Privacy- en cookieverklaring

Versie: 22 mei 2018

PvdA/GroenLinks De Ronde Venen, hierna: PvdA/GroenLinks, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u de website van PvdA/GroenLinks (https://pvdagroenlinks.com) bezoekt, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan PvdA/GroenLinks verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier (pvdagroenlinks.com/contact) verwerkt:

  1. Uw voor- en achternaam
  2. Uw mailadres

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het formulier voor een lidmaatschap van PvdA/GroenLinks (pvdagroenlinks.com/word-lid) verwerkt:

  1. Uw voorletters
  2. Uw voor- en achternaam
  3. Uw geboortedatum
  4. Uw geslacht
  5. Uw adres, postcode en woonplaats
  6. Uw mailadres
  7. Uw telefoonnummer

Waarom PvdA/GroenLinks deze gegevens nodig heeft en gebruikt

PvdA/GroenLinks verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch dan wel schriftelijk (per e-mail en/of post) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan PvdA/GroenLinks uw persoonsgegevens gebruiken voor haar ledenadministratie, indien het een aanmelding voor een lokaal lidmaatschap van PvdA/GroenLinks betreft. In dit kader zullen uw persoonsgegevens gebruikt worden om u aan te schrijven voor betaling van de jaarlijkse contributie en voor het verzenden van uitnodigingen voor partijbijeenkomsten als de Algemene Ledenvergadering. Als u dit bij uw aanmelding heeft aangegeven kunnen uw persoonsgegevens ook gebruikt worden voor het versturen van lokale mail van PvdA/GroenLinks met betrekking tot campagneactiviteiten en updates over de lokale politiek in de gemeente De Ronde Venen.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

PvdA/GroenLinks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het geval van een lidmaatschap worden uw gegevens bewaard voor de duur van uw lidmaatschap. Dit lidmaatschap is op elk gewenst moment door u te beëindigen. Bij beëindiging van uw lidmaatschap worden uw persoonsgegevens per direct verwijderd. Gegevens die verzameld zijn met behulp van Google Analytics in verband met een bezoek aan onze website worden niet langer dan 26 maanden bewaard, waarna deze zullen worden verwijderd.

Worden uw gegevens gedeeld?

PvdA/GroenLinks verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

PvdA/GroenLinks maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website (pvdagroenlinks.com) gebruiken. In lijn met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben wij een bewerkingsovereenkomst met Google gesloten en hebben wij het delen van gegevens met Google uitgezet. Daarnaast wordt het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd, vindt verbinding met Google Analytics uitsluitend versleuteld plaats, maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics en wordt uw bezoek niet geregistreerd wanneer u de ‘niet volgen’ functie in uw browser geactiveerd heeft.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen of berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pvdagroenlinks.com. PvdA/GroenLinks zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

PvdA/GroenLinks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PvdA/GroenLinks maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.