Raadsleden plaatsen Schoolzone bord, omdat wethouder geen actie onderneemt.

b_500_0_0_00_images_nieuwsberichten_1004.Schoolzone.01De veiligheid van de schoolkinderen van De Schakel en de Pijlstaartschool is in de gemeenteraad van De Ronde Venen regelmatig onderwerp van gesprek. Ondanks aandringen van de fracties van Ronde Venen Belang en PvdA-Groen Links-Lokaal Sociaal neemt wethouder Schouten geen maatregelen. In de laatste commissievergadering gaf wethouder Schouten aan te kijken wat mogelijk is. Een standaard reactie, die volgens beide fracties niet tot actie leidt. Reden genoeg om actie te ondernemen en zelf een “Schoolzone” bord op 5 oktober te plaatsen.

Veiligheid van kinderen is ons alles waard

De fracties voorzitters van beide partijen plaatsen zaterdag 5 oktober om 11.00 uur nu zelf borden.

Ernst Schreurs: “Deze onveilige situatie mag niet langer duren. De Wethouder onderneemt geen actie. Daarom doen we het zelf. Binnen ons bedrijf hebben we dit bord gemaakt en nu plaatsen we dat. “

Anco Goldhoorn: “Wij hebben de wethouder hier regelmatig op gewezen. Hij had allang actie kunnen ondernemen. Maar met dit bord zijn we er nog niet. Nu is het de beurt aan de ouders en andere weggebruikers om echt inhoud te geven aan de veiligheid”. En aan de wethouder om de officiele borden te plaatsen”.

Schoolzoneborden werken

Bij de Jozefschool staan schoolzoneborden. Na plaatsing zijn ouders, school en gemeente in overleg gegaan. Ieder heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Op dit moment is er een echt veilige situatie ontstaan. Op deze ervaring moet volgens Schreurs en Goldhoorn worden voortgebouwd.

Goldhoorn: “Met het plaatsen van de borden geven we niet alleen een signaal aan de wethouder, maar ook aan de ouders. Alleen samen kun je iets doen aan de veiligheid”.

Schreurs: “Je moet dit ook niet zien als een ludieke actie, maar als een heel serieus signaal dat met beperkte middelen heel veel te bereiken is. Wij nemen aan dat de wethouder nu ook gaat kijken naar andere scholen waar de veiligheid in het geding is”. Goldhoorn: Ja, want goed voorbeeld doet goed volgen.

Plaats en tijdstip

De plaatsing van het bord vindt plaats op 5 oktober aan de Pijlstaartlaan in Vinkeveen om 11.00 uur.

Wij willen geen snelheidsverhoging op de A2

130kmneeMinister Schultz van Haegen heeft op 10 september jl. te kennen gegeven de maximale snelheid op de A2 te willen verhogen van 100 naar 130 kilometer per uur. Een snelheid van 130 in plaats van 100 kilometer per uur levert op het traject Vinkeveen – Amsterdam slechts een tijdwinst van ca. 48 seconden op.

Harder rijden zorgt naast beperkte tijdswinst, vooral voor een toename van de uitstoot van fijnstof, stikstof en CO2, en zorgt daarmee voor extra vervuiling van het milieu. Daarnaast is deze uitstoot ook direct van invloed op de kwaliteit van natuurgebied de Botshol en op de luchtkwaliteit in Abcoude, Baambrugge en een deel van Vinkeveen. Het wordt dus ongezonder om in één van deze dorpen te wonen. Daarnaast zal ook de geluidsoverlast voor omwonenden sterk toenemen.

Los van de nadelen dreigt er ook een afspraak geschonden te worden die ten tijde van de verbreding van de A2 met de A2-gemeenten gemaakt is. De voorwaarde voor verbreding was namelijk dat 100 kilometer per uur de maximum snelheid zou blijven.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt dat het voordeel niet opweegt tegen de nadelen en dat de regering zich moet houden aan eerder gemaakte afspraken. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal zegt dan ook NEE tegen 130 km/h op de A2!

Blij met uitstel schaliegasboringen

boortorenMinister Kamp heeft op 18 september jl. te kennen gegeven voorlopig geen besluit te nemen over boringen naar schaliegas. Het zal nog tenminste anderhalf jaar duren voordat er een definitief besluit zal vallen. Tot die tijd zullen er dus geen boringen plaatsvinden.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is blij met dit uitstel en hoopt dat het uiteindelijk ook tot afstel zal leiden. Het gevaar is namelijk nog niet geweken. In deze anderhalf jaar wordt er onderzoek gedaan naar mogelijk andere boorlocaties naast Boxtel en Haaren waar als eerste geboord zou gaan worden. De Ronde Venen loopt daarbij, gezien de aanwezigheid van schaliegas, nog steeds het risico geschikt bevonden te worden als boorlocatie.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal blijft de ontwikkelingen omtrent schaliegas dan ook op de voet volgen en zal zich blijven verzetten tegen eventuele boringen in De Ronde Venen.