PvdA en GroenLinks samen gemeenteraadsverkiezingen in

De leden van de lokale afdelingen van PvdA en GroenLinks, vinden de samenwerking van de afgelopen jaren geslaagd en gaan weer als één partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Dat hebben zij op 7 maart besloten tijdens een algemene ledenvergadering van de Vereniging PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal in Het Lokaal in Mijdrecht.

De samenwerking van de afgelopen 2 jaar is door de leden uitgebreid geëvalueerd.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs en wethouder Erika Spil gaven een voorzet. Op de (steun)fractievergaderingen wordt gedacht vanuit verschillende invalshoeken, dat verrijkt de ideeënvorming, scherpt standpunten aan en zorgt voor een zorgvuldige afweging van belangen.

De samenwerking leidt er ook toe dat men niet zomaar om PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heen kan. “Als we ieder voor zich aan de verkiezingen hadden meegedaan, was het maar de vraag of we een serieuze coalitie-kandidaat waren geweest”, aldus de fractievoorzitter.

De leden konden zich vervolgens uitspreken over voortzetting van de samenwerking. De vergadering was unaniem in haar oordeel, dat de samenwerking bij de komende gemeenteraadsverkiezingen moet worden voortgezet. Samen vormen de partijen een stabiele fractie, waarin ervaring en kennis gebundeld wordt.

Een fractie die haar invloed kan laten gelden en zo de standpunten van beide partijen en de kiezers die zij vertegenwoordigen inhoud kan geven in de lokale politiek.

Ook het recent opgerichte ombudsteam zorgt er voor dat signalen uit de kernen worden opgevangen en zo nodig politiek vertaald kunnen worden.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden volgend jaar plaats, op 19 maart 2014. De voorbereidingen worden nu gestart. In het najaar zal het verkiezingsprogramma worden vastgesteld en wordt de kandidatenlijst opgesteld, waarna de verkiezingscampagne van start kan gaan.

Na de zomer wordt de lijsttrekker gekozen.

Behalve de leden van PvdA en GroenLinks kent de vereniging PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal ook ongebonden leden, die een sociaal en links gemeentebeleid voor staan.