PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal verbaasd over niet uitvoeren haalbaarheidsonderzoek naar zwembad in Abcoude

DSC_3875De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heeft met verbazing kennis genomen van het voorstel van het college om geen verder haalbaarheidsonderzoek te doen naar het behouden van een zwemvoorziening in Abcoude.

“Het college heeft kort vooronderzoek gedaan waarbij twee aanbieders zijn gevraagd om een prijsopgaaf. Op basis hiervan heeft het college de conclusie getrokken dat het behouden van een zwemvoorziening in Abcoude niet haalbaar is. Dat is wat ons betreft echter niet voldoende. Er moet een écht haalbaarheidsonderzoek komen waarin een stuk breder wordt gekeken en ook de stichting Zwembad Abcoude en de Actiegroep Meerbad betrokken worden”, aldus fractievoorzitter Ernst Schreurs.

Zo is er volgens de fractie onvoldoende gekeken naar alternatieve financieringsmogelijkheden, en ook niet naar het vinden van mogelijke partners om het zwembad mee te realiseren. Daarnaast is in het collegeakkoord afgesproken dat er een haalbaarheidsonderzoek zou worden uitgevoerd naar het realiseren van een beperkte zwemvoorziening in Abcoude. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal zal er bij het college dan ook op aandringen om een gedegen haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Mocht het college hier geen gehoor aan geven, dan is de fractie voornemens een motie in te dienen.