Ernst Schreurs gaat werk maken van veiliger fietsen in De Ronde Venen

Lijsttrekker Ernst Scheurs met leerlingen van het VeenLanden College. v.l.n.r. Ischa, Anco, Ernst, Lisa en Julie.

“Dáár heb ik wat aan,” zegt Ernst Schreurs, nog voordat zijn werkbezoek aan het VeenLanden College officieel is afgelopen. Vier leerlingen van de school hebben net luid en duidelijk verteld waar het fietsen in De Ronde Venen veiliger kan. Schreurs gaat er snel werk van maken.

PvdA/GroenLinks vindt dat fietsers ruim baan moeten krijgen. Je kunt dan allerlei plannen bedenken achter het bureau, zoals de gemeente doet. Je kunt ook te rade gaan op het VeenLanden College, zoals Ernst Schreurs afgelopen maandag deed.

Van de 1.400 leerlingen op de twee locaties van het VeenLanden fietst veruit het grootste deel naar school. Dat is niet altijd leuk, vertelt Lisa (13): “Vooral het kruispunt bij winkelcentrum Adelhof in Mijdrecht is heel onoverzichtelijk. Chaotisch. Auto’s rijden heel raar daar”. Haar vriendin Julie (13) “De bussen ook! Dan stoppen ze… Ga je fietsen. Moet je een noodstop maken omdat ze toch weer gaan rijden.”

De oplossing? “Misschien een kleine rotonde,” zeggen Lisa en Julie bijna tegelijkertijd.

Best wel steil
Anco (12) en Ischa (13) komen met de fiets uit Uithoorn. Dat gaat vaak goed. Totdat ze vorige week in één keer van het fietspad langs de N201 werden afgereden. Door een scooter. “Zo’n elektrische, die hoor je niet eens,” zegt Ischa. “We vielen in de berm – en die is daar best wel steil. We lagen bijna in het water!”

Anco: “Het is sowieso gevaarlijk. Het fietspad is smal, er rijden daar heel veel scooters.” En dan hadden de jongens nog geluk, dat een docent van het VeenLanden óók uit Uithoorn komt fietsen. Hij was het die ze weer op weg hielp.

Rotonde
Zo ontstaat een discussie over de plekken in Mijdrecht en Vinkeveen waar het veel beter kan. Rector Henk Ligthart van het VeenLanden College kent er ook nog wel een paar. Zo vraagt hij zich af waarom fietsers linksom de rotonde naar zijn school moeten, terwijl rechtsom veel logischer is.

In de tweede klassen wordt veel aandacht besteed aan verkeer en verkeersgedrag. Schreurs vraagt of de leerlingen in die lessen een lijst kunnen maken van plekken die zij gevaarlijk vinden. Ligthart belooft dat hij bij de jaarlijkse verkeerslessen samen met de leerlingen de onveilige plekken in kaart gaat brengen. Voor Schreurs is het werkbezoek daarmee helemaal geslaagd:

“Dit is hartstikke goed. Zo weten we heel praktisch waar we aan het werk moeten. Ik ga er mee aan de gang!”

Overlijden Johan Kortenray

Johan Kortenray

Op maandag 19 februari is Johan Kortenray (68 jaar) na een kort ziekbed komen te overlijden. Johan staat op plaats 6 op de kandidatenlijst van PvdA/GroenLinks voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. PvdA/GroenLinks is geschokt en aangeslagen door dit plotselinge bericht.

Johan maakte nog niet zo lang deel uit van onze fractie, maar wij hebben hem in korte tijd leren kennen als een aimabel man en een toegewijde en interessante gesprekspartner. Het was fijn te ervaren dat iemand met zijn achtergrond en ervaring zich actief wilde inzetten voor de lokale politiek en voor onze fractie in het bijzonder. Helaas heeft hij dat maar kort kunnen doen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en nabestaanden als fractie en bestuur veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

PvdA/GroenLinks De Ronde Venen: ‘Houd de N201 tweebaans!’

PvdA/GroenLinks De Ronde Venen is verbijsterd door de oproep van de vrachtautolobby om de N201 (snel) te verbreden. “Dit is de wereld op zijn kop,” zegt lijsttrekker Pieter Kroon.

Vorige week kwam er een opvallende oproep van Evofenedex, de vereniging van Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie. Evofenedex ”wil dat haast gemaakt wordt met de verbreding van de N201 tussen Amstelhoek en Hilversum, omdat de fileproblematiek op de provinciale weg toeneemt.”

Kroon kan er niet over uit: “Nu de economie aantrekt, komen er meer vrachtwagens op de weg. Steeds vaker denderen die door onze dorpen. De N201 is daardoor nu al een vieze, lawaaiige en drukke verkeersader. Verbreding van de weg is geen optie. Verbreding maakt de situatie voor de inwoners van vooral Vinkeveen en Mijdrecht, alleen maar erger. Door de bottlenecks bij de op- en afritten van de A2 en het aquaduct bij Uithoorn blijven de files namelijk gewoon bestaan, alleen dan vier banen breed. Verbreding leidt dan ook tot meer uitlaatgassen, meer fijnstof en toenemend (vracht)verkeer dwars door onze groene polder.”

“De meeste vrachtwagens hebben hier bovendien niets te zoeken. Ze gaan van en naar de A2 en moeten de A9 nemen die daarvoor is bedoeld, en die binnenkort ook fors wordt uitgebreid. We moeten de hoeveelheid doorgaand verkeer juist verminderen. Dat zorgt bovendien voor verbetering van de bereikbaarheid van bedrijven in De Ronde Venen”, aldus Kroon.

De lijsttrekker van PvdA/GroenLinks vindt dat de N201 een verbindingsweg tussen de verschillende kernen van De Ronde Venen moet zijn. Een weg die meer geschikt is voor veilig fietsen, voor woon-/werkverkeer en voor recreatieverkeer. Een weg met veilige rotondes in plaats van grote kruisingen. Met een goede en veilige entree tot Vinkeveen en Mijdrecht.

Kroon: “Hou de N201 tweebaans! Dat is ruim voldoende.”