PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal stelt vragen over aanleg rotonde N212

nieuwe-rotonde-wilnis_30-1-2014120841_wilnis_kleinOp 28 januari 2014 hebben de Gedeputeerde Staten van Utrecht besloten tot de aanleg van een rotonde op het kruispunt N212/Pastoor Kannelaan te Wilnis.

Over dit besluit heeft PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal de volgende vragen:

1. Het besluit tot aanleg van de rotonde is genomen onder voorbehoud van besluit van de gemeente De Ronde Venen over het meebetalen van €400.000 voor de realisatie van deze rotonde. Heeft het college hierover al een besluit genomen, zo nee, wanneer is dit besluit te verwachten?

2. De provincie is voornemens nog dit jaar te starten met de aanleg van de rotonde. Wanneer gaat u een eventueel besluit hierover voorleggen aan de raad, zonder dat dit leidt tot vertraging in de voorbereidende werkzaamheden? De laatste vergadering van deze raad vind plaats op 6 maart. De eerstvolgende op 15 mei.

3. De totale kosten van deze rotonde bedragen maximaal €1,7 miljoen. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan de kosten voor de recente aanleg van de rotonde Rondweg. Hoe kunt u dit verschil verklaren?

4. Voor de aanleg van deze rotonde zal samen met de provincie een bestuursovereenkomst opgesteld worden; welke voorwaarden gaat u in deze overeenkomst stellen t.a.v. :

• Social Return on Investment

• Lokale aanbesteding

• Duurzame aanleg en onderhoud

• Duurzame verlichting