Wij willen geen snelheidsverhoging op de A2

130kmneeMinister Schultz van Haegen heeft op 10 september jl. te kennen gegeven de maximale snelheid op de A2 te willen verhogen van 100 naar 130 kilometer per uur. Een snelheid van 130 in plaats van 100 kilometer per uur levert op het traject Vinkeveen – Amsterdam slechts een tijdwinst van ca. 48 seconden op.

Harder rijden zorgt naast beperkte tijdswinst, vooral voor een toename van de uitstoot van fijnstof, stikstof en CO2, en zorgt daarmee voor extra vervuiling van het milieu. Daarnaast is deze uitstoot ook direct van invloed op de kwaliteit van natuurgebied de Botshol en op de luchtkwaliteit in Abcoude, Baambrugge en een deel van Vinkeveen. Het wordt dus ongezonder om in één van deze dorpen te wonen. Daarnaast zal ook de geluidsoverlast voor omwonenden sterk toenemen.

Los van de nadelen dreigt er ook een afspraak geschonden te worden die ten tijde van de verbreding van de A2 met de A2-gemeenten gemaakt is. De voorwaarde voor verbreding was namelijk dat 100 kilometer per uur de maximum snelheid zou blijven.

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt dat het voordeel niet opweegt tegen de nadelen en dat de regering zich moet houden aan eerder gemaakte afspraken. PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal zegt dan ook NEE tegen 130 km/h op de A2!