PvdA/GroenLinks bereid tot het nemen van bestuursverantwoordelijkheid

PvdA/GroenLinks heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 meer stemmen gekregen dan vier jaar geleden. Daarmee hebben we onze drie zetels behouden! Het gevolg van een mooie campagne, een duidelijke politieke lijn de afgelopen jaren en de inzet van vele vrijwilligers. We willen iedereen bedanken die daaraan heeft bijgedragen! Veel andere partijen verloren zetels. Deze kwamen terecht bij Ronde Venen Belang (RVB), dat groeide van 4 naar 10 zetels. RVB wees als grootste partij Miriam Barendse aan als informateur. Haar advies is een coalitie te vormen bestaande uit RVB, VVD en D66.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Het is jammer dat PvdA/GroenLinks geen onderdeel is van de geadviseerde coalitie of tenminste één van de andere genoemde opties. Er zijn verschillen tussen RVB en PvdA/GroenLinks, maar daar kunnen compromissen over gesloten worden om tot een goed en stevig bestuur te komen. We wensen RVB, VVD en D66 echter veel succes met de vorming van een nieuwe coalitie. We blijven daarbij bereid om bestuursverantwoordelijkheid te nemen, als dat beroep op ons gedaan wordt!”

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in De Ronde Venen ziet er als volgt uit. Tussen haakjes de zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar geleden:

  • RVB 10 (4)
  • CDA 5 (6)
  • VVD 3 (5)
  • D66 3 (4)
  • PvdA/GroenLinks 3 (3)
  • Seniorenpartij 1 (3)
  • ChristenUnie-SGP 1 (1)
  • Inwonerscollectief 1 (-)

RVB heeft zetels gewonnen van CDA, VVD, D66 en de Seniorenpartij. PvdA/GroenLinks en ChristenUnie-SGP hebben hun zetel(s) behouden en Inwonerscollectief kwam met één zetel nieuw in de raad als opvolger van Lijst 8 Kernen.

Bestuursverantwoordelijkheid, vernieuwing en vertrouwen
In het gesprek met de informateur heeft PvdA/GroenLinks aangegeven twee hoofdmogelijkheden te zien voor een nieuwe coalitie. Namelijk:

  • RVB (10 zetels) en CDA (5 zetels) of,
  • RVB (10 zetels) met een combinatie van twee partijen: VVD (3), D66 (3) en/of PvdA/GroenLinks (3).

Een combinatie van RVB/CDA met een derde partij of een combinatie van RVB met drie andere partijen leek niet voor de hand te liggen, omdat er dan altijd een partij is die niet nodig is voor een meerderheid. PvdA/GroenLinks heeft aangegeven dat de bal voor het maken van een keuze nu ligt bij Ronde Venen Belang.

Er zijn inhoudelijke verschillen, maar die zijn wat PvdA/GroenLinks betreft overbrugbaar door het sluiten van goede compromissen. De grootste uitdaging ligt daarbij programmatisch op het gebied van klimaat en energie. Een optie zonder RVB zou echter geen recht doen aan de verkiezingsuitslag.

Verder heeft PvdA/GroenLinks benadrukt dat het van belang is dat welke coalitie er ook komt, er sprake is van onderling vertrouwen. In het verleden zijn samenwerkingen in De Ronde Venen daar namelijk op stukgelopen. Ook heeft PvdA/GroenLinks gewezen op het belang van een open bestuurscultuur: openheid, eerlijkheid en vertrouwen horen daarbij.

Onderhandelingen RVB, VVD en D66
De informateur Miriam Barendse adviseerde als eerste optie RVB, VVD en D66. Als tweede mogelijkheid RVB en CDA. RVB besloot om samen met VVD en D66 de onderhandelingen te gaan starten. PvdA/GroenLinks heeft benadrukt dat we het jammer vinden dat we niet zijn meegenomen in de voorgelegde opties, temeer omdat PvdA/GroenLinks, naast RVB, de enige zittende partij is, die meer stemmen heeft gekregen dan vier jaar geleden en dat voor de tweede gemeenteraadsverkiezingen op rij.

Verder heeft PvdA/GroenLinks geadviseerd om in het verdere formatieproces niet de deuren dicht te gooien en alle andere partijen te laten wachten op witte rook, maar juist ook bij de niet-coalitievormende partijen, organisaties en inwoners ideeën op te halen. Dat zou wat PvdA/GroenLinks betreft een goede start zijn van een nieuwe en open bestuurscultuur. Ronde Venen Belang gaf aan de intentie te hebben om het op die manier aan te pakken.

Pieter Kroon: “We hopen dat de nieuwe coalitie de grote uitdagingen van deze tijd voortvarend oppakt. Dan gaat het wat PvdA/GroenLinks betreft onder meer om een sociale aanpak van de wooncrisis met meer betaalbare woningen en een realistische en daadkrachtige aanpak van de klimaatcrisis. PvdA/GroenLinks zal zich daar de komende jaren in ieder geval voor blijven inzetten! Voor nu wachten we het verdere proces af.”