PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en CU-SGP vragen verduidelijking over OV-concessie

Bus 130 Station BreukelenPvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en ChristenUnie-SGP delen de teleurstelling van het college over de uitkomst van de aanbesteding voor het busvervoer in onze gemeente. De fracties zullen op korte termijn ook contact opnemen met hun partijgenoten in Provinciale Staten om hun mening hierover bekend te maken.

De fracties begrijpen, dat er ook een aantal verbeteringen in de nieuwe dienstregeling zitten maar zijn wel benieuwd naar de concrete betekenis daarvan voor onze gemeente. Volgens de website van Syntus betreft dat meer bussen, een betere nachtbusverbinding en betere aansluitingen. Om die reden hebben beide fracties vandaag een aantal vragen aan het college hierover gesteld. “Snel iets roepen is makkelijk, maar voordat we een definitief oordeel vellen en onze visie inbrengen bij de statenleden van de betrokken fracties, willen we wel de feiten goed op een rij hebben” zo stellen de fracties. Overigens zijn de eerste contacten met partijgenoten in de provinciale staten al wel gelegd over dit dossier.

Hoewel we nog niet alle details van de nieuwe dienstregeling kennen, lijkt het erop dat de lijnen waar de laatste jaren het meeste over te doen is geweest er niet beter op worden. “Het belang van lijn 130 moet bij de provincie bekend zijn, gezien de moties in de achterliggende jaren” aldus Wim Stam (fractievoorzitter CU-SGP). “Helaas zien we niet de gewenste verbetering, doortrekken naar Utrecht Centraal Station, maar juist een verslechtering doordat deze lijn niet meer langs het industrieterrein zal gaan rijden”.

Ook lijn 120 is meerdere keren bij de provincie onder de aandacht gebracht. “Dit is een belangrijke lijn voor Abcoude en haar buitengebied” zo geeft Ernst Schreurs (fractievoorzitter PvdA-GL-LS) aan. “Juist de bereikbaarheid van het station in Abcoude hebben we meerdere keren bepleit. De fracties zijn hier dan ook verbaasd over, omdat de provincie heeft aangegeven het station Abcoude als OV-knooppunt te zien. Alleen komt daar nu en straks geen enkele bus” aldus Ernst Schreurs. Daarenboven blijkt dat lijn 126 Abcoude zelfs in zijn geheel gaat mijden. De aanpassingen op deze vaak besproken lijnen zet ook de onderlinge bereikbaarheid tussen de kernen aan beide zijden van de A2 onder druk. “Juist in het landelijk gebied is goed openbaar vervoer van groot belang” stelt Ernst Schreurs. En zijn conclusie is dan ook “Het zou zo maar kunnen dat deze verslechteringen tot meer autogebruik gaat leiden, wat toch niet het doel van de provincie kan zijn, gezien haar duurzaamheidsdoelstellingen”.

Interessant is de nieuwe “M-lijn”, een bus die een ronde in Mijdrecht gaat maken. Dit sluit aan bij het “drie-laags-model” (trein, snelle buslijnen tussen knooppunten, lokale busrondes) zoals eerder bij de provincie bepleit. Maar de nu geschetste route voegt weinig toe. “We constateren dat het grootste deel van deze extra lokale lijn dezelfde route volgt als de reguliere buslijnen. Wijken als Proosdijlanden en Hofland Noord blijven nog steeds op redelijk grote loopafstand van de bushaltes liggen. Daarnaast ontsluit deze lijn ook niet de kleine kernen zoals bijvoorbeeld Waverveen” zo is de analyse van Wim Stam. De fracties roepen het college dus op om deze route met provincie en Syntus te bespreken en te komen tot een beter aanvullende lokale buslijn, zodat dit concept ook echt iets toevoegt.

Beide fracties zullen, na een verdere analyse van de aanpassingen in de dienstregeling, contact zoeken met hun fracties in de provincie. “Wij zullen de fracties laten weten waar volgens ons aanpassingen moeten komen in de nu voorgestelde dienstregeling”, aldus beide fractievoorzitters.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.