PvdA/GroenLinks kiest voor het behoud van groen

PvdA/GroenLinks kiest voor het behoud van groen in De Ronde Venen. Het is belangrijk dat er meer woningen gebouwd worden voor jong en oud, maar dat mag niet ten koste gaan van de laatste mooie stukjes groen in de gemeente. Daarom wil PvdA/GroenLinks dat de gemeente met een plan komt waarin duidelijke keuzes gemaakt worden waar we wel en niet gaan bouwen, en waar initiatieven voor woningbouw dan ook kansrijk zijn.

Raadslid Ernst Schreurs: “Als het aan PvdA/GroenLinks ligt worden er flink meer betaalbare woningen gebouwd, zodat inwoners in eigen dorp kunnen blijven wonen, maar niet op de laatste open stukjes groen in de gemeente. Die zijn destijds behouden met een doel: een leefbaar en mooi dorp. Als we de dorpen volbouwen gaat dat voor altijd verloren. PvdA/GroenLinks kiest dan ook voor woningbouw met behoud van groen!”

Woningbouw met behoud van groen
PvdA/GroenLinks wil graag dat er meer betaalbare woningen gebouwd worden, maar niet op de laatste stukjes groen. Dat kan op locaties die nu een andere functie hebben: denk aan winkelpanden die leeg staan, zoals het oude pand van de PLUS in Abcoude. Maar denk ook aan locaties aan de rand van dorpskernen die minder landschappelijke waarde hebben. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de ‘Bon-gronden’ naast de afslag van de A2 in Abcoude.

Bouwen passend bij de behoefte per dorp
PvdA/GroenLinks wil dat betaalbare woningen gebouwd worden passend bij de behoefte per dorp. Door onder meer te bouwen voor senioren die in het eigen dorp willen blijven wonen, komen er ook weer woningen vrij voor jonge gezinnen en starters op de woningmarkt. Deze woningen wil de partij ook duurzaam realiseren, de partij kiest daarom voor energieneutrale, circulaire en natuurinclusieve woningbouw.

Ernst Schreurs: “PvdA/GroenLinks kiest voor betaalbare en duurzame woningbouw met behoud van groen, u toch ook?”