De opheffing van PAUW Bedrijven is definitief

PAUW Bedrijven

Tot grote teleurstelling van de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen op 28 september besloten om de sociale werkvoorziening PAUW Bedrijven definitief op te heffen.

Raadslid Pieter Kroon: “We hadden samen met vijf andere gemeenten een uitstekend werkende sociale werkvoorziening, PAUW Bedrijven, die mensen met een beperking aan zinvol en betaald werk hielp. Nu wordt deze gemeenschappelijke regeling opgeheven en moet de gemeente de sociale werkvoorziening zelf gaan organiseren. Het is echter nog volstrekt onduidelijk hoe dat er precies uit gaat zien. Bovendien is er geen zekerheid dat de nodige kennis en ervaring in voldoende mate beschikbaar blijft.”

Opheffen van PAUW Bedrijven niet nodig
De reden voor het opheffen van PAUW Bedrijven is volgens het college dat sinds het sluiten van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in 2015 er geen nieuwe mensen meer bijkomen die een indicatie hebben om bij PAUW te werken. Dat betekent dat het aantal zogenaamde ‘Wsw’ers’ steeds minder wordt en de werkvoorziening op termijn onrendabel zou worden. Daarbij wordt echter vergeten dat, hoewel er geen nieuwe mensen meer worden toegelaten tot de Wsw, er altijd mensen met een beperking zullen zijn, die graag willen en kunnen werken. Met en voor deze mensen kan PAUW Bedrijven gewoon rendabel blijven draaien. Dat is ook de koers waar in meer dan 95% van de gemeenten voor wordt gekozen. Zo niet in De Ronde Venen, de gemeente moet nu zelf gaan voorzien in geschikt werk voor zowel de huidige Wsw’ers als de nieuwe doelgroep.

Pieter Kroon: “Het is onbegrijpelijk dat CDA, VVD en RVB voor dit plan gestemd hebben. PAUW Bedrijven wordt opgeheven, terwijl er nog te veel onduidelijk is over hoe de gemeente het zelf moet gaan organiseren. Wat al wel duidelijk is, stemt vervolgens weinig hoopvol. Daarnaast zijn er ook financiële risico’s die nog niet volledig overzien kunnen worden.”

Koers al eerder ingezet
In februari werd al besloten om de koers waarbij PAUW Bedrijven op zou komen houden te bestaan verder uit te werken. De petitie om PAUW te behouden, welke door meer dan 5000 mensen werd ondertekend, werd toen genegeerd. Ook bezwaren vanuit PAUW Bedrijven zelf werden maar beperkt meegenomen.

Pieter Kroon: “Wij zullen de verdere uitwerking van de plannen in ieder geval nauwlettend volgen en voorstellen doen voor verbetering daar waar de uitwerking negatief uitpakt voor Wsw’ers en/of de nieuwe doelgroep.”

Kijk hieronder onze inbreng in de raad terug:

Japanse Duizendknoop gevaar voor biodiversiteit, natuur en infrastructuur

Japanse Duizendknoop

Op steeds meer plekken in het land rukt de Japanse Duizendknoop op. Deze woekerplant is een invasieve exoot en richt grote schade aan aan inheemse bloemen en planten. De duizendknoop groeit namelijk zo snel dat andere planten niet meer de mogelijkheid krijgen om te groeien, waarmee de biodiversiteit aan planten en dieren afneemt. De plant is daarnaast in staat om door asfalt, beton en metselwerk heen te dringen. Daarmee kan de plant ook aan infrastructuur en gebouwen grote schade aanrichten. Het is dan ook van groot belang dat de gemeente de duizendknoop tijdig signaleert en bestrijdt. 

Bestrijding Japanse Duizendknoop is een uitdaging
Het bestrijden van de Japanse Duizendknoop is echter niet zo makkelijk. De plant groeit snel en heeft een uitgebreid wortelstelsel tot wel vier meter diep. Daarnaast kunnen de verschillende knopen van de plant op zichzelf wortel schieten. Om de duizendknoop te bestrijden moet je er dan ook vroeg bij zijn. De methode die door de meeste gemeenten gebruikt wordt en het meest effectief lijkt, is het gebruik van het chemische bestrijdingsmiddel glyfosaat (beter bekend als Roundup). Dit middel is echter erg controversieel door de schadelijkheid voor natuur, milieu en gezondheid. Er zijn gelukkig ook alternatieven, maar de effectiviteit daarvan verschilt per situatie. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden om de plant volledig af te graven, varkens de plant weg te laten wroeten en grazen, de plant voor langere tijd af te dekken, de plant te injecteren met heet water of door gebruik te maken van biologische bestrijdingsmiddelen als Ecostyle Ultima.

Schriftelijke vragen
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft het college van burgemeester en wethouders via schriftelijke vragen gevraagd of het college bekend is met de risico’s en gevaren van de Japanse Duizendknoop en of de gemeente een goed beeld heeft van de verspreiding in De Ronde Venen. Verder wil de fractie weten wat het college doet om de Japanse Duizendknoop tijdig te signaleren en te bestrijden en welke methoden daarvoor worden gebruikt. Ook wil de fractie weten of inwoners betrokken (gaan) worden bij de bestrijding van de duizendknoop, net zoals dat in Amersfoort het geval is. Daar worden inwoners gevraagd om hun eigen tuin of terrein op deze plant te controleren en signaleringen aan de gemeente door te geven.

Raadslid Pieter Kroon: “De Japanse Duizendknoop vormt een groot gevaar voor de biodiversiteit, natuur en infrastructuur. Het is dan ook belangrijk dat de verspreiding van deze invasieve exoot tijdig een halt toe wordt geroepen. Wij zijn benieuwd naar wat het college tot nu toe gedaan heeft en verder voornemens is om te gaan doen. Daarbij vinden wij het van belang dat het college inzet op methoden die natuur- en milieuvriendelijk zijn.”

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.