PvdA/GroenLinks: “Geen nieuwe weg dwars door Vinkeveen.”

Wat PvdA/GroenLinks betreft komt er geen aanpassing van wegen in het centrum van Vinkeveen. Er liggen nu twee varianten voor bij de gemeenteraad die geen goede oplossing bieden. PvdA/GroenLinks pleit voor verlaging van de snelheid in het hele dorp naar 30 km/uur en het langs het dorp leiden van verkeer via de N201 en N212. Ook moet er ingezet worden op een zogeheten ‘modal shift’. Daar zijn inwoners veel meer mee geholpen.

Raadslid Ernst Schreurs: “Het huidige voorstel gaat uit van een nieuwe ontsluiting vanaf de N201 via een nieuwe parallelweg naar de Kerklaan. Dit zorgt voor nog meer verkeer door het dorp en een situatie die voor fietsers en wandelaars onveiliger wordt op de wegen die niet aangepast worden. Het betekent meer verkeer in de buurt van basisscholen, het winkelcentrum en op de Roerdompstraat, de Plevierenlaan, de Reigerstraat en de Bonkestekersweg. Dat is geen oplossing die we met elkaar moeten willen.”

Verschillende varianten
Eerder dit jaar zijn er verschillende varianten voorgelegd aan de gemeenteraad. Een meerderheid sprak zich toen uit voor een variant met een nieuwe ontsluiting op de Kerklaan. Die is nu uitgewerkt met een tweetal varianten. In beide varianten moeten er vier woningen gesloopt worden. In de eerste variant komt de nieuwe ontsluiting uit ter hoogte van De Boei en in de tweede variant ter hoogte van het voormalige postkantoor. Het college stelt de laatste variant voor aan de gemeenteraad.

Woningbouw mogelijk maken
De hoofdreden voor het maken van de nieuwe ontsluiting is de beperkte capaciteit voor auto’s op de Herenweg en Kerklaan. Dit maakt de bouw van 240 – 300 nieuwe woningen in het nieuw te vormen centrum onmogelijk. Dat betekent dat er twee mogelijkheden zijn: of de capaciteit wordt vergroot, zoals het college voorstelt, of autoverkeer wordt ontmoedigd om door de kern heen te rijden. PvdA/GroenLinks kiest voor het laatste.

30 km/uur en ‘modal shift’
PvdA/GroenLinks stelt voor dat in het hele dorp de maximumsnelheid 30 km/uur wordt. Dat maakt het dorp veiliger voor wandelaars en fietsers, en zorgt ervoor dat het dorp een minder aantrekkelijke sluiproute wordt wanneer het verkeer op de N201 vaststaat.

Verder wordt bij nieuwbouw dan ingezet op een zogeheten ‘modal shift’. Dat betekent inzetten op goed openbaar vervoer, goede fietsvoorzieningen en deelauto’s. Zo wordt de druk op het lokale wegennet verlaagd en kunnen woningen toch gebouwd worden. Deze oplossing scoorde in een eerdere analyse het beste op bereikbaarheid, toekomstbestendigheid en is ook nog eens het goedkoopst: zo’n 5 miljoen euro goedkoper dan de nu voorgestelde oplossing. En er hoeven geen bestaande woningen voor te wijken.

Ernst Schreurs: “Meer asfalt is oud denken en zorgt alleen maar voor meer verkeer. Voor PvdA/GroenLinks is het duidelijk, het is tijd voor een echt toekomstbestendige oplossing!”