieter Kroon: “Ik vind het belangrijk dat er een levendige kunst- en cultuursector is in de gemeente. Kunst en cultuur verwondert, zet aan tot denken en verbindt. We moeten de cultuurondernemers in onze gemeente koesteren en ondersteunen zodat ze hun mooie en belangrijke werk kunnen blijven doen.”

Kunst en cultuur serieus nemen
Een belangrijk punt in het gesprek is dat de kunst- en cultuursector serieus genomen moet worden. Te vaak wordt gedacht dat kunstenaars hun diensten gratis kunnen aanbieden, terwijl ze daar gewoon hun brood mee moeten verdienen.

Van Wijngaarden: “Het kunstenaarschap is een vak. Dat moet ook op die manier gewaardeerd worden. Vanuit de gemeente zijn er eigenlijk geen voorzieningen voor professionele kunstenaars. Ik mis in het algemeen ook de rode draad. Het is ook onduidelijk hoe aanbestedingen van kunst- en cultuurprojecten in de gemeente plaatsvinden. Dat mag wat mij betreft een stuk transparanter.”

“Het is belangrijk dat je als gemeente een ambitie durft te stellen. Wat wil je als gemeente met kunst en cultuur? Wat heb je daarvoor over? Kunst en cultuur is niet gratis,” stelt ook Van der Velden.

Jongeren op het juiste spoor
Van Wijngaarden: “Kunst en cultuur is ook belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren. Zo vang ik thuiszittende scholieren en vroegtijdig schoolverlaters op en ga ik met hen aan de slag. Samenwerken aan kunsteducatie en aan buurtverfraaiing (muurschilderingen, opknappen skateboardbanen). Zo ontstaat gemeenschapszin en zelfvertrouwen. In nauwe samenwerking met scholen, de leerplichtambtenaar en hulporganisaties help ik jongeren weer op het juiste spoor te komen.”

Kunst- en cultuurhuis
Greetje de Haan: “Wat ik in Mijdrecht mis is een goede plek om les te geven. We moeten het nu doen met anderhalf schoollokaal. Dat is niet geschikt voor het geven van lessen en ook niet voor optredens. Een kunst- en cultuurhuis in Mijdrecht zou hiervoor een goede toevoeging zijn. Niet alleen voor muziek, maar ook voor toneel, dans en beeldende kunst. Het is een gemis dat dit ontbreekt in Mijdrecht.”

Kroon belooft zich in te gaan zetten voor een ambitieus cultuurbeleid in de gemeente. “Het beleid moet veel beter. Het is belangrijk dat deze punten een plek vinden in het nieuwe kunst- en cultuurbeleid,” aldus Kroon.