Jaarverslag 2013 Ombudsteam PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal gereed

Eind 2012 heeft PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal haar Ombudsteam opgericht. Inmiddels heeft het Ombudsteam een flink aantal hulpvragen in behandeling genomen en afgerond. Het Ombudsteam PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal bestaat uit drie vrijwilligers uit De Hoef, Mijdrecht en Baambrugge. Op 15 februari had het Ombudsteam haar eerste jaarverslag gereed. Gezien de vertrouwelijkheid kan alleen in algemene termen hier over worden gecommuniceerd.

Wie een steuntje in de rug nodig heeft, vastloopt in een wirwar van lokale regels, van het kastje naar de muur wordt gestuurd, een probleem heeft met de woningcorporatie, zich onrechtvaardig behandeld voelt door een gemeentelijke instantie of te lang moet wachten op de uitkeringsaanvraag, kan de hulp inschakelen van het Ombudsteam PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal.

De hulp van het Ombudsteam is gratis voor inwoners van De Ronde Venen. Het Ombudsteam neemt geen taken over van officiële (hulp)instanties, maar signaleert problemen en probeert voor iedereen een antwoord te vinden door te luisteren, te verwijzen, de voortgang te bewaken in de afhandeling en waar nodig er beweging in te krijgen. Als een probleem om een politieke oplossing vraagt, schakelt het Ombudsteam het netwerk in: raadsleden, wethouders en Tweede Kamerleden. Met het beschikbare netwerk wil het Ombudsteam bijdragen aan de oplossing van een probleem.

In 2013 had het grootste deel van de meldingen bij het Ombudsteam betrekking op huisvestingsproblemen, die zich lieten oplossen door contact met woningbouwvereniging GroenWest te zoeken. Verder heeft het Ombudsteam gesproken met mensen die melding maakten van onveiligheid en met inwoners die zich niet gehoord voelen door de gemeente. In deze verschillende zaken is met de betreffende ambtenaren contact gezocht en een en ander vlot getrokken. De meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Ook in 2014 is het Ombudsteam bereikbaar onder ombudsteam@pvdagroenlinks.com.

Lijsttrekker Erika Spil geïnterviewd door RTV Utrecht voor “Keuze van de Kiezer”

Nog een maand en dan moet Utrecht naar de stembus. In de Keuze van de Kiezer gaat RTV Utrecht de komende weken in alle 26 gemeenten op zoek naar lokale verkiezingsthema’s. Twee lijsttrekkers uit één gemeente praten dagelijks met elkaar over een onderwerp dat een grote rol speelt tijdens de campagne.

Dinsdag staat het stemhokje in de Ronde Venen. In Mijdrecht staan inwoners lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om het Dorpshart. Ondernemers kijken reikhalzend uit naar het geplande winkelcentrum, maar omwonenden zitten er niet op te wachten. Ze zijn bang voor herrie en een verpest uitzicht.

Dat het centrum van Mijdrecht in ieder geval moet worden aangepakt, is voor iedereen duidelijk. Maar er zijn verschillende voorstellen.

Lees verder en bekijk het interview op de website van RTV Utrecht

Topfotograaf maakt bijzondere campagnefoto PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal

Ernst en Erika
(klik op de foto voor volledig formaat)

Duco de Vries, tweemaal genomineerd voor de prestigieuze Zilveren Camera, heeft een bijzondere campagnefoto gemaakt voor de verkiezingsposter van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal. Aan het Gein poseerde het lijsttrekkers-duo Ernst Schreurs en Erika Spil voor de opvallende foto onder het motto: “Aan het Werk!”.

Erika Spil: “we hebben veel plezier gehad tijdens deze fotoshoot. Het was de koudste dag van het jaar, de natte sneeuw kwam uit de lucht. Duco vroeg steeds om net andere poses, tot ik bibberend van de kou niet meer stil kon staan.” Ernst Schreurs: “Dit was een geweldige ervaring. Wij wilden een bijzondere foto, en waren erg gecharmeerd van de portretten die Duco maakt. Tot onze eigen verbazing vond Duco het leuk om een keer iets heel anders te doen, een verkiezingsposter. Volgens mij is onze opzet gelukt, we hebben een bijzondere poster.”

De partij hoopt dat de poster mensen even stil laat staan bij de verkiezingsborden. Ernst Schreurs: “Verkiezingen voor de gemeenteraad zijn niet populair bij inwoners. De opkomst is altijd erg laag. Terwijl het voor de inwoners wel om hun dorp gaat. Als wij met deze actie mensen net even langer stil kunnen laten staan bij deze verkiezingen, is onze opzet gelukt.”

Duco de Vries (www.ducodevries.com) maakt naast indringende portretten ook fotoboeken. Één van de meest bijzondere boeken die hij maakte, is een boek over de motorclub The Rogues. Hiervoor heeft hij deze bikers 13 jaar lang gefotografeerd op speciale momenten, zoals bruiloften, feesten, bevriende motorclubs en begrafenissen. Op deze manier kreeg niet alleen hij een kijkje in een gesloten wereld, maar maakte hij dit zichtbaar voor iedereen. Zijn tweede prijs voor de Zilveren Camera dit jaar, won hij met een foto van Serious Request coryfee Eric Corton.