Blij met uitstel schaliegasboringen

boortorenMinister Kamp heeft op 18 september jl. te kennen gegeven voorlopig geen besluit te nemen over boringen naar schaliegas. Het zal nog tenminste anderhalf jaar duren voordat er een definitief besluit zal vallen. Tot die tijd zullen er dus geen boringen plaatsvinden.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal is blij met dit uitstel en hoopt dat het uiteindelijk ook tot afstel zal leiden. Het gevaar is namelijk nog niet geweken. In deze anderhalf jaar wordt er onderzoek gedaan naar mogelijk andere boorlocaties naast Boxtel en Haaren waar als eerste geboord zou gaan worden. De Ronde Venen loopt daarbij, gezien de aanwezigheid van schaliegas, nog steeds het risico geschikt bevonden te worden als boorlocatie.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal blijft de ontwikkelingen omtrent schaliegas dan ook op de voet volgen en zal zich blijven verzetten tegen eventuele boringen in De Ronde Venen.