PvdA/GroenLinks koestert De Ronde Venen

Lancering van de campagne! v.l.n.r. lijsttrekkers Ernst Schreurs en Pieter Kroon, lijstduwer Erika Spil en bedrijfsleider Floor Groenendijk van Kringkoop.

Niet het grote geld, maar het geluk van de inwoners van De Ronde Venen staat centraal bij de gemeenteraadsverkiezingen. PvdA/GroenLinks lanceerde dinsdag 16 januari de campagne: ‘Koester De Ronde Venen’ in kringloopwinkel Kringkoop in Mijdrecht. Met lijsttrekkers Pieter Kroon en Ernst Schreurs en lijstduwer Erika Spil.

Pieter Kroon: “In de politiek gaan discussies snel over de kosten en te weinig over wat we belangrijk vinden, wat we koesteren, wat we willen bereiken.” Mede-lijsttrekker Ernst Schreurs: “De vraag moet zijn: wat is voor inwoners belangrijk en hoe kunnen we dat samen voor elkaar krijgen? Dat is waar wij op inzetten.”

Koester De Ronde Venen
Niet voor niets lanceerde PvdA/GroenLinks de campagne in Kringkoop. De kringloopwinkel heeft bijna tachtig mensen in dienst. Kringkoop is de grootste werkgever in de gemeente voor mensen die normaal niet snel in dienst worden genomen – bijvoorbeeld omdat ze een lichte beperking hebben.

“Wij koesteren alle inwoners van De Ronde Venen,” aldus lijstduwer en voormalig wethouder Erika Spil. “Op dit moment krijgen veel mensen zorg omdat ze binnen de regeltjes passen. Er zijn ook mensen die daar net niet binnen passen en daardoor buiten de boot vallen. Die mensen moeten we in beeld krijgen en maatwerk bieden.”

Er zijn meer belangrijke thema’s voor PvdA/GroenLinks, “Wij koesteren een groene en gezonde woonomgeving,” aldus Kroon. “Dat betekent meer en diverser groen in de wijken. Betere voorzieningen voor fietsers.” Mede-lijsttrekker Ernst Schreurs: “Het is belangrijk dat inwoners een goede plek hebben om te wonen. Alle inwoners. Dus wil PvdA/GroenLinks meer betaalbare woningen. Voor starters, jonge gezinnen en voor senioren.”

Kringkoop Mijdrecht
Voordat – met het aansnijden van de taart – de campagne officieel werd gelanceerd, memoreerde bedrijfsleider Floor Groenendijk van Kringkoop de onzekerheid voor zijn medewerkers door het besluit om PAUW Bedrijven op te heffen. Hij wil dóór met het goede werk. De lijsttrekkers van PvdA/GroenLinks zegden toe zich daar sterk voor te maken. En toen was er taart.