Groene Lintjes 2013 uitgereikt door wethouder Erika Spil

Winnaars 2013_lresOp zondag 23 juni heeft wethouder Erika Spil “groene lintjes” uitgedeeld in het NME-centrum De Woudreus in Wilnis. Deze lintjes zijn een onderscheiding voor mensen en organisaties die zich op positieve wijze inzetten voor natuurbehoud en duurzaamheid in De Ronde Venen.

Er was weer een veelheid aan nominaties, die laat zien dat natuurbehoud en duurzaamheid leven in onze gemeente. De jury besloot dat ze in de categorie ‘personen’ niet heen konden om Minse de Bos Kuil. Hij was en is de aanjager achter het succesvolle Zonnig Baambrugge, een vereniging die in die plaats voor veel extra zonnepanelen heeft gezorgd en in Wilnis en Abcoude mensen heeft geïnspireerd vergelijkbare initiatieven op te starten. De biologische veehouders Joost en Liesbeth Samsom van boerderij ’t Spant in Wilnis wonnen in de categorie ‘ondernemers’ vanwege tal van activiteiten op het gebied van natuur en landschap en de enorm innovatieve wijze waarop zaken op en om de boerderij geoptimaliseerd worden. Bij ‘organisaties’ won Zorgboerderij Amstelkade in Wilnis. In het zorggedeelte runnen (licht) verstandelijk gehandicapte mensen samen de boerderij en drijven een kleine lunch- en terrasgelegenheid. Tevens herbergt het een natuurkampeerterrein van het mooiste soort en is er b.v. een uilenkast voor kerkuilen, die druk gebruikt wordt.

Hier kunt u nieuwsbrief met informatie over de winnaars vinden.

Motie tegen schaliegaswinning in De Ronde Venen

boortorenOp donderdag 24 april diende PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal een motie in, samen met CU-SGP, tegen schaliegaswinning in onze gemeente. Een ruime meerderheid van o.a. D66, VVD, CDA en RVB wilde hier echter niet van weten.

Onder de bodem van een deel van de gemeente De Ronde Venen komt schaliegas voor. Aangezien de winning van schaliegas een grote impact op de omgeving kan hebben (veel boortorens in het landschap, veel rijdende vrachtwagens, kans op vervuiling grondwater, kans op aardbevingen, schaliegasinDRVetc.) en wij vinden dat er meer ingezet moet worden op duurzame energiebronnen, wijzen wij de winning van schaliegas in onze gemeente af.

Er zijn al vijfenveertig gemeenten (waaronder Weesp en De Wijdemeren) en twee provincies die zich schaliegasvrij hebben verklaard. Wij riepen de gemeenteraad op De Ronde Venen dat ook te laten zijn. Per slot van rekening heeft DRV aangegeven een duurzame gemeente te willen zijn.

Download hier de motie met alle argumenten.

PvdA en GroenLinks samen gemeenteraadsverkiezingen in

De leden van de lokale afdelingen van PvdA en GroenLinks, vinden de samenwerking van de afgelopen jaren geslaagd en gaan weer als één partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Dat hebben zij op 7 maart besloten tijdens een algemene ledenvergadering van de Vereniging PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal in Het Lokaal in Mijdrecht.

De samenwerking van de afgelopen 2 jaar is door de leden uitgebreid geëvalueerd.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs en wethouder Erika Spil gaven een voorzet. Op de (steun)fractievergaderingen wordt gedacht vanuit verschillende invalshoeken, dat verrijkt de ideeënvorming, scherpt standpunten aan en zorgt voor een zorgvuldige afweging van belangen.

De samenwerking leidt er ook toe dat men niet zomaar om PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heen kan. “Als we ieder voor zich aan de verkiezingen hadden meegedaan, was het maar de vraag of we een serieuze coalitie-kandidaat waren geweest”, aldus de fractievoorzitter.

De leden konden zich vervolgens uitspreken over voortzetting van de samenwerking. De vergadering was unaniem in haar oordeel, dat de samenwerking bij de komende gemeenteraadsverkiezingen moet worden voortgezet. Samen vormen de partijen een stabiele fractie, waarin ervaring en kennis gebundeld wordt.

Een fractie die haar invloed kan laten gelden en zo de standpunten van beide partijen en de kiezers die zij vertegenwoordigen inhoud kan geven in de lokale politiek.

Ook het recent opgerichte ombudsteam zorgt er voor dat signalen uit de kernen worden opgevangen en zo nodig politiek vertaald kunnen worden.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden volgend jaar plaats, op 19 maart 2014. De voorbereidingen worden nu gestart. In het najaar zal het verkiezingsprogramma worden vastgesteld en wordt de kandidatenlijst opgesteld, waarna de verkiezingscampagne van start kan gaan.

Na de zomer wordt de lijsttrekker gekozen.

Behalve de leden van PvdA en GroenLinks kent de vereniging PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal ook ongebonden leden, die een sociaal en links gemeentebeleid voor staan.