Overlijden Johan Kortenray

Johan Kortenray

Op maandag 19 februari is Johan Kortenray (68 jaar) na een kort ziekbed komen te overlijden. Johan staat op plaats 6 op de kandidatenlijst van PvdA/GroenLinks voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. PvdA/GroenLinks is geschokt en aangeslagen door dit plotselinge bericht.

Johan maakte nog niet zo lang deel uit van onze fractie, maar wij hebben hem in korte tijd leren kennen als een aimabel man en een toegewijde en interessante gesprekspartner. Het was fijn te ervaren dat iemand met zijn achtergrond en ervaring zich actief wilde inzetten voor de lokale politiek en voor onze fractie in het bijzonder. Helaas heeft hij dat maar kort kunnen doen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en nabestaanden als fractie en bestuur veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

PvdA/GroenLinks De Ronde Venen: ‘Houd de N201 tweebaans!’

PvdA/GroenLinks De Ronde Venen is verbijsterd door de oproep van de vrachtautolobby om de N201 (snel) te verbreden. “Dit is de wereld op zijn kop,” zegt lijsttrekker Pieter Kroon.

Vorige week kwam er een opvallende oproep van Evofenedex, de vereniging van Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie. Evofenedex ”wil dat haast gemaakt wordt met de verbreding van de N201 tussen Amstelhoek en Hilversum, omdat de fileproblematiek op de provinciale weg toeneemt.”

Kroon kan er niet over uit: “Nu de economie aantrekt, komen er meer vrachtwagens op de weg. Steeds vaker denderen die door onze dorpen. De N201 is daardoor nu al een vieze, lawaaiige en drukke verkeersader. Verbreding van de weg is geen optie. Verbreding maakt de situatie voor de inwoners van vooral Vinkeveen en Mijdrecht, alleen maar erger. Door de bottlenecks bij de op- en afritten van de A2 en het aquaduct bij Uithoorn blijven de files namelijk gewoon bestaan, alleen dan vier banen breed. Verbreding leidt dan ook tot meer uitlaatgassen, meer fijnstof en toenemend (vracht)verkeer dwars door onze groene polder.”

“De meeste vrachtwagens hebben hier bovendien niets te zoeken. Ze gaan van en naar de A2 en moeten de A9 nemen die daarvoor is bedoeld, en die binnenkort ook fors wordt uitgebreid. We moeten de hoeveelheid doorgaand verkeer juist verminderen. Dat zorgt bovendien voor verbetering van de bereikbaarheid van bedrijven in De Ronde Venen”, aldus Kroon.

De lijsttrekker van PvdA/GroenLinks vindt dat de N201 een verbindingsweg tussen de verschillende kernen van De Ronde Venen moet zijn. Een weg die meer geschikt is voor veilig fietsen, voor woon-/werkverkeer en voor recreatieverkeer. Een weg met veilige rotondes in plaats van grote kruisingen. Met een goede en veilige entree tot Vinkeveen en Mijdrecht.

Kroon: “Hou de N201 tweebaans! Dat is ruim voldoende.”

Erika Spil wint Vrouw in de Media Award!

Erika Spil

Erika Spil, lijstduwer en voormalig wethouder van PvdA/GroenLinks, heeft de Vrouw in de Media Award voor de provincie Utrecht gewonnen! Zij is nu wethouder in de gemeente Bunnik voor Perspectief21 (een samenwerking tussen PvdA en GroenLinks).

Lijsttrekker Pieter Kroon: “Wij zijn ontzettend trots op haar, ze heeft deze prijs meer dan verdiend!”

Erika ontving de prijs op 6 februari in Odijk. Erika profileerde zich onder andere in de media met haar oproepen en een manifest voor vijftig procent vrouwelijke wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Erika Spil: “Ik hoop dat deze prijs politieke partijen stimuleert om na de verkiezingen veel meer vrouwelijke wethouders aan te wijzen. Nu is slechts 21 procent van de wethouders vrouw. Dat kan echt niet meer. ”

Erika was met nog negen andere rolmodellen genomineerd voor de prijs in de provincie Utrecht door het publiek en journalisten. Ze kreeg in een openbare peiling uiteindelijk een kwart van de provinciale stemmen. De Utrechtse hoofdofficier Justitie Midden-Nederland Jet Hoogendijk werd met 17 procent, net zoals vorig jaar, tweede. Zabeth van Veen, eigenaar ImagoMatch uit Amersfoort, behaalde met 14 procent van de stemmen de derde plaats.

De oproep van Erika Spil voor 50 procent vrouwelijke wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen vond duidelijk weerklank. Representativiteit is belangrijk, benadrukt Spil. Een gemeentebestuur moet zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de samenleving die ze vertegenwoordigt. Bovendien wordt het openbaar bestuur er beter van.

“Meer vrouwelijke wethouders betekent onder andere dat colleges een bredere blik krijgen, dat ze een completer beleid voeren en dat de sfeer aan de collegetafel verbetert. Iedereen is daar bij gebaat”, weet Spil. “Na 21 maart wil ik echt veel meer vrouwelijke wethouders zien.”

De prijs is een initiatief van het Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Die willen met de prijs vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker aan het woord te laten.

Volgens de organisatoren dankt Erika Spil haar prijs aan het feit dat ze een wethouder met een sterk inhoudelijk verhaal is die slim met de media omgaat. Ze wordt gezien als een vakvrouw en inspirerend voorbeeld voor bestuurders en ambtenaren. Ze kan ingewikkelde beladen kwesties eenvoudig en prettig uitleggen. Vorig jaar won Jacqueline van Houten, woordvoerder Politie Midden-Nederland, in Utrecht.