Erika en Ernst vormen duo-lijsttrekkerschap

ernst&erika_2013Fractievoorzitter Ernst Schreurs (PvdA) en wethouder Erika Spil (GroenLinks) trekken samen de kar richting de gemeenteraadsverkiezingen 19 maart volgend jaar. De leden van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal zijn op de ledenvergadering van 9 september enthousiast akkoord gegaan met dit duo-lijsttrekkerschap, op voorstel van de kandidatencommissie.

Partijvoorzitter Ans van Uffelen is blij met deze uitslag: “LokaalSociaal is een partij voor een brede groep mensen in De Ronde Venen. De leden komen zowel uit landelijke partijen als uit de rijen van onafhankelijke betrokken inwoners. Ondanks de verschillen in afkomst was er tijdens de ledenvergadering veel overeenstemming. Het duo Scheurs/Spil heeft het volledig vertrouwen gekregen van de leden.”

Het tweetal voert een kandidatenlijst aan, die een breed palet aan kennis, kunde en ervaring biedt. Nummer drie op de lijst is Esther Grondijs (PvdA), een buitengewoon ervaren raadslid. “De lijst laat een mengeling zien van jong en oud, man en vrouw, afkomstig uit alle woonkernen in De Ronde Venen. Gemene deler is passie voor lokale politiek en bovenal passie voor onze prachtige gemeente.”

Groene Lintjes 2013 uitgereikt door wethouder Erika Spil

Winnaars 2013_lresOp zondag 23 juni heeft wethouder Erika Spil “groene lintjes” uitgedeeld in het NME-centrum De Woudreus in Wilnis. Deze lintjes zijn een onderscheiding voor mensen en organisaties die zich op positieve wijze inzetten voor natuurbehoud en duurzaamheid in De Ronde Venen.

Er was weer een veelheid aan nominaties, die laat zien dat natuurbehoud en duurzaamheid leven in onze gemeente. De jury besloot dat ze in de categorie ‘personen’ niet heen konden om Minse de Bos Kuil. Hij was en is de aanjager achter het succesvolle Zonnig Baambrugge, een vereniging die in die plaats voor veel extra zonnepanelen heeft gezorgd en in Wilnis en Abcoude mensen heeft geïnspireerd vergelijkbare initiatieven op te starten. De biologische veehouders Joost en Liesbeth Samsom van boerderij ’t Spant in Wilnis wonnen in de categorie ‘ondernemers’ vanwege tal van activiteiten op het gebied van natuur en landschap en de enorm innovatieve wijze waarop zaken op en om de boerderij geoptimaliseerd worden. Bij ‘organisaties’ won Zorgboerderij Amstelkade in Wilnis. In het zorggedeelte runnen (licht) verstandelijk gehandicapte mensen samen de boerderij en drijven een kleine lunch- en terrasgelegenheid. Tevens herbergt het een natuurkampeerterrein van het mooiste soort en is er b.v. een uilenkast voor kerkuilen, die druk gebruikt wordt.

Hier kunt u nieuwsbrief met informatie over de winnaars vinden.

Motie tegen schaliegaswinning in De Ronde Venen

boortorenOp donderdag 24 april diende PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal een motie in, samen met CU-SGP, tegen schaliegaswinning in onze gemeente. Een ruime meerderheid van o.a. D66, VVD, CDA en RVB wilde hier echter niet van weten.

Onder de bodem van een deel van de gemeente De Ronde Venen komt schaliegas voor. Aangezien de winning van schaliegas een grote impact op de omgeving kan hebben (veel boortorens in het landschap, veel rijdende vrachtwagens, kans op vervuiling grondwater, kans op aardbevingen, schaliegasinDRVetc.) en wij vinden dat er meer ingezet moet worden op duurzame energiebronnen, wijzen wij de winning van schaliegas in onze gemeente af.

Er zijn al vijfenveertig gemeenten (waaronder Weesp en De Wijdemeren) en twee provincies die zich schaliegasvrij hebben verklaard. Wij riepen de gemeenteraad op De Ronde Venen dat ook te laten zijn. Per slot van rekening heeft DRV aangegeven een duurzame gemeente te willen zijn.

Download hier de motie met alle argumenten.