Meer ruimte nodig voor recreatiezwemmen in het weekend

Recreanten moeten het hele weekend kunnen zwemmen in het “Veenweidebad” in Mijdrecht. Gebruikers accepteren niet, dat het bad bijna het hele weekend is gesloten. Alleen op zondagochtend kan er worden gezwommen. Dat is de belangrijkste conclusie van de inventarisatie, georganiseerd door de raadsfractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal. Aanleiding voor het “Meldpunt Veenweidebad” was de zomersluiting, die op veel weerstand stuitte. De raadsfractie…

Lees verder

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal neemt initiatief voor een betere bescherming van bomen in De Ronde Venen

Een voorstel van het college voor een nieuwe regeling rond het kappen van bomen is na behandeling in de commissie Publieke Werken van april 2012 aangehouden. De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is bezig om over dit onderwerp een initiatiefvoorstel voor te bereiden. Aan de hand van een conceptvoorstel verzoekt de fractie aan te geven of voor het voorliggende voorstel draagvlak is….

Lees verder

Motie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal om buslijn 120 langs het station van Abcoude te laten lopen unaniem aangenomen

Donderdag 20 september heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen unaniem een motie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal gesteund, waarin het college opgeroepen wordt om “onverwijld met Connexxion en provincie in contact te treden en te pleiten voor een proef met buslijn 120”. In de kernen Abcoude en Baambrugge leeft al langere tijd een sterke wens om buslijn 120 langs het station van…

Lees verder