Privacy- en cookieverklaring

Versie: 13 maart 2021

PvdA/GroenLinks De Ronde Venen, hierna PvdA/GroenLinks, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u de website van PvdA/GroenLinks (https://pvdagroenlinks.com) bezoekt, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan PvdA/GroenLinks verstrekt.

Welke gegevens PvdA/GroenLinks verzamelt en verwerkt

Contactformulier (pvdagroenlinks.com/contact)

De volgende persoonsgegevens worden bij het verzenden van het contactformulier (pvdagroenlinks.com/contact) verwerkt:

 1. Uw naam
 2. Uw mailadres

Formulier voor een lidmaatschap van PvdA/GroenLinks (pvdagroenlinks.com/word-lid)

De volgende persoonsgegevens worden bij het verzenden van het formulier voor een lidmaatschap van PvdA/GroenLinks (pvdagroenlinks.com/word-lid) verwerkt:

 1. Uw voor- en achternaam
 2. Uw geboortedatum
 3. Uw adres, postcode en woonplaats
 4. Uw mailadres
 5. Uw telefoonnummer

Aanmelden nieuwsbrief (pvdagroenlinks.com/contact)

De volgende persoonsgegeven worden bij het invullen van het formulier voor het aanmelden voor de nieuwsbrief van PvdA/GroenLinks verwerkt via Laposta (https://laposta.nl/):

 1. Uw e-mailadres
 2. Uw voor- en achternaam (indien ingevuld)

Waarom PvdA/GroenLinks deze gegevens nodig heeft en gebruikt

Contactformulier (pvdagroenlinks.com/contact)

PvdA/GroenLinks verwerkt de persoonsgegevens die u verstuurt via het verzenden van het contactformulier enkel en alleen om telefonisch dan wel schriftelijk (per e-mail) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Formulier voor een lidmaatschap van PvdA/GroenLinks (pvdagroenlinks.com/word-lid)

PvdA/GroenLinks verwerkt de persoonsgegevens die u verstuurt via het verzenden van het formulier voor een lidmaatschap van PvdA/GroenLinks voor haar ledenadministratie. Wij verzamelen deze gegevens om de volgende redenen:

 1. Voor- en achternaam
  Uw naam gebruiken we om u aan te kunnen schrijven. Bijvoorbeeld voor de bevestiging van uw lidmaatschap, het jaarlijkse verzoek voor de contributie en uitnodigingen voor partijbijeenkomsten zoals de algemene ledenvergadering.
 2. Uw geboortedatum
  Om lid te worden van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen moet u tenminste 16 jaar oud zijn. Wij hebben uw geboortedatum nodig om te bepalen of u aan deze vereiste voldoet.
 3. Uw adres, postcode en woonplaats
  Om lid te worden van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen moet u een inwoner zijn van de gemeente De Ronde Venen. Wij hebben uw adres nodig om te bepalen of u aan deze vereiste voldoet. Daarnaast kan uw adres gebruikt worden om u uit te nodigen voor partijbijeenkomsten zoals de algemene ledenvergadering.
 4. Uw mailadres
  Uw e-mailadres gebruiken we om u aan te kunnen schrijven. Bijvoorbeeld voor de bevestiging van uw lidmaatschap, het jaarlijkse verzoek voor de contributie en uitnodigingen voor partijbijeenkomsten zoals de algemene ledenvergadering. Als u dit bij uw aanmelding heeft aangegeven kan uw e-mailadres ook gebruikt worden voor het versturen van lokale mail van PvdA/GroenLinks met betrekking tot campagneactiviteiten en updates over de lokale politiek in de gemeente De Ronde Venen.
 5. Uw telefoonnummer
  Uw telefoonnummer kan gebruikt worden om contact met u op te kunnen. Bijvoorbeeld om uw welkom te heten als lid of om u uit te nodigen voor partijbijeenkomsten zoals de algemene ledenvergadering.

Aanmelden nieuwsbrief (pvdagroenlinks.com/contact)

Voor het aanmelden van de nieuwsbrief klikt u op de daarvoor bestemde link op onze contact-pagina. Deze leidt u naar het aanmeldformulier voor de verzendlijst van onze nieuwsbrief. De persoonsgegevens die u invult bij het aanmeldformulier van Laposta worden verwerkt door Laposta, wij hebben daarvoor een verwerkersovereenkomst met Laposta gesloten. Het privacy-statement van Laposta is hier te lezen. De gevraagde gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt.

 1. Uw e-mailadres
  Wij gebruiken uw e-mailadres om onze nieuwsbrief aan u te kunnen versturen.
 2. Uw voor- en achternaam
  Uw voor- en achternaam worden, indien ingevuld, gebruikt om u persoonlijk, en dus op naam, aan te kunnen schrijven.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

PvdA/GroenLinks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

In het geval van een lidmaatschap worden uw gegevens bewaard voor de duur van uw lidmaatschap. Dit lidmaatschap is op elk gewenst moment door u te beëindigen. Bij beëindiging van uw lidmaatschap worden uw persoonsgegevens per direct verwijderd.

De gegevens die u invult voor het aanmelden voor de nieuwsbrief worden bewaard tot het moment dat u te kennen geeft de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen. U kunt hiervoor de afmeldknop gebruiken onderaan elke verzonden nieuwsbrief.

Worden uw gegevens gedeeld?

PvdA/GroenLinks verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen of berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Voor de vertoning van ingesloten inhoud afkomstig van videoplatform YouTube zullen wij vooraf uw toestemming vragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pvdagroenlinks.com. PvdA/GroenLinks zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

PvdA/GroenLinks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PvdA/GroenLinks maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.