PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal stelt vragen naar aanleiding van overlast door hondenpoep

Prullenbak poepzakjes dispenser
Prullenbak met poepzakjes dispenser in de gemeente Stichtse Vecht

De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van door inwoners van De Ronde Venen ervaren overlast door hondenpoep. Overlast door hondenpoep staat in Nederland al jaren in de top-5 van grootste ergernissen. En volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ervaart in het politiedistrict West-Utrecht, waar De Ronde Venen onder valt, 15,7% van de inwoners overlast door hondenpoep.

De partij wil onder meer weten wat het college doet om de overlast veroorzaakt door hondenpoep terug te dringen en of het college bereid is om duidelijkere regels te stellen. Ook is de partij benieuwd naar de mogelijkheid om de inkomsten vanuit de hondenbelasting te gebruiken in het creëren van voorzieningen voor honden, zoals hondentoiletten, maar bijvoorbeeld ook het plaatsen van prullenbakken met zogenaamde ‘poepzakjes’ dispensers. Daarmee wil de partij hondeigenaren helpen bij het opruimen van de hondenpoep.

“Overlast door hondenpoep is een bekend probleem. Wij vinden dan ook dat het college zich een alledaagse ergernis als deze meer aan mag trekken, zeker aangezien wij denken dat het probleem goed is op te lossen door hondeigenaren de poep van hun hond op te laten ruimen. De gemeente moet hondeigenaren daar dan wel in ondersteunen door voorzieningen hiervoor te creëren, men betaalt immers niet voor niets hondenbelasting”, aldus fractievoorzitter Ernst Schreurs.

Klik hier om de schriftelijke vragen te bekijken.