PvdA/GroenLinks: “Geen extra kosten maken om geld rond te pompen”

Vorige week werd in de Nieuwe Meerbode geconcludeerd dat PvdA/GroenLinks tegen terugbetaling van de precariobelasting van Vitens aan de inwoners zal stemmen in de aanstaande raadsvergadering. Deze conclusie was voorbarig en geeft een onjuist beeld van het voorstel dat de fractie onlangs deed. PvdA/GroenLinks wil voorkomen dat Vitens de precarioheffing aan de inwoners in rekening brengt. Dan hoeft de gemeente de inwoners ook niet te compenseren.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “Vitens berekent niet alleen de precariobelasting aan de inwoners door, maar ook de bijbehorende administratieve kosten en de BTW.  Indien de gemeente de inwoners volledig compenseert voor het door Vitens aan hen in rekening gebrachte bedrag, dan betaalt de gemeente meer uit dan er aan precariobelasting van Vitens wordt ontvangen. Er wordt dus niet alleen nutteloos geld rondgepompt, het kost ook nog eens meer dan het oplevert.”

In de commissie ABZ/F heeft PvdA/GroenLinks aangegeven dat het haar voorkeur heeft om de belasting van Vitens niet te innen. Een andere mogelijkheid is om Vitens vrijstelling te verlenen van betaling van de precariobelasting. Vitens heeft dan geen reden meer om onze inwoners de extra belasting in rekening te brengen en de gemeente hoeft geen compensatiebetalingen te doen.

“Zo kan voorkomen worden dat er nodeloos geld wordt rondgepompt. De fractie zal hiertoe bij de behandeling van het onderwerp in de raadsvergadering van as. donderdag een voorstel doen,” aldus Schreurs.