PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal: “Geen racebaan dwars door Vinkeveen”

Schets van variant 2

Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad in met een voorstel van het college om een nieuwe ontsluiting van de N201 over de Ringdijk richting de Kerklaan/Roerdompstraat verder uit te werken. De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vreest dat het uitwerken van deze richting een eerste stap is naar het ook daadwerkelijk realiseren van een nieuwe verkeersader door Vinkeveen en stemde daarom tegen het voorstel.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “Met een nieuwe ontsluiting over de Ringdijk ontstaat er een verkeersstroom dwars door Vinkeveen, over de Roerdompstraat, Plevierenlaan, Reigerstraat en Bonkestekersweg naar de Mijdrechtse Dwarsweg. Dit zorgt voor een onveilige situatie. Op die route fietsen heel veel mensen, waaronder schoolgaande kinderen. Bovendien betekent een nieuwe weg veel overlast voor de omwonenden door geluid en fijnstof. Zo “betaalt” de ene helft van Vinkeveen voor het mogelijk maken van ontwikkelingen in de andere helft. Dat moeten we niet willen.”

Centrumplan Vinkeveen
Het voorstel voor de nieuwe ontsluiting van de N201 komt voort uit het nieuwe Centrumplan voor Vinkeveen, met woningbouw ten westen van de Herenweg aan weerszijden van de N201. Op en om het terrein van de voormalige Betonindustrie De Adelaar wordt een nieuw centrum voorzien, als verbinding  tussen het dorp en de plassen. Met de nieuwe ontsluiting moet de Herenweg ontlast worden.

Twee verschillende varianten
De gemeenteraad kreeg de keuze uit twee varianten voor het verbeteren van de aansluiting op de N201. Variant 1 is het verhogen van het viaduct en het verlengen van de bestaande op- en afritten. Variant 2 is het aanleggen van nieuwe op- en afritten op de Ringdijk richting de Kerklaan/Roerdompstraat aan de ene kant en een nieuwe verbinding naar de Baambrugse Zuwe aan de andere kant. De voorkeur van het college ging naar het uitwerken van variant 2, hiervoor heeft een meerderheid van de gemeenteraad ook gekozen.

Uitwerken alternatieven
De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal wil dat er ook serieus gekeken wordt naar de mogelijkheid van een nieuwe westelijke randweg op voldoende afstand van de bebouwing. Zo rijdt het verkeer namelijk niet dwars door het dorp.

Daarnaast wil de fractie graag onderzoeken of een aanpassing op variant 1 uitkomst biedt. Hierbij wordt de Herenweg autoluw gemaakt, zodat alleen bestemmingsverkeer van deze route gebruik maakt en het doorgaande verkeer via de N201 rijdt. Helaas wilde een meerderheid van de raad geen alternatieven onderzoeken.

Ernst Schreurs: “Welke andere oplossing het ook wordt, variant 2 is wat ons betreft onacceptabel. We willen geen racebaan dwars door Vinkeveen.”