PvdA/GroenLinks opnieuw verrast door ontheffing helikoptervluchten

Helikopter

PvdA/GroenLinks heeft met verbazing gereageerd op de door de provincie verleende ontheffing voor helikoptervluchten vanuit het Gein. Vorig jaar heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld over eerdere ontheffingen, welke daarna werden ingetrokken. Uit de beantwoording bleek dat de gemeente deze provinciale ontheffingen kan voorkomen wanneer de opstijg- en landlocatie strijdig is met het bestemmingsplan.

Raadslid Pieter Kroon: “Wij zijn verbaasd dat er opnieuw een ontheffing is verleend voor vluchten vanuit het Gein. Dit terwijl vanuit zowel de raad als vanuit de inwoners uit het gebied duidelijk is aangegeven dat zij deze vluchten onwenselijk vinden. Inwoners ervaren al genoeg geluidsoverlast door de vluchten vanaf Schiphol, daar hoeven geen recreatieve helikoptervluchten aan toegevoegd te worden.”

Schriftelijke vragen
Naar aanleiding van de verleende ontheffing heeft PvdA/GroenLinks opnieuw schriftelijke vragen gesteld. De fractie wil weten of het college op de hoogte is van de verleende ontheffing en of het college een ontheffing heeft verleend om in het Gein op te mogen stijgen. Zo niet, dan wil de fractie graag weten of het college voornemens is om dat te doen of niet. Wat PvdA/GroenLinks betreft wordt de ontheffing niet verleend. Als laatste heeft de fractie gevraagd of er bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden tussen de provincie en de gemeente en zo ja, welk standpunt het college dan heeft ingenomen.

“Wij gaan er vanuit dat het college deze helikoptervluchten onmogelijk maakt door geen ontheffing te verlenen voor de strijdigheid met het bestemmingsplan. Vluchten voor recreatieve doeleinden horen niet in het Gein en boven Abcoude,” aldus Pieter Kroon.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

Vragen over ontwikkelingen op Fort bij Uithoorn

Het Fort bij Uithoorn met voor het fort een aantal gekapte bomen.

PvdA/GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkelingen op het Fort bij Uithoorn, in de volksmond beter bekend als Fort Amstelhoek. Dit naar aanleiding van verontruste reacties van omwonenden en inwoners van Amstelhoek over de voorgenomen plannen.

Uitgebreide toekomstplannen
Recent zijn door de pachters van het Fort bij Uithoorn de toekomstplannen voor het fort toegelicht. Uit deze plannen blijkt dat het bedoeling is om op het fort een extra woonhuis, een restaurant, een vergadercentrum, een museum, een waterspeeltuin en een hotel met 60 hotelkamers te realiseren. Daarbij zijn deze hotelkamers zowel binnen als buiten het fort voorzien, zoals op de ringdijk rondom het fort.

De plannen bevinden zich nog in de conceptuele fase. Eerst moet er nog met de omgeving gesproken worden en ook de gemeente moet nog een standpunt innemen. De prominente aanwezigheid van de gemeente bij de bijeenkomst op het fort heeft bij omwonenden echter een ander beeld opgeroepen. Dit beeld werd mede versterkt doordat de initiatiefnemers, volgens omwonenden, verkondigen dat alles al in kannen en kruiken zou zijn. De gemeente ontkent dat dit het geval zou zijn.

Vernietiging van natuur
Eén van de onderzoeken die uitgevoerd moet worden in het kader van de haalbaarheid van de plannen is een ecologisch onderzoek. Dit onderzoek moet nog plaatsvinden, maar inmiddels is door omwonenden geconstateerd dat de pachters van het fort een aantal bomen gekapt hebben en dat er natuur (begroeiing) is vernietigd. Behalve dat dit niet mag omdat de natuur op het fort beschermd is, is bij omwonenden het beeld ontstaan dat de initiatiefnemers alvast vooruit willen lopen op het plan en de dieren hebben willen verjagen voordat er ecologisch onderzoek plaats kon vinden.

Schriftelijke vragen
Het vertrouwen bij omwonenden in een transparant proces rondom de ontwikkelingen op het fort is hierdoor tot een dieptepunt gedaald. PvdA/GroenLinks heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd wat ze van de plannen voor het fort vindt en hoe ze aankijkt tegen de opstelling van de pachters richting de omgeving. Ook wil de fractie weten of het vernietigen van een deel van de natuur op het fort van invloed is op een eventueel nog uit te voeren ecologisch onderzoek. Als laatste wil de fractie weten hoe het college ervoor gaat zorgen dat dat het vertrouwen van omwonenden hersteld wordt en hoe het college voor een transparant proces gaat zorgen met goede communicatie naar inwoners.

“Inwoners moeten goed betrokken worden bij dit soort ontwikkelingen, daarvoor is het belangrijk dat er sprake is van een transparant proces en goede communicatie. De gemeente moet onduidelijkheden zo snel mogelijk wegnemen”, aldus raadslid Pieter Kroon.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.

Het centrum van Abcoude moet een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt

Lijsttrekker Pieter Kroon op de fiets in de Hoogstraat, Abcoude

De Hoogstraat en de rest van het centrum van Abcoude zijn nu nog het domein van de auto. Je mág fietsen. Maar veilige aankomst is niet gegarandeerd. Pieter Kroon, lijsttrekker PvdA/GroenLinks, vindt dat de Hoogstraat en omgeving moeten veranderen om fietsers én voetgangers veel meer veiligheid te bieden.

“Het is een uitdaging,” zegt Pieter Kroon. Trucks, SUV´s, paaltjes, wegversmallingen en geparkeerde auto´s die zo maar weg rijden, maken het centrum van Abcoude niet aantrekkelijk voor fietsers.

Dat moet veranderen, vindt de lijsttrekker van PvdA/GroenLinks.

Kroon streeft naar een verdubbeling van het fietsverkeer in de gemeente De Ronde Venen. “Fietsen is schoon en snel. Het is goedkoop en houdt je in beweging. Maar dan moet het wel veilig kunnen! We vinden het belangrijk om de zwakste verkeersdeelnemers te koesteren. Denk aan fietsertjes op weg naar school. Ouderen die boodschappen komen doen of een kopje koffie willen drinken in het centrum.”

Om het fietsen veiliger te maken, zegt Kroon, is een nieuwe kijk op de Hoogstraat en omgeving nodig. “Het is nu een allegaartje van borden, paaltjes, muurtjes en ander straatmeubilair. Om het veiliger te maken, denk ik dat je het geheel moet bekijken. Misschien moeten we kiezen voor een eenduidige bestrating van gevel tot gevel. Een plek waar voetgangers en fietsers zich op de hele weg thuis voelen en de auto te gast is.”

De Hoogstraat is niet de enige plek in de gemeente waar het onveilig fietsen is. “Wij doen een oproep aan inwoners om oplossingen aan te dragen voor knelpunten in de gemeente. Of het nu gaat om de Hoogstraat in Abcoude, de Herenweg in Vinkeveen of de Tweede Zijweg in Mijdrecht, overal moet je veilig kunnen wandelen en fietsen”, aldus Kroon.

Suggesties voor oplossingen van knelpunten kunnen gestuurd worden naar info@pvdagroenlinks.com.