Minima moeten ontzien worden bij extra bezuinigingen

De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt dat de extra bezuiniging van 4,5 miljoen Euro die het college voorstelt, niet ten koste mag gaan van de financieel zwaksten in onze gemeente. De fractie heeft daarom een motie ingediend in de raadsvergadering van 28 juni 2012. Helaas kreeg deze motie onvoldoende steun. Een meerderheid van de raad wilde de mogelijkheid open houden om te bezuinigen op het budget voor de minima. Daarom zal de fractie bij de behandeling van de begroting 2013, het voorstel om de minima te ontzien opnieuw indienen. We moeten voorkomen dat zij bezuiniging op bezuiniging te verwerken krijgen, nu de overheid ook zwaar bezuinigt.

U kunt hier het gehele persbericht downloaden.

Plannen voor grootscheepse bomenkap in Abcoude-West aangepast

De plannen voor grootschalig onderhoud in de wijk rond de straten Kievitsheuvel en Sluijterstraat in Abcoude worden op een aantal punten aangepast. Dat heeft het college van B en W besloten naar aanleiding van een bewonersavond die eind november plaatsvond. Zo worden er minder bomen gekapt, worden er meer en dikkere bomen teruggeplant en blijft in verband met de veiligheid van kinderen een (smal) trottoir langs de even huisnummers van Meerzicht gehandhaafd.

Verdere informatie is te vinden op de website van de gemeente.