Motie tegen schaliegaswinning in De Ronde Venen

boortorenOp donderdag 24 april diende PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal een motie in, samen met CU-SGP, tegen schaliegaswinning in onze gemeente. Een ruime meerderheid van o.a. D66, VVD, CDA en RVB wilde hier echter niet van weten.

Onder de bodem van een deel van de gemeente De Ronde Venen komt schaliegas voor. Aangezien de winning van schaliegas een grote impact op de omgeving kan hebben (veel boortorens in het landschap, veel rijdende vrachtwagens, kans op vervuiling grondwater, kans op aardbevingen, schaliegasinDRVetc.) en wij vinden dat er meer ingezet moet worden op duurzame energiebronnen, wijzen wij de winning van schaliegas in onze gemeente af.

Er zijn al vijfenveertig gemeenten (waaronder Weesp en De Wijdemeren) en twee provincies die zich schaliegasvrij hebben verklaard. Wij riepen de gemeenteraad op De Ronde Venen dat ook te laten zijn. Per slot van rekening heeft DRV aangegeven een duurzame gemeente te willen zijn.

Download hier de motie met alle argumenten.

PvdA en GroenLinks samen gemeenteraadsverkiezingen in

De leden van de lokale afdelingen van PvdA en GroenLinks, vinden de samenwerking van de afgelopen jaren geslaagd en gaan weer als één partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Dat hebben zij op 7 maart besloten tijdens een algemene ledenvergadering van de Vereniging PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal in Het Lokaal in Mijdrecht.

De samenwerking van de afgelopen 2 jaar is door de leden uitgebreid geëvalueerd.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs en wethouder Erika Spil gaven een voorzet. Op de (steun)fractievergaderingen wordt gedacht vanuit verschillende invalshoeken, dat verrijkt de ideeënvorming, scherpt standpunten aan en zorgt voor een zorgvuldige afweging van belangen.

De samenwerking leidt er ook toe dat men niet zomaar om PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heen kan. “Als we ieder voor zich aan de verkiezingen hadden meegedaan, was het maar de vraag of we een serieuze coalitie-kandidaat waren geweest”, aldus de fractievoorzitter.

De leden konden zich vervolgens uitspreken over voortzetting van de samenwerking. De vergadering was unaniem in haar oordeel, dat de samenwerking bij de komende gemeenteraadsverkiezingen moet worden voortgezet. Samen vormen de partijen een stabiele fractie, waarin ervaring en kennis gebundeld wordt.

Een fractie die haar invloed kan laten gelden en zo de standpunten van beide partijen en de kiezers die zij vertegenwoordigen inhoud kan geven in de lokale politiek.

Ook het recent opgerichte ombudsteam zorgt er voor dat signalen uit de kernen worden opgevangen en zo nodig politiek vertaald kunnen worden.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden volgend jaar plaats, op 19 maart 2014. De voorbereidingen worden nu gestart. In het najaar zal het verkiezingsprogramma worden vastgesteld en wordt de kandidatenlijst opgesteld, waarna de verkiezingscampagne van start kan gaan.

Na de zomer wordt de lijsttrekker gekozen.

Behalve de leden van PvdA en GroenLinks kent de vereniging PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal ook ongebonden leden, die een sociaal en links gemeentebeleid voor staan.

Het Ombudsteam PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal helpt!

Wie een steuntje in de rug nodig heeft, vastloopt in een wirwar van lokale regels, van het kastje naar de muur wordt gestuurd, een probleem heeft met de woningcorporatie, zich onrechtvaardig behandeld voelt door een gemeentelijke instantie of te lang moet wachten op de uitkeringsaanvraag, kan de hulp inschakelen van het Ombudsteam PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal.

De leden van het Ombudsteam PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal tijdens de presentatie voor de pers in de Willestee, Wilnis. Van links naar rechts Esther Grondijs, Bert Schaap, Christiaan de Groot, Wim Klaassen.
De leden van het Ombudsteam PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal tijdens de presentatie voor de pers in de Willestee, Wilnis. Van links naar rechts Esther Grondijs, Bert Schaap, Christiaan de Groot en Wim Klaassen.

De hulp van het Ombudsteam is gratis voor inwoners van De Ronde Venen. Het Ombudsteam neemt geen taken over van officiële (hulp)instanties, maar signaleert problemen en probeert voor iedereen een antwoord te vinden door te luisteren, te verwijzen, de voortgang te bewaken in de afhandeling en waar nodig er beweging in te krijgen. Als een probleem om een politieke oplossing vraagt, schakelt het Ombudsteam het netwerk in: raadsleden, wethouders en Tweede Kamerleden. Met het beschikbare netwerk wil het Ombudsteam bijdragen aan de oplossing van een probleem. Het team zoekt de problemen uit, geeft informatie of verwijst door naar de juiste persoon of instantie. Wie verstrikt zit in de regels of zich slecht behandeld voelt en er niet uitkomt, of iemand kent die dit overkomt, kan een mail sturen naar het Ombudsteam: ombudsteam@pvdagroenlinks.com. Binnen drie dagen wordt er contact opgenomen.

Voor alle meldingen geldt een strikte geheimhouding.