PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal blijft zich inzetten voor een zwembad in Abcoude

DSC_3875Op 22 september jl. heeft het college de raad geïnformeerd dat ze geen vervolgonderzoek zal doen naar het realiseren van een zwembad in Abcoude. Dit op basis van de behandeling van het haalbaarheidsonderzoek in de commissie. Uit deze vergadering bleek dat alleen PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal, D66 en Lijst 8 Kernen een mogelijkheid zagen voor een nieuw zwembad. Ronde Venen Belang en ChristenUnie-SGP neigden naar het niet verder uit willen voeren van een vervolgonderzoek en CDA en VVD waren tegen omdat er volgens hen geen geld is voor een nieuw zwembad.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is teleurgesteld over dit besluit. “Er is sprake van grote betrokkenheid van de lokale bevolking en er is sprake van een goed, helder en haalbaar voorstel. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er aanvankelijk, net als bij een deel van de raad, ook scepsis was over de haalbaarheid maar dat dit omsloeg naar enthousiasme door de betrokkenheid van de lokale bevolking. Daarnaast vinden wij dat ook de opbrengst uit de verkoop van de gronden waar het zwembad nu staat meegenomen moeten worden in de beslissing. Deze opbrengsten zouden, in ieder geval voor een deel, ten goede moeten komen aan een nieuw zwembad. Ook zullen de vrij dure woningen die op dit terrein gebouwd worden flink wat extra inkomsten genereren voor de gemeente via de OZB-belasting, en ook die opbrengsten zouden ingezet kunnen worden voor een nieuw zwembad. Daarnaast moeten we niet vergeten dat met de komst van het Land van Winkel en de appartementen die gebouwd worden bij het Meerbad er meer inwoners, en dus ook meer zwemmers in Abcoude zullen komen wonen. Wij blijven ons dan ook inzetten voor een zwembad in Abcoude. Waar een wil is, is een weg”, aldus raadslid Esther Grondijs.

De partij beraadt zich nu op mogelijkheden om toch een zwembad mogelijk te maken in Abcoude.